LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 50

LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 50 (từ ngày 13/12 đến ngày 17/12//2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 50
Ngày ban hành 13/12/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

 

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 50 (từ ngày 13/12 đến ngày 17/12//2021)

CHỦ NHẬT (ngày 12/12)
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự kiểm điểm Chi bộ phòng KT – HT.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Duy Mạnh – PCN. UBKT HU, Đ/c Vũ Xuân Sơn – PTBTC HU; Đ/c Nguyễn Văn Kiện – TP. VH – TT; tập thể Đảng viên Chi phòng KT - HT.
Thời gian, địa điểm: (cả ngày) bắt đầu lúc 8 giờ,  tại phòng họp A, UBND huyện.
THỨ HAI (ngày 13/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều,Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:cùng Ban Thường vụ hội ý.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại nhà khách Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: dự kiểm điểm Đảng ủy Trung tâm y tế huyện.
 Thành phần: Đ/c Nguyễn Duy Mạnh – PCN. UBKT HU, Đ/c Vũ Xuân Sơn – PTBTC HU; Đ/c Nguyễn Văn Kiện – TP. VH – TT; tập thể Đảng viên Trung tâm y tế.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ tại phòng họp A, UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: nghe các ngành báo cáo góp ý quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thành phần: lãnh đạo các phòng: TC – KH, KT – HT, TN&MT, NN&PTNT; VH – TT, GD – ĐT; VP. HĐND –UBND huyện: CVP, CV Quang
Thời gian, địa điểm: 11 giờ 30, tại nhà ăn UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện: Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.
Thành phần: CVP, CV Sinh, Trang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại họp A, UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 13 giờ 30: Dự kiểm điểm Chi bộ phòng Tài chính – Kế hoạch.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Duy Mạnh – PCN. UBKT HU, Đ/c Vũ Xuân Sơn – PTBTC HU; Đ/c Nguyễn Văn Kiện – TP. VH – TT; tập thể Đảng viên Chi phòng Tài chính – Kế hoạch.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND huyện.
- 16 giờ: làm việc với Sở Công Thương về điều chỉnh quy hoạch các Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện.
Cùng dự: Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng.
Địa điểm: tại Sở Công Thương
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý.
Thành phần: các Phó Trưởng ban HĐND huyện; VP. HĐND – UBND huyện: CVP,  CV Tuyên
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng PCT. HĐND huyện
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc tại trụ sở
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: dự họp kiểm điểm Chi bộ phòng NNPTNT huyện
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sáng – CVP. HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ tại phòng họp B, UBND huyện.
 THỨ BA (ngày 14/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều,Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự kiểm điểm tập thể UBND huyện Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện năm 2021
Kính mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.
Thành phần: các Thành viên UBND huyện; các Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND huyện; VP. HĐND – UBND huyện: CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại phòng họp A, UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra huyện: tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện; VP. HĐND – UBND huyện: CV Giang.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến họp nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo vướng mắc trong BT-GPMB các dự án trên địa bàn huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; VP. HĐND – UBND huyện: PCVP. Hoàng Ngọc Giang, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A, UBND huyện
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện, xã.
Thành phần:
+ Tại phòng họp A, UBND huyện: Trưởng Công an huyện, CHT. BCHQS huyện,  LĐ - TB&XH; GĐ. Trung tâm y tế; Đại diện cơ quan ngành Văn hóa; VP. HĐND –UBND huyện: CVP, CV Hồng.
+ Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các thành viên khác không quá 5 người (do UBND các xã, thị trấn bố trí).
Thời gian: 16 giờ.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 15/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: họp trực tuyến Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nội dung: Nghe Đơn vị tư vấn lập quy hoạch báo cáo dự thảo Quy hoạch tỉnh.
Thành phần: lãnh đạo các phòng: TC – KH, KT – HT, TN&MT, NN&PTNT; VH – TT, GD – ĐT; VP. HĐND –UBND huyện: CVP, CV Quang
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 08 giờ, tại phòng họp A, UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến đi khảo sát, vận động người dân giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Đông Tây 9.
Thành phần: Do Trung tâm Phát triển quỹ đất mời.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại thực địa Dự án.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 16/12):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều,Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021.
Thời gian, địa điểm: cả ngày, bắt đầu lúc 8 giờ, tại phòng Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc với Tổ xác minh theo văn bản số 334/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ (giao phòng TNMT liên hệ Sở TN&MT chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo phòng Văn hóa – Thông tin dự Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: lãnh đạo: phòng Dân tộc, phòng Nội vụ, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; cán bộ truyền thanh các xã, thị trấn (giao Đài Truyền thanh - Truyền hình mời)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ  tại phòng họp A, UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 17/12)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều,Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự kỳ họp thứ ba (kỳ họp cuối năm), Hội đồng Nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thành phần: có giấy mời riêng.
Thời gian, địa điểm: cả ngày, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
 CHIỀU
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:Họp định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về tình hình tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi phát triển KT-XH (giao phòng TC – KH phối hợp KT - HT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần:
- Tại phòng họp A, UBND huyện: Trưởng Công an huyện, CHT. BCHQS huyện, TC – KH , KH – HT, NNPTNT, LĐ - TB&XH; GĐ. Trung tâm y tế; Đại diện cơ quan ngành Văn hóa; VP. HĐND –UBND huyện: LĐVP, CV Quang.
- Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các thành viên khác không quá 5 người (do UBND các xã, thị trấn bố trí).
Thời gian: 16 giờ.

         Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                                 (Lịch này thay thư mời)
                                                                                                                             
                                         TL. CHỦ TỊCH
                                         CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay5,110
  • Tháng hiện tại199,820
  • Tổng lượt truy cập6,414,075
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây