Lịch Làm việc tuần 28

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 28 (từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2016)

Số kí hiệu Lịch Làm việc tuần 28
Ngày ban hành 11/07/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 11/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi công tác theo Kế hoạch của UBND huyện đến hết ngày 12/7/2016.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Công tác Đảng, công tác cán bộ; Thông qua Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2016 của Huyện ủy; Thông qua Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2016 của Huyện ủy).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn- Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN huyện ủy quyền ông Vũ Đình Đang - CHT Ban CHQS huyện: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp khảo sát vị trí đất dự kiến xây dựng khu nhà ở công nhân nhà máy xi măng Minh Tâm.
Mời họp: Lãnh đạo Phòng KT-HT, Phòng TN-MT, Nhà máy xi măng Minh Tâm, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ BA (ngày 12/7)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp nghe báo cáo tiến độ thi công xây dựng đường giao thông Minh Tâm – An Phú và đường điện vào Nhà máy xi măng Minh Tâm (Trung tâm PTQĐ, Ban QLDAXD huyện chuẩn bị nội dung)
Mời họp: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN-MT huyện, Thanh tra huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự liên hoan nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2016) và thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2016 (Công an huyện mời).
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, điạ điểm: 11 giờ 00 tại Trụ sở Công an huyện.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
- 14 giờ 00: Cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ Nhà máy xi măng Minh Tâm. Sau khi kiểm tra xong, làm việc tại UBND xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Phòng TN&MT, Phòng KT-HT, UBND xã Minh Tâm, VPUB: CVP, CV Quang (thành phần cùng đi tập trung tại UBND huyện lúc 13 giờ 30 để cùng đi).
- 15 giờ 30: Đi khảo sát vị trí xây dựng Nhà máy xử lý rác.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Phòng TN&MT, Phòng KT-HT, VPUB: CVP, CV Quang.
THỨ TƯ (ngày 13/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự Hội nghị nói chuyện chuyên đề cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, Quý II năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp thống nhất phân công nhiệm vụ của các thành viên BTC Hội thao khối Công an 11 huyện, thị xã năm 2016 (Công an huyện chuẩn bị nội dung)
Mời họp: Ông Võ Hoàng Bắc - Trưởng Công an huyện, Ông Hà Văn Hoá - Phó Trưởng Công an huyện, Ông Nguyễn Thanh Quả - Phó Trưởng Công an huyện, Ông Huỳnh Thi Thơ - Phó Trưởng Công an huyện, Ông Hồ Văn Thu - Phó Trưởng Công an huyện, Ông Lâm Văn Đạt - TP TC-KH huyện,  Ông Nguyễn Văn Kiện - CVP.HĐND và UBND, Bà Huỳnh Thị Thu Trang - TP VH-TT, Ông Trần Văn Tú - GĐ TT – VH huyện, Ông Trần Đình Tuấn - GĐ Trung tâm Y tế huyện, Ông Lê Văn Phú - Trưởng Đài TT huyện, Ông Trần Châu Lê - TP Nội vụ huyện, Ông Nguyễn Viết Đợi - Bí thư huyện đoàn.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.           
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp xác định phương án tuyến công trình đường vào Nhà máy xi măng Minh Tâm (đường Quốc lộ 14C).
Mời họp:
- Lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh, Ban Quản lý dự án ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung)
- Lãnh đạo các phòng ban thuộc huyện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý dự án xây dựng, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Hớn Quản, UBND các xã: Minh Tâm, Minh Đức, Tân Hiệp, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp thông qua báo cáo Đoàn kiểm tra 535.
Mời họp: Thành viên Đoàn kiểm tra 535; Lãnh đạo các Phòng: TC-KH, KT-HT,VHTT, GD-ĐT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi công tác cơ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện: Đối thoại về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Võ Văn Sỹ, xã Minh Tâm.
THỨ NĂM (ngày 14/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. 9 giờ 00: Nghe công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Võ Phi Hùng-TP LĐTB&XH huyện; Công bố các quyết định phê chuẩn Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và ủy viên UBND huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng Công an huyện, CHT Ban CHQS; Trưởng các phòng ban chuyện môn: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng NN&PTNT, Phòng Dân tộc, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng LĐTB&XH huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế; ông Võ Phi Hùng và ông Trần Quốc Cường, CV Hoàng.
b. 9 giờ 30: Họp Thành viên UBND huyện (mở rộng): Thông qua dự toán điều chỉnh dự toán thu chi Ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Lãnh đạo HĐND huyện, Các ban HĐND huyện.
Thành phần: Trưởng Công an huyện, CHT Ban CHQS huyện, Kho bạc nhà nước, Chi cục Thuế, Chi cục thống kê huyện, Trưởng các phòng ban chuyện môn: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng NN&PTNT, Phòng Dân tộc, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng LĐTB&XH huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế; ông Võ Phi Hùng và ông Trần Quốc Cường, CV Hoàng.
c. 10 giờ 15: Thông qua phương án thiết kế công trình Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao xã Thanh Bình(Ban QLDAXD huyện chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Kính mời Thường trực Huyện ủy.
Thành phần:
- Lãnh đạo Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Phòng VHTT, VPUB: Chánh Văn phòng HĐND-UBND, CV Quang.
- Lãnh đạo UBND xã: Thanh Bình.
Địa điểm:  tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng.
Cùng dự: CHT Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường A - BCHQS tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Lễ phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Hớn Quản lần thứ IV, năm 2016-2017.
Mời dự: Thường trực HĐND huyện.
Thành phần:
- Lãnh đạo và công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, khối Đảng, đoàn thể huyện.
- Lãnh đạo UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường UBND huyện.
      CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị sơ kết giao ước công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2016 cụm thi đua huyện, thị xã.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyên, Chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng Phòng Nội vụ huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 phút tại Hội trường Trung tâm Văn hóa cao su Phú Riềng.
2.  Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Họp BCĐ 94 huyện.
Cùng dự: PCVP Võ Ngọc Khánh
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự buổi làm việc của Thường trực Huyện ủy với Trường Đại học Kiến trúc và Đại học Mỹ thuật TP.HCM về Ban Giám khảo Hội thi thiết kế cổng chào Trung tâm hành chính huyện.
Cùng đi: Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.
THỨ SÁU (ngày 15/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng).
Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016 của Huyện ủy.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, phòng họp BCH Đảng bộ huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự hội nghị giao ban ngành Y tế 6 tháng đầu năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tham gia Liên hoan Múa không chuyên toàn quốc và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm tại tỉnh An Giang (đến hết ngày 17/7/2016).
Cùng đi: lãnh đạo Trung tâm VH-TT huyện.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại SVĐ huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Hôm nay529
  • Tháng hiện tại188,133
  • Tổng lượt truy cập6,402,388
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây