LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 49 (từ ngày 06/12 đến ngày 10/12//2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49
Ngày ban hành 06/12/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 06/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu từ 07 giờ 45 tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:  kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện
THỨ BA (ngày 07/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu từ 07 giờ 45 tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với Đoàn kiểm tra 33 của UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: theo lịch Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại họp Ban Thường vụ Huyện ủy
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: kiểm tra tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn nghiệp vụ tại UBND các xã Tân Quan theo Kế hoạch số 285/KH- UBND huyện ngày 15/11/2021.
Thành phần đoàn: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện. Ông Lê Văn Hồng – Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện (Thư ký).
Thành phần cấp xã: Chủ tịch UBND xã; Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã; các chức danh công chức liên quan đến lĩnh vực kiểm tra, hướng dẫn.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại UBND xã Tân Quan (Đoàn tập trung tại UBND huyện lúc 7 giờ 30 để cùng đi)
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện: tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện; VP. HĐND – UBND huyện: CV Giang.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện, xã.
Thành phần:
+ Tại phòng họp A, UBND huyện: Trưởng Công an huyện, CHT. BCHQS huyện,  LĐ - TB&XH; GĐ. Trung tâm y tế; Đại diện cơ quan ngành Văn hóa; VP. HĐND –UBND huyện: CVP, CV Hồng.
+ Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các thành viên khác không quá 5 người (do UBND các xã, thị trấn bố trí).
Thời gian: 16 giờ.
2.  Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến họp giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc tiêu hủy ngà voi.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an nhuyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục THADS huyện; ông Nguyễn Tấn Phong – Trưởng CA xã An Khương, ông Từ Công Huỳnh – Trưởng CA xã Thanh An (giao CA huyện mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp B, UBND huyện
THỨ TƯ (ngày 08/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: dự họp kiểm điểm chi bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng
Thành phần: Đ/c Nguyễn Duy Mạnh – PCN. UBKT HU, Đ/c Vũ Xuân Sơn – PTBTC HU; Đ/c Nguyễn Văn Kiện – TP. VH – TT.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp A, UBND huyện
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều dự họp kiểm điểm Chi bộ Phú Gia
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Giang – CT. HLHPN huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Công ty Phú Gia, xã Tân Hiệp
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo và việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp Ban Chấp hành Huyện ủy
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến họp Tổ kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – TP.Tài nguyên & Môi trường; ông Phùng Văn Chính – ĐT.Đội CSKT, ông Nguyễn Tiến Dụng – ĐT.Đội CSGT, Công an huyện; ông Trần Xuân Chiến – PCHT.Ban Chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; VP. HĐND –UBND huyện: LĐVP, CV Quang
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 13 giờ 30: Dự kiểm điểm Đảng ủy Trung tâm y tế huyện.
- 16 giờ: Dự kiểm điểm chi bộ phòng Tài chính – Kế hoạch.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Duy Mạnh – PCN. UBKT HU, Đ/c Vũ Xuân Sơn – PTBTC HU; Đ/c Nguyễn Văn Kiện – TP. VH – TT.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự họp kiểm điểm Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Thành phần: Đ/c Vũ Xuân Sơn – PTBTC HU; Đ/c Bùi Duy Dũng- TP. GD – ĐT, Đ/c Đỗ Đình Lạng – PCTT huyện,
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: họp Ban chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022, nội dung: Nghiệm thu kết quả xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 (giao phòng Tài chính- Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 09/12):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc với Tổ xác minh theo văn bản số 334/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ (giao phòng TNMT liên hệ Sở TN&MT chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh dự họp kiểm điểm Đảng ủy Tân Hiệp.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Giang – CT. HLHPN huyện; Đ/c Nguyễn Ngọc Thế - TP. KT – HT.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Tân Hiệp
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự họp kiểm điểm Đảng ủy Minh Tâm
Thành phần: Đ/c Vũ Xuân Sơn – PTBTC HU; Đ/c Bùi Duy Dũng- TP. GD – ĐT, Đ/c Đỗ Đình Lạng – PCTT huyện,
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Minh Tâm
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự họp kiểm điểm chi bộ phòng TNMT.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sáng – CVP. HĐND – UBND huyện, Đ/c Trần Hải Hà – TP. NNPTNT.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng TNMT.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc 02 vùng Bắc Trung bộ - Duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ.
- 17 giờ 00: Nghe Tiến sĩ Huỳnh Thế Du báo cáo tình hình triển khai dự án quy hoạch tỉnh và xin ý kiến các vấn đề liên quan.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 theo Kế hoạch số 65/KH-STP ngày 18/11/2021 của Sở Tư pháp. (giao phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và tài liệu liên quan)
Thành phần: Lãnh đạo phòng Tư pháp huyện, Phòng Nông nghiệp PTNT; lãnh đạo và công chức phụ trách công tác Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Minh Tâm, An Phú. VP. HĐND – UBND huyện: PCVP. Trần Thị Diệp Minh, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ  tại phòng họp A, UBND huyện.


4.  Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: dự họp kiểm điểm chi bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sáng – CVP. HĐND – UBND huyện, Đ/c Trần Hải Hà – TP. NNPTNT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện.
THỨ SÁU (ngày 10/12)
SÁNG:
- Tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp khóa 14/2021, cả ngày 10, 11, 12/12/2021, hình thức học Online.
- Họp Thường trực Huyện ủy
+ 08h00: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Chính sách cán bộ; (3) Điều chỉnh một số nội dung Đề án 06-ĐA/HU của Huyện ủy theo Kết luận số 135-KL/TU của Tỉnh ủy; (4) Công tác quy hoạch. Thành phần: Đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – UVTV, Trưởng BTCHU, Trưởng phòng Nội vụ; đ/c Nguyễn Văn Hậu – HUV, Chánh VPHU.
+ 09h30: UBND huyện báo cáo xin ý kiến một số nội dung kỳ họp HĐND huyện cuối năm thuộc lĩnh vực tài chính. Thành phần: Đ/c Đào Việt Hùng – HUV, Trưởng phòng TC-KH; đ/c Nguyễn Văn Hậu – HUV, Chánh VPHU.
+ 10h30: Văn phòng Huyện ủy báo cáo công tác chuẩn bị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021. Thành phần: Đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh – UVTV, Trưởng BTCHU, Trưởng phòng Nội vụ; đ/c Nguyễn Văn Hậu – HUV, Chánh VPHU.
Địa điểm: Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều dự họp kiểm điểm Chi bộ Điện lực huyện
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Giang – CT. HLHPN huyện; Đ/c Nguyễn Ngọc Thế - TP. KT – HT.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Điện lực Hớn Quản.
 3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự họp kiểm điểm Đảng ủy An Phú
Thành phần: Đ/c Vũ Xuân Sơn – PTBTC HU; Đ/c Bùi Duy Dũng- TP. GD – ĐT, Đ/c Đỗ Đình Lạng – PCTT huyện,
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã An Phú
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến họp nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo vướng mắc trong BT-GPMB các dự án trên địa bàn huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; VP. HĐND –UBND huyện: LĐVP, CV Quang
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp A, UBND huyện
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp kiểm điểm Đảng ủy Minh Đức.
Thành phần: Đ/c Vũ Xuân Sơn – PTBTC HU; Đ/c Nguyễn Văn Kiện – TP. VH – TT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Minh Đức
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về tình hình tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi phát triển KT-XH (giao phòng TC – KH phối hợp KT - HT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần:
- Tại phòng họp A, UBND huyện: Trưởng Công an huyện, CHT. BCHQS huyện, TC – KH , KH – HT, NNPTNT, LĐ - TB&XH; GĐ. Trung tâm y tế; Đại diện cơ quan ngành Văn hóa; VP. HĐND –UBND huyện: LĐVP, CV Quang.
- Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các thành viên khác không quá 5 người (do UBND các xã, thị trấn bố trí).
Thời gian: 16 giờ.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở
 4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự họp kiểm điểm chi bộ phòng LĐTBXH.
Thành phần: Đ/c Bùi Duy Dũng - TP. GD – ĐT, Đ/c Đỗ Đình Lạng – PCTT huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Bảo hiểm xã hội huyện.
 
          Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                                 (Lịch này thay thư mời)
                                                                                                                           

             TL. CHỦ TỊCH
                  CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay9,407
  • Tháng hiện tại19,546
  • Tổng lượt truy cập6,877,492
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây