Lịch Làm việc tuần 10

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 10 (từ ngày 06/3 đến ngày 10/3/2017)

Số kí hiệu Lịch Làm việc tuần 10
Ngày ban hành 06/03/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 06/3)
SÁNG
1. Lãnh đạo HĐND – UBND huyện: Dự chào cờ.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, NV Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Sân Trụ sở UBND huyện.
2. Lãnh đạo HĐND – UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp BTV Huyện ủy (Tiếp tục thông qua quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2025)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thống nhất nội dung Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
 
THỨ BA (ngày 07/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh.
Thành phần: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường A, Bộ CHQS tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tiếp công dân tại nơi ứng cử đại biểu HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm; 7 giờ 30, tại UBND xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT, Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân tại nơi ứng cử đại biểu HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm; 7 giờ 30, tại UBND xã An Khương.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với các đơn vị thống nhất việc quản lý, sử dụng hệ thống cấp nước sạch tại xã Tân Khai (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Thành phần:
Cấp tỉnh: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước, Nhà máy nước Chơn Thành – Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương.
Cấp huyện: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND xã Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
6. Thành viên UBND huyện UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: cùng đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ xã Tân Hưng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Tân Hưng.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.
Cùng dự: ông Nguyễn Bá Tước - Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 08/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 (Phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Mời họp: Trưởng phòng Nội vụ, VPUB: CVP, CV Nội chính.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 8 giờ 30: Họp triển khai kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: (có thư mời riêng)
- 9 giờ 30: Thông qua báo cáo đóng góp ý kiến Kế hoạch thực hiện đề án phát triển văn hóa, thể dục thể thao quần chúng; nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng; duy trì lễ hội dân gian góp phần phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hớn Quản giai đoạn 2016-2020 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: (có thư mời riêng)
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp Ban chỉ đạo kinh tế hợp tác huyện (Rút kinh nghiệm qua đợt tham quan học tập các mô hình tại huyện Lộc Ninh và tỉnh Bến Tre; thống nhất các nội dung xin chủ trương của Thường trực Huyện ủy).
Cùng dự: ông Nguyễn Văn Kiện - Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
4. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự gặp mặt CBCC, người lao động Văn phòng HĐND-UBND huyện nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp nghe các ngành báo cáo.
- 14 giờ: Thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, tài liệu).
- 14 giờ 30: Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của các ngành về Chương trình làm việc của UBND huyện năm 2017 (VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Thành phần: Các Thành viên UBND huyện là Thủ trưởng Công an huyện, Ban CHQS huyện và các cơ quan chuyên môn.
- 15 giờ: Báo cáo việc sửa chữa hàng rào trường THCS Tân Khai (Phòng Giáo dục & Đào tạo chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
- 15 giờ 30: Tiến độ xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện; Tình hình thực hiện công tác Bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án: Đường trục chính Bắc – Nam giai đoạn 3; đường trục chính Bắc – Nam nối dài (giai đoạn 1) và Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện (Ban Quản lý dự án xây dựng chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án xây dựng, VPUB: CVP, CV Quang.
- 16 giờ: Phòng TN-MT dự và báo cáo việc tham mưu giải quyết vụ việc của bà Nguyễn Thị Phượng Loan.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, VPUB: CVP, CV Quang.
- 16 giờ 30: Phòng TN-MT dự và báo cáo xác định nguồn gốc đất của công ty cổ phần Khu công nghiệp Dân cư Tân Khai.
Cùng dự: VPUB: CVP, CV Quang.
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
 
THỨ NĂM (ngày 09/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đối thoại với bà Nguyễn Thị Thu Hà về kết quả xác minh nội dung đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đường đi tại ấp 6, xã Tân Hiệp (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị tài liệu, báo cáo, mời bà Hà).
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, VPUB: CVP, CV Quang, UBND xã Tân Hiệp.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại trụ sở UBND xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Khương (Nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm 2017; tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2017)
Cùng dự: VPUB: ông Võ Ngọc Khánh - PCVP, CV Minh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã An Khương.
 
 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
- 14 giờ: Thông qua một số nội dung chuẩn bị làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo các phòng: Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp & PTNT, Giáo dục - Đào tạo, VPUB: CVP, CV Nội chính.
- 15 giờ: Nghe phòng Nội vụ báo cáo phương án việc giao đất cho cán bộ công chức đợt 2 (Phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, VPUB: CVP, CV Nội chính.
- 16 giờ: Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình cho ông Lê Thanh Hoàng – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND và quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cho ông Nguyễn Chí Vương – Chuyên viên Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thường trực HĐND và các Phó ban HĐND huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND, Đài Truyền thanh – Truyền hình,  Phòng Giáo dục – Đào tạo, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, ông Lê Thanh Hoàng - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND, ông Nguyễn Chí Vương – Chuyên viên Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện.
Đài TT-TH huyện dự và đưa tin.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến
THỨ SÁU (ngày 10/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Chủ trì Hội nghị chấm điểm thi đua năm 2016 Cụm thi đua các huyện, thị xã và ký kết giao ước thi đua năm 2017 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung,  Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thống nhất các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XI để giao các ngành giải trình.
Kính mời dự: ông Lê Hoàng Lâm – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự giải việt dã leo núi Cậu, huyện Dầu Tiếng mở rộng lần thứ 17 năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ, tại Sân trụ sở UBND huyện Dầu Tiếng.
4. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND, các PCT HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
 
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                             

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay4,965
  • Tháng hiện tại199,675
  • Tổng lượt truy cập6,413,930
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây