Lịch Làm việc tuần 15

Lịch Làm việc tuần 15

Số kí hiệu Lịch Làm việc tuần 15
Ngày ban hành 11/04/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 11/4)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp, nghe Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa X.
Thành phần: VPUB: CVP, các PCVP, CV Hưng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.
Cùng dự: VPUB: CVP, các PCVP, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Thường trực Huyện ủy tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
- 14 giờ: Thông qua các nội dung chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy, gồm: Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Báo cáo tình hình triển khai Chương trình nông thôn mới; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện NQĐH đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết năm 2016 của Tỉnh ủy.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
- 15 giờ: Thông qua Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, phương hướng, nhiệm vụ II/2016 của Huyện ủy; Thông qua Chương trình Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp Uỷ ban bầu cử huyện Hớn Quản (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Thành viên Ủy ban bầu cử huyện gồm: ông Cao Văn Cường-CT UBMTTQVN, ông Trương Tấn Đạt-TB Tổ chức Huyện ủy, bà Trịnh Thanh Triều-TB Dân vận, ông Võ Hoàng Bắc-Trưởng Công an huyện, ông Vũ Đình Đang-CHT Ban CHQS, ông Trần Châu Lê-TP Nội vụ, bà Đặng Thị Kim Tuyến-CT Hội LHPN, ông Hoàng Văn Tân-CT Hội Nông dân, ông Phạm Quốc Vương-CT Hội CCB, ông Bùi Đình Lợi-CT LĐLĐ, ông Lâm Văn Đạt-TP TC-KH, ông Nguyễn Văn Kiện-CVP HĐND-UBND.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp triển khai công tác kiểm điểm và xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể sai phạm theo Kết luận số 2299/KL-TTCP ngày 12/8/2015 của Thanh tra Chính phủ về chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2013 (Theo Thư mời của Sở Nội vụ).
Cùng dự: Lãnh đạo: phòng Nội vụ, phòng NN&PTNT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Sở Nội vụ tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Văn Lâm: Đi khảo sát vị trí đất đổ rác để thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm.
Cùng đi: Lãnh đạo phòng TN-MT (Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 14 giờ)
THỨ BA (ngày 12/4)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Hớn Quản, khóa X.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN&MT. 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trụ sở Tiếp công dân. 
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự tổng kết thi đua khối cụm huyện thị xã năm 2015.
Cùng dự: Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách TĐKT phòng Nội vụ, lãnh đạo phòng KT-HT, phòng TC-KH.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút tại UBND huyện Bù Gia Mập
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 13/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Thông qua Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 (Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, UBKT Huyện ủy.
Thành phần: Thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, CV Quang.
          Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự tiệc mừng nhân dịp kỷ niệm 25 năm Linh mục của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ, tại Nhà thờ Phú Lương (xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long).
3. UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tiếp và làm việc với đoàn của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết năm 2016 của Tỉnh ủy; chương trình nông thôn mới (đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí Tỉnh ủy làm trưởng đoàn).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch; phòng NN&PTNT, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 14/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X (mở rộng).
Cùng dự: Lãnh đạo: phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo phòng Tài nguyên-Môi trường dự họp thẩm định Thiết kế kỹ thuật-Dự toán xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp GCNQSD đất các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Hội trường Sở TN-MT tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp về tiến độ triển khai Nhà máy xi măng Minh Tâm (Tập đoàn ThaiGroup chuẩn bị nội dung)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (giao phòng Nội vụ  mời và chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Trưởng Phòng Nội vụ; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Đại diện Lãnh đạo các Trường Mầm non Minh Đức; Mầm non Thanh An; Tiểu học An Phú; Tiểu học Tân Hưng B, Bà Nguyễn Thị Cẩm Giang – Công chức Phòng Nội vụ; Bà Nguyễn Thị Lệ Thúy – Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Đức; Bà Nguyễn Thị Thanh Trang - Hiệu Phó Trường Mầm non Thanh An; Bà Trần Thị Thanh Tú -  Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hưng B; Ông Nguyễn Viết Hải- Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Phú.
          Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
3. UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 15/4)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp về việc giao và thực hiện vượt số công chức hành chính của tỉnh so với biên chế Bộ Nội vụ giao (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Trưởng phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự khai mạc Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật (phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, UBKT Huyện ủy, các phòng chuyên môn, các hội, đoàn thể huyện.
Cấp xã: đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS (thành phần cấp xã giao UBND xã mời)
          Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Dự khai mạc Hội thi tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Ban CHQS huyện.
b. Họp các ngành đóng góp ý kiến đầu tư trang thiết bị dạy nghề (Trung tâm dạy nghề huyện chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Lãnh đạo: phòng LĐTB-XH, phòng TC-KH, phòng KT-HT, phòng GD-ĐT, Hội Nông dân, Hội LHPN, Huyện đoàn, Trung tâm dạy nghề huyện, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp xem xét việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Đức Tân tại trạm trộn bê tông nhựa nóng trên phần đất đối diện NTLS huyện.
Thành phần: Lãnh đạo phòng KT-HT, phòng TC-KH, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Đức Tân (giao phòng KT-HT mời), CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
5. UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo phòng NN&PTNT huyện tham gia đoàn khảo sát hiện trạng đất lâm nghiệp khu vực Công ty Cổ phần Khai khoáng phát triển Rạng Đông xin thuê để thực hiện dự án khai thác đá xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Minh Đức.
       CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Dự tổng kết đoàn thanh tra chuyên ngành Sở GD-ĐT tỉnh làm việc tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng GD-ĐT huyện.
b. Dự bế mạc Hội thi tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 15, tại Hội trường Ban CHQS huyện.
THỨ BẢY (16/4):
Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2016
Cùng đi: VPUB: ông Võ Ngọc Khánh-PCVP.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 15 phút, tại Trụ sở UBND huyện Phú Riềng.
 
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập61
  • Hôm nay5,069
  • Tháng hiện tại199,779
  • Tổng lượt truy cập6,414,034
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây