Lịch làm việc tuần 29

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 29 (từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2016)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 29
Ngày ban hành 18/07/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 18/7)
SÁNG

  1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện:
a. Làm việc với các đơn vị:
- Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo tình hình kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết trên sông Sài Gòn.
- Nghe Phòng Nông nghiệp & PTNT báo cáo tình hình kiểm tra, xử lý Công ty Việt Phước đổ heo chết chưa qua xử lý ra môi trường.
- Nghe CN Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo kết quả làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường về chính sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm giai đoạn I.
Mời dự: Trưởng phòng TN-MT, Trưởng phòng NN&PTNT, PGĐ.CN Trung tâm PTQĐ Hớn Quản, VPUB: Chánh văn phòng HĐND-UBND, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
b. Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
Cùng dự: VPUB: Chánh văn phòng, các PCVP, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 30 tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Họp Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện (Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy các xã, Thành viên BCĐ (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự tham vấn của Ngân hàng ADB về kế hoạch tái định cư, dân tộc thiểu số có liên quan đến quyền lợi, cơ chế giải quyết khiếu nại, tác động dự án và tổ chức thực hiện.
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Dân tộc, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Hớn Quản, Hội LHPN huyện, CV Quang (Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Hớn Quản chuẩn bị nội dung)
Thời gian: 13 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
THỨ BA (ngày 19/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Họp.
- 8 giờ: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo việc ký kết hợp đồng lao động tại các phòng, ban chuyên môn và việc xin thêm biên chế hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Mời họp: TP. Nội vụ, TP. Tài chính-Kế hoạch, VPUB: CVP HĐND-UBND huyện, CV Hoàng.
- 9 giờ: Xem xét việc xin hưởng chế độ thôi việc cho bà Phạm Thị Nhanh, bà Đỗ Thị Nhuận - giáo viên đã nghỉ hưu tại Trường TH Tân Lợi (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: TP. Nội vụ, Bảo hiểm xã hội huyện, VPUB: CVP HĐND-UBND huyện, CV Hoàng.
- 10 giờ: Xem xét báo cáo trả lời đơn phản ánh của ông Trần Ngọc Luân - Viên chức Trường TH Tân Khai A (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: TP Nội vụ, Thanh tra huyện, TP. GD-ĐT huyện, Hiệu trưởng Trường TH Tân Khai B (giao Phòng GD-ĐT huyện mời),  VPUB: CVP HĐND-UBND huyện, CV Hoàng (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị UBMTTQVN huyện lần thứ V, khóa II, nhiệm kỳ 2014-2019.
Cùng dự: PCVP Võ Ngọc Khánh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Khối Đoàn thể huyện.
 
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế” và triển khai cơ sở y tế “Xanh, sạch, đẹp” (theo Kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ Y tế tổ chức).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo LĐLĐ; Trung tâm Y tế huyện gồm: Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, TP KHTH, TP Điều dưỡng TTYT huyện (giao TTYT huyện mời)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Trung tâm Viễn thông Viettel Bình Long – Hớn Quản.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp BCĐ Thi hành án Dân sự huyện.
Mời họp: Thành viên BCĐ (có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3.  Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Hớn Quản lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021 (phiên nội bộ)
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 20/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long về tạo điều kiện hỗ trợ đất, thanh lý cây cao su để UBND huyện thực hiện các công trình phúc lợi xã hội (xây dựng trường học, bãi rác, nghĩa trang).
Thành phần:
- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long: Ban lãnh đạo Công ty; Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn: Quản lý kỹ thuật, Kế hoạch đầu tư.
 - UBND huyện: Trưởng phòng: Kinh tế & Hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, VPUB: Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện,  Chuyên viên khối sản xuất.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại phòng họp của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7 giờ 30 phút)
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Hớn Quản lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021 (phiên chính thức)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp huyện: Họp Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi “Hòa giải viên giỏi” cấp huyện năm 2016.
Mời họp: (có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện thông qua báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (Ngân hàng CSXH huyện chuẩn bị nội dung)
Mời họp: Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện, CV Hoàng (có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 21/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Đi thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016) theo Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh (Đoàn tập trung tại UBND huyện lúc 7 giờ; giao Phòng LĐTB-XH chuẩn bị quà, thông báo cho UBND các xã biết và hướng dẫn đoàn đi tặng quà)
Mời cùng đi: Lãnh đạo Thường trực Huyện Ủy, Ông Cao Văn Cường, CT. UBMTTQVN huyện, Ông Hà Quang Thịnh, PTP. PLĐ-TB&XH huyện, Bà Nguyễn Kiều Lệ Y – CB. Phòng LĐ-TB&XH huyện, Phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đưa tin.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Họp BTC Diễn đàn trẻ em huyện Hớn Quản năm 2016 (Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện chuẩn bị tài liệu, nội dung họp)
Mời họp: Trần Quốc Cường –Trưởng Phòng Lao động – TB&XH huyện, Ông Nguyễn Trung – Trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo, Ông : Nguyễn Viết Đợi  –  Bí thư Huyện đoàn, Ông  Hoàng Quốc Thái – TP. Y tế, Ông Huỳnh Thi Thơ –  PT. Công an huyện, Ông Nguyễn Duy Mạnh – TP. Tư pháp, Ông Lâm Văn Đạt – TP. TC - KH huyện, Bà Huỳnh Thị Thu Trang – TP. Văn hóa – TT, Ông Trần Văn Tú – GĐ.TTVH-TT  huyện, Ông Trịnh Văn Đoan – GĐ. BHXH, Ông: Lê Văn Phú – GĐ.Đài truyền thanh – TH huyện, Ông Trần Đình Tuấn – GĐ.TTYT huyện – Ông Hoàng Ngọc Anh – GĐ.TT DSKHHGĐ huyện, Ông Hà Quang Thịnh- PTP. Lao động TB&XH, Bà Trần Thị Hà Hợi - Phòng LĐTB&XH huyện, Ông Ngô Tấn Long – PCT UBND xã Thanh Bình, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại phòng họp trực tuyến
b. Dự Liên hoan nhân dịp thành lập và bổ nhiệm Linh mục Nguyễn Tấn Tước - Chánh xứ Giáo xứ Minh Đức.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 30 tại Nhà nguyện Giáo xứ Minh Đức (Ấp Chà Lon, xã Minh Đức).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch  HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
      CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch  HĐND huyện Lưu Văn Thanh:
a. Nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: VPUB: CVP, các PCVP, CV Hưng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
b. Thông qua phương án thiết kế công trình Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao xã Thanh Bình (Ban QLDAXD huyện chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần:
- Lãnh đạo Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Phòng VHTT, VPUB: Chánh Văn phòng HĐND-UBND, CV Quang.
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016) theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 19/5/2016 của UBND huyện Hớn Quản (Đoàn tập trung tại UBND huyện lúc 13  giờ 30; giao Phòng LĐTB-XH chuẩn bị quà, thông báo cho UBND các xã biết và hướng dẫn đoàn đi tặng quà)
Mời cùng đi: Lãnh đạo: Thường trực Huyện Ủy, Ông Cao Văn Cường, CT. UBMTTQVN huyện, Ông Hà Quang Thịnh, PTP. PLĐ-TB&XH huyện, Bà Nguyễn Kiều Lệ Y – CB. Phòng LĐ-TB&XH huyện, Phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đưa tin.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: (có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 22/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện: Dự kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện: Dự Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG NS&VSMT giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay2,450
  • Tháng hiện tại8,385
  • Tổng lượt truy cập6,430,331
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây