Lịch làm việc Tuần 39

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 39 (từ ngày 26/9 đến ngày 30/9/2016)

Số kí hiệu Lịch làm việc Tuần 39
Ngày ban hành 26/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 26/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Hội ý.
Mời dự: VPUB: Chánh Văn phòng, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tham gia đoàn của Tỉnh đi thăm, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2016 (Giao Phòng LĐTB&XH huyện phối hợp Hội người cao tuổi huyện tính toán về lộ trình đi và thông báo đến thành phần cấp xã và các cụ được biết về thời gian Đoàn đến thăm, chúc thọ).
Thành phần: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Phòng LĐTB&XH, Hội Người cao tuổi huyện, Hội Cựu Chiến binh huyện;
Cấp xã gồm: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Hội Người Cao tuổi xã, cán bộ chính sách hội hội.
Phòng viên đài TT-TH huyện đưa tin.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại Trụ sở Huyện ủy lúc 7 giờ 30 để cùng đi.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.
a. Triển khai một số nhiệm vụ Thường trực Huyện ủy tập trung chỉ đạo trong tháng 10/2016
Thời gian: 13 giờ 30.
b. Huyện đoàn báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thời gian: 14 giờ 00.
c. Thông qua Dự thảo báo cáo Quý III, phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2016 của Huyện ủy.
Thời gian: 14 giờ 30.
d. Thông qua Dự thảo Kế hoạch công tác dân vận tham gia bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020.
Thời gian: 15 giờ 00.
e. Thông qua Dự thảo Đề án chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững; khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, công nghiệp (Trưởng phòng NN&PTNT huyện chuẩn bị nội dung, cùng dự và trực tiếp báo cáo).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm; Trưởng phòng NN&PTNT; Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian: 15 giờ 30.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thành viên UBND huyện mở rộng (thông qua dự thảo báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh quý III/2016).
Mời họp: Lãnh đạo Công an huyện, Ban CHQS huyện, các Thành viên UBND huyện; lãnh đạo: Kho bạc nhà nước huyện, Chi cục Thuyế huyện, Chi cục Thống kê huyện, VPUB: Chánh Văn phòng, PCVP Tổng hợp, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 0, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ BA (ngày 27/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi công tác cơ sở (cả ngày)
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc với Văn phòng HĐND – UBND huyện về công tác chuẩn bị Hội nghị giao ban công tác HĐND huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.
Mời họp: VPUB: Chánh Văn phòng, các PCVP, CV HĐND.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tich HĐND huyện Cao Hoài Trung.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng năm 2015-2016.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa –Thể thao, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Huyện Đoàn, Phòng Văn hóa- Thông tin huyện, Phòng Nội vụ
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự làm việc với Tổ công tác theo Quyết định số 2252/QĐ-TTCP.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường khối dân vận, thị xã Đồng Xoài
5. Chủ tịch UBND huyện giao Lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN&MT.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. 
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thông qua thiết kế Trường Tiểu học Tân Khai A, Trường Tiểu học Tân Khai B (Ban QLDAXD huyện chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)
Mời họp: Kính mời Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm
Thành phần: Lãnh đạo các phòng KT-HT, TC-KH, GD-ĐT, Ban QLDAXD huyện; VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
- Chủ tịch UBND xã Tân Khai;
- Lãnh đạo Trường Tiểu học Tân Khai A, Trường Tiểu học Tân Khai B (giao Phòng GD-ĐT huyện mời)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 28/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp UBND tỉnh.
- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2016, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016;
- Triển khai nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp G.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự khai mạc Hội nghị Triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (Phòng Tư pháp huyện chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Thường trực Huyện ủy;
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, các Ban Xây dựng Đảng, UBMTTQVN, các hội, đoàn thể huyện.
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp huyện.
- Cấp xã: đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể xã; công chức Tư pháp - Hộ tịch xã phụ trách công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (giao UBND các xã mời)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi thăm, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2016 theo Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 20/9/2016 của UBND huyện (Giao Phòng LĐTB&XH huyện phối hợp Hội người cao tuổi huyện tính toán về lộ trình đi và thông báo đến thành phần cấp xã và các cụ được biết về thời gian Đoàn đến thăm, chúc thọ).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện; phòng LĐ-TB&XH; Hội người cao tuổi; Hội LHPN huyện; phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.
Thành phần cấp xã: giao Phòng LĐ-TB&XH thông báo mời
- Đài TT-TH huyện đưa tin
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Đoàn tập trung tại Trụ sở UBND huyện để cùng đi.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị giao ban công tác HĐND huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.
Cùng đi: VPUB: Phó Chánh Văn phòng Tổng hợp, CV HĐND.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 8 giờ.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Nghe các ngành báo cáo việc giải quyết kiến nghị của ông Võ Văn Sỹ và bà Lê Thị Hồng (Phòng TN-MT, UBND xã Minh Tâm chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT, UBND xã Minh Tâm, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
b. Nghe các ngành báo cáo một số nội dung liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của: ông Hoàng Quốc Dũng, bà Lê Thị Vẽ, ông Phạm Ngọc Đỉnh, ông Lê Đình Cử (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng KT-HT, Phòng TN-MT, CN Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Tân Khai; CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng).
Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/2016, phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2016; lấy phiếu tín nhiệm bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trao huy Hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Văn Thưa – Nguyên phó Bí thư, Chủ tịch  UBND huyện.
Cùng dự: Bí thư chi bộ VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện – Trụ sở Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị thông qua kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A-UBND tỉnh.
TỐI
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự chương trình tuyên dương và giao lưu “Sáng tạo - Từ ý tưởng đến hành động”; tổng kết và trao giải Hội thi Tin học Khối cán bộ, công chức trẻ tỉnh Bình Phước lần thứ I/2016.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su.
THỨ NĂM (ngày 29/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an huyện quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Đảng ủy Công an huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự họp giao ban công tác HĐND huyện lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm.
Thành phần: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, các Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã; VPUB: LĐVP, CV HĐND.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Thanh An.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi thăm, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2016 theo Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 20/9/2016 của UBND huyện (Giao Phòng LĐTB&XH huyện phối hợp Hội người cao tuổi huyện tính toán về lộ trình đi và thông báo đến thành phần cấp xã và các cụ được biết về thời gian Đoàn đến thăm, chúc thọ).
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện; phòng LĐ-TB&XH; Hội người cao tuổi; Hội LHPN huyện; phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.
Thành phần cấp xã: giao Phòng LĐ-TB&XH thông báo mời
- Đài TT-TH huyện đưa tin
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Đoàn tập trung tại Trụ sở UBND huyện để cùng đi.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND, Các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 30/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác cử tuyển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường A - Sở GD&ĐT.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch  HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. VPUB: Đại diện LĐVP, CV HĐND cùng dự.
Cùng dự: VPUB: Đại diện LĐVP, CV HĐND.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi công tác cơ sở (cả ngày)
4. Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với lãnh đạo Phòng NN&PTNT, Phòng VHTT về thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới đối với 02 xã điểm Thanh Bình, An Khương.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Phòng NN&PTNT, Phòng VHTT, CV Quang (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện: Dự Hội nghị tổng kết Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010-2016.
Thành phần cùng dự: giao phòng GD-ĐT huyện mời
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Trường Cao đẳng Nghiệp vụ cao su.
CHIỀU
Chủ tịch UBND, Các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BÀY: (01/10)
Chủ tịch UBND, Các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự giao lưu giải Quần vợt huyện (mở rộng)
Thành phần (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Sân Quần vợt Huyện ủy – Trụ sở Huyện ủy Hớn Quản.
CHỦ NHẬT: 02/10
Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện dự Tết truyền thống sắc tộc Tà Mun.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trường Tiểu học Tân Hiệp.
 
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay4,379
  • Tháng hiện tại191,983
  • Tổng lượt truy cập6,406,238
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây