Lịch làm việc Tuần 40

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 40 (từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2016)

Số kí hiệu Lịch làm việc Tuần 40
Ngày ban hành 03/10/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 03/10)
SÁNG
1. Lãnh đạo HĐND-UBND huyện: Dự chào cờ.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, NV Văn phòng HĐND-UBND huyện
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp UBND tỉnh:
- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2016, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.
- Triển khai nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.
- Thông qua dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên Quảng trường tỉnh.
- Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
- Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2015 tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Đoàn ca múa nhạc tỉnh.
5. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Hội ý.
Mời dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 04/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Đảng ủy Quân sự huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Đảng ủy Ban CHQS huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tiếp công dân nơi ứng cử đại biểu HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND xã Đồng Nơ.
3.  Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân nơi ứng cử đại biểu HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND xã An Khương.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự buổi đối thoại với bà Trịnh Ngọc Hương về khiếu nại quyết định hành chính.
Cùng dự: CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng số 06, Trụ sở Tòa án nhân dân huyện.
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền ông Nguyễn Duy Mạnh-Trưởng Phòng Tư pháp huyện: Dự triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho Thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2016.
Thành phần: (có thông báo riêng)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Thanh Bình.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với các hộ dân để giải quyết tranh chấp đường đi của ông Nguyễn Văn Quận với ông Lương Văn Trung và bà Đặng Thị Lanh, xã Minh Đức (UBND xã Minh Đức chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thời gian:

  • 14 giờ: Khảo sát tại khu tranh chấp;
  • 15 giờ 30: Làm việc với các hộ dân tại trụ sở UBND xã Minh Đức.
Thành phần: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, GĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;  Chủ tịch UBND xã Minh Đức, hộ ông Nguyễn Văn Quận, bà Nguyễn Ngọc Diễm Hà - người đại diện theo ủy quyền của ông Quận; ông Lương Văn Trung, bà Đặng Thị Lanh (thành phần của xã và các hộ dân đề nghị UBND xã Minh Đức mời).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo: Công an huyện, Ban CHQS huyện, các phòng ban chuyên môn.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, Hội trường UBND xã Tân Lợi.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng TN-MT huyện: Dự họp hội đồng tư vấn kỹ thuật thẩm định Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản tại xã Tân Lợi do Công ty cổ phần Hóa An làm chủ đầu tư.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Sở TN-MT tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 05/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp BCH Đảng bộ tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi đối với tỉnh Bình Phước đến kiểm tra tại huyện Hớn Quản (Phòng GD-ĐT huyện chuẩn bị nội dung)
 Mời họp: PTB. Dân vận Huyện uỷ; CT. Uỷ ban MTTQVN huyện; CT. Hội Nông dân huyện; CT.Hội Cựu chiến binh huyện; CT.Liên đoàn lao động huyện; Bí thư Huyện đoàn; CT. Hội LHPN huyện; HT. Trường THPT Trần Phú; HT. Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.
Thành phần: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, P.Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng Y tế huyện,  Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, Trưởng phòng Văn hoá và thông tin huyện, Phó Trưởng Công an huyện (phụ trách phong trào), Trưởng phòng Nội vụ huyện, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Phó Chủ tịch TT Hội Khuyến học, CT. Hội Người cao tuổi huyện, Trưởng phòng Dân tộc huyện, Chuyện viên Phòng Giáo dục và Đào tạo (phụ trách XMC-PCGD), Hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn huyện (giao Phòng GD-ĐT mời)
Cấp xã: Trưởng Ban Chỉ đạo CMC-PCGD các xã.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại phòng họp UBND huyện
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự buổi luyện tập công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2016 (cả ngày)
Thành phần: Theo giấy mời số 161/GM-UBND ngày 29/9/2016 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại khu vực sông Sài Gòn (ấp 9, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản).
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp UBND tỉnh.
- 13 giờ 30: Thông qua dự thảo Quyết định ban hành các chính sách liên quan đến giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất (từng khu vực cụ thể) và cơ chế ưu đãi về đất đai đối với các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp D – UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; 10 năm công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (2006-2016); 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Tổ An ninh nhân dân.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an huyện; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 06/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban xây dựng cơ bản huyện.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: KT-HT, TC-KH, NNPTNT (Thường trực BCĐ CTMTQG xây dựng nông thôn mới) GD-ĐT, Ban QLDAXD, CVP HĐND-UBND huyện (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm trưởng đoàn của huyện Tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III khu vực miền Nam tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến hết tuần.
Thành phần: (có thông báo riêng)
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp thường niên với Ngân hàng Thế giới và Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia về “Xây dựng năng lực cho tái định cư bắt buộc ngành năng lượng Việt Nam”.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp D-UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS huyện: Dự hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016).
Cùng dự: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chỉ huy phó động viên Ban CHQS huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường A, BCHQS tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Tài chính các xã.
Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài chính-Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế huyện.
- Chủ tịch UBND   và Kế toán các xã.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND xã An Phú.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện: Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.
Cùng dự: chuyên viên phụ trách công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục, chuyên viên phụ trách mầm non thuộc Phòng GD&ĐT huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp G-UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng KT-HT huyện: Dự bàn giao hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (đã được phê duyệt) và tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng cho UBND các huyện và các xã có trong dự án theo công văn số 109/CV-QLDA ngày 29/9/2016 của Sở Công thương tỉnh.
 
Thành phần: Lãnh đạo UBND xã Minh Đức.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng KT-HT huyện.
THỨ SÁU (ngày 07/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp giải quyết vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm (Phòng TN&MT phối hợp Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung tài liệu gởi trước cho Chủ tịch UBND huyện trước 02 ngày làm việc).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung,  Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thường niên với Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Trung về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng năng lực cho tái định cư bắt buộc trung ngành năng lượng Việt Nam ( Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ động liên hệ VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn).
Mời họp: Lãnh đạo UB MTTQVN huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                             

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay8,762
  • Tháng hiện tại18,901
  • Tổng lượt truy cập6,876,847
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây