Lịch làm việc tuần 18

LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18 (từ ngày 02/5 đến ngày 06/5/2016)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 18
Ngày ban hành 05/05/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI + THỨ BA (ngày 02, 03/5)
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Nghỉ bù ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và Quốc tế Lao động 01/5.
2. Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện: Trực cơ quan.
Cùng trực: Công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện theo Thông báo số 204/TB-VP. HĐND-UBND ngày 29/4/2016 của Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
 
THỨ TƯ (ngày 04/5)
      SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyên Nguyễn Văn Lâm: Họp về tiến độ di dời, bàn giao bãi rác xã Minh Tâm cho Tập đoàn Thaigroup (phòng TN-MT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Tập đoàn ThaiGroup, đơn vị vận chuyển di dời rác (giao Phòng Tài nguyên & Môi trường mời), CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp Uỷ ban bầu cử huyện Hớn Quản (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Thành viên UBBC huyện gồm: ông Cao Văn Cường-CT UBMTTQVN, ông Trương Tấn Đạt-TB Tổ chức Huyện ủy, bà Trịnh Thanh Triều-TB Dân vận, ông Võ Hoàng Bắc-Trưởng Công an huyện, ông Vũ Đình Đang-CHT Ban CHQS, ông Trần Châu Lê-TP Nội vụ, bà Đặng Thị Kim Tuyến-CT Hội LHPN, ông Hoàng Văn Tân-CT Hội Nông dân, ông Phạm Quốc Vương-CT Hội CCB, ông Bùi Đình Lợi-CT LĐLĐ, ông Lâm Văn Đạt-TP TC-KH, ông Nguyễn Văn Kiện-CVP HĐND-UBND; Trưởng các Ban bầu cử, các Tiểu ban bầu cử huyện gồm: bà Mai Xuân Nhớ-CN UBKT, ông Trần Văn Thịnh-TB Tuyên giáo, ông Đàm Văn Huyền-CTV Ban CHQS, ông Lưu Quốc Nhật-Chánh Thanh tra, bà Nguyễn Thị Cẩm Giang-PTP Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp Ban Chỉ đạo hè tỉnh năm 2016.
Cùng dự: Bí thư huyện đoàn.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn,  Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 05/5)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
2. UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh:
a. Dự Hội nghị quán triệt một số vấn đề trong công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện, xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cùng dự: ông Nguyễn Văn Kiện-CVP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
b. Dự Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI (đột xuất) Thông qua Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền lãnh đạo phòng Y tế: Dự lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016”.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ, tại Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với Đảng uỷ, UBND xã Tân Hiệp về tình hình KT-XH 04 tháng đầu năm 2016; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; công tác bầu cử ĐBQH, và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (UBND, UBBC xã chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Thành phần: Theo Công văn số 345/UBND-NC ngày 04/5/2016 của UBND huyện (Đoàn đi tập trung tại UBND huyện lúc 13 giờ 30)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Tân Hiệp.      
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp UBND tỉnh, nghe Sở Công Thương thông qua điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp D.  
3. UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 06/5)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015, triển khai ký kết thi đua năm 2016 (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Theo Thư mời số 68/TM-UBND ngày 29/4/2015 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH, và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7  giờ 30).
Mời cùng đi: Trưởng ban, Phó Trưởng ban bầu cử huyện phụ trách xã Phước An, Tân Quan (giao phòng Nội vụ mời).
Thành phần: Lãnh đạo: UBMTTQVN, phòng Nội vụ, VPUB: CV Hưng.
Cấp xã: Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN xã và các thành phần liên quan (giao UBND cấp xã mời)
Thời gian, địa điểm: - 8 giờ, tại UBND xã Phước An.
                                  - 10 giờ, tại UBND xã Tân Quan.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Dự khai mạc Hội nghị tập huấn ứng cử viên nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Ban CHQS huyện.
b. Làm việc với Hội LHTN tỉnh về  việc tổ chức Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2016 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Huyện đoàn, Hội CTĐ, phòng VHTT, phòng GD-ĐT, phòng Y tế, VPUB: ông Võ Ngọc Khánh-PCVP, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp UBND tỉnh,  nghe Sở NN&PTNT báo cáo điều chỉnh quy hoạch chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2020.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường liên xã Minh Đức-Minh Tâm.
Thành phần: lãnh đạo: Ban QLDAXD, phòng KT-HT, đơn vị thi công (giao Ban QLDAXD mời), Chánh Văn phòng HĐND-UBND (tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 14 giờ)
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay5,993
  • Tháng hiện tại206,791
  • Tổng lượt truy cập6,421,046
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây