LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 49 (từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49
Ngày ban hành 22/12/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung
THỨ BẢY (ngày 28/11):
TỐI:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Lễ Khai mạc Hội chợ Công Thương Khu vực Đông Nam Bộ - Bình Phước năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00 tại Khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
THỨ HAI (ngày 30/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Chủ trì Hội ý các Ban HĐND huyện.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ động thổ Trung tâm hành chính và nhà công vụ huyện Bàu Bàng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại khu xây dựng TTHC (gần Hội trường huyện Bàu Bàng).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và định hướng khuyến công năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Khách sạn Bom Bo, QL.14, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Dự Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Khách sạn Bom Bo, QL.14, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
THỨ BA (ngày 01/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 07 giờ 30 phút: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công an huyện.
Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân huyện.
- 10 giờ 00: Chủ trì họp xem xét, xử lý kỷ luật đối với công chức cấp xã.
Thành phần: Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; Chủ tịch UBND xã Minh Đức; Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin; ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng phòng Nội vụ; bà Nguyễn Thị Thùy Nga – công chức Văn hóa – Xã hội xã Minh Đức, Chuyên viên Phòng Nội vụ tham mưu công tác cán bộ cấp xã, CV(Tuyên).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Hợp tác xã tiêu an toàn An Phú.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã An Phú.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 08 giờ 00: Thông qua phân công nhiệm vụ buổi tổ chức gặp mặt Trang trại – Doanh nghiệp năm 2020 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Các Thành viên Ban Tổ chức theo Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 27/11/2020 của UBND huyện, gồm: Bà Lê Thị Mỹ Linh – CT.UBMT TQVN huyện, ông Trần Hải Hà – PTP.Nông nghiệp & PTNT, ông Nguyễn Ngọc Thế - TP.Kinh tế - Hạ tầng, ông Đào Việt Hùng – TP.Tài chính – Kế hoạch, ông Lê Văn Dũng – CCT.Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, ông Lê Văn Anh – PTP.Nội vụ, ông Hoàng Quốc Thái – TP.Y tế, ông Nguyễn Văn Kiện – TP.Văn hóa – Thông tin, ông Vũ Duy Quỳnh – CTV. Ban Chỉ huy quân sự huyện, ông Huỳnh Thi Thơ – PT.Công an huyện, ông Bùi Duy Dũng – TP.Giáo dục & Đào tạo, ông Đặng Bá Báu – PGĐ.Trung tâm Văn hóa thể thao huyện, ông Nguyễn Thanh Sanh – GĐ.Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, ông Đào Thanh Lam – PGĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, ông Trần Đình Tuấn – GĐ.Trung tâm Y tế huyện, ông Lê Văn Phú – Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; Văn phòng HĐND-UBND: CVP, CV(Quang).
- 10 giờ 00: Thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án: Đường trục chính từ Quốc lộ 13 vào Khu công nghiệp Tân Khai II (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Giám đốc Ban quản lý dự án – Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước. Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, lãnh đạo UBND thị trấn Tân Khai, ông Trần Quốc Thảo - CV Phòng Tài nguyên và Môi trường, CV (Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng Phòng Y tế huyện: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS.
Cùng dự: Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 13 giờ 30: Nghe các ngành báo cáo bị nội dung thông qua Thường trực Huyện ủy theo chỉ đạo tại Công văn số 132-CV/HU ngày 27/11/2020.
Thành phần: Thủ trưởng các Phòng ban chuyên môn; lãnh đạo: Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
- 15 giờ 00: Họp thông qua kiểm điểm tập thể Thành viên UBND huyện và gợi ý kiểm điểm các phòng, ban năm 2020.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, CV các khối.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn: Dự dùng cơm thân mật nhân dịp chia tay đồng chí Trần Ngọc Trai – nguyên UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận Quyết định nghỉ hưu.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại Nhà ăn – Văn phòng HĐND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 02/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực HU.
Nội dung:
- 08 giờ 00: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo: Công tác nhân sự Đại hội Hội Người cao tuổi huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2020-2025; Dự thảo Quyết định thành lập Tổ tham mưu xây dựng Báo cáo kiểm điểm tập thể BTV Huyện ủy năm 2020; Thông báo phân công Ủy viên BTV Huyện ủy và Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng dự kiểm điểm, gợi ý kiểm điểm đối với các chi, đảng bộ trực thuộc; Dự thảo Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ năm 2021.
- 09 giờ 30: UBND huyện báo cáo: Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, thất thoát trong đấu giá đất; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020; chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 45-CV/TU ngày 25/11/2020 của Tỉnh ủy.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến, Chánh VP HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các Phòng: TC-KH, KT-HT, TN&MT, GD&ĐT, NN&PTNT.
Địa điểm: Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn: Họp Tổ đại biểu HĐND huyện.
Thành phần: Các Tổ số 1, 2, 3, 4, 7.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Họp Tổ đại biểu HĐND huyện.
Thành phần: Các Tổ số 5, 6, 8, 9, 10.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Đi vận động quà tết Nguyên đán Tân Sửu (cả ngày).
Mời cùng đi: Bà Lê Thị Mỹ Linh – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Huyện đoàn; Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tập trung tại UBND huyện để cùng đi.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công an huyện năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Công an huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Đi giám sát cùng Ban Dân tộc HĐND huyện về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng Văn hóa – Thông tin.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1719/UBND-KSX ngày 11/11/2020 về việc làm rõ số liệu kiểm kê đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo và công chức chuyên môn Phòng Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã, thị trấn, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (03/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung:
- Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo: Dự thảo Quyết định thành lập Tổ tham mưu xây dựng Báo cáo kiểm điểm tập thể BTV Huyện ủy năm 2020. Thông báo phân công Ủy viên BTV Huyện ủy và Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng dự kiểm điểm. Gợi ý kiểm điểm đối với các chi, đảng bộ trực thuộc. Công tác Đảng. Dự thảo Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ năm 2021.
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo xin ý kiến dự thảo Chỉ thị về nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập Nghị quyết của Đảng.
- Đoàn kiểm tra nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng báo cáo kết quả kiểm tra đối với các Đảng ủy xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 08 giờ 00: Dự họp nghe các ngành báo cáo kết quả để làm việc với phóng viên Báo pháp luật Việt Nam (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV Nghĩa.
- 10 giờ 00: Làm việc với Ban Tổ chức Hội thi Sáng tại kỹ thuật của tỉnh Bình Phước về việc kiểm tra công tác tổ chức Hội thi Sáng tại kỹ thuật cấp huyện (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Các Thành viên Ban Tổ chức và Tổ thư ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Hớn Quản lần thứ VI năm 2020-2021 theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 29/01/2020 của UBND huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Họp Thông qua kế hoạch và dự toán năm 2021 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các Thành viên UBND huyện khoá XI, Trưởng phòng Tư pháp, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, PTPPT. Phòng NN&PTNT, PTPPT. Phòng Tài nguyên & MT, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Kho bạc nhà nước huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 04/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI (phiên thứ 3, mở rộng).
Nội dung:
1. Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
3. Tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4. Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
5. Công bố các Quyết định của BTVTU về thành lập Ban chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội XI Đảng bộ tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35.
Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; thông qua chương trình công tác năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với phóng viên Báo pháp luật Việt Nam (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 5/12)
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự tham quan diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật năm 2020 do Quan Khu 7 tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trường bắn QGKV3 (Xuân Tâm - Xuân Lộc - Đồng Nai).

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay832
  • Tháng hiện tại188,436
  • Tổng lượt truy cập6,402,691
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây