Lịch tuần làm việc 15

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 15 (từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 15
Ngày ban hành 10/04/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 10/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự giao lưu câu lạc bộ Đờn ca tài tử huyện Hớn Quản với Trung tâm VH-TT thị xã Tân Châu tỉnh An Giang.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ, tại khu Nhà mát của Nông trại Phú gia, xã Tân Hiệp.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp giao ban Khối nội chính Huyện ủy và UBND huyện.
- Thông qua Dự thảo báo cáo tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2017.  
- Các cơ quan khối nội chính báo cáo khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án, Thi hành án, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Đội Quản lý thị trường, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với các ngành về trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư các trại chăn nuôi heo trên địa bàn huyện (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Trưởng các Phòng: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ BA (ngày 11/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Tân Khai về tình hình hoạt động của Đảng ủy – UBND xã quý I, những khó khăn, kiến nghị đề xuất của xã (Đảng ủy, UBND xã Tân Khai chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Mời cùng dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Công an, Ban CHQS, Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT, Phòng LĐTB&XH, Phòng VHTT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Đội Quản lý công trình đô thị, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Trụ sở UBND xã Tân Khai.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp thống nhất về chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ dân thuộc dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm (giai đoạn 1).
Cùng dự: Lãnh đạo CN. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 phút, tại Phòng họp Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp giao ban khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, xã bằng hình thức trực tuyến. (Nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2017, phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2017, khó khăn, đề xuất, kiến nghị).
Thành phần: ông Lâm Văn Đạt – Trưởng phòng TC – KH huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 45, tại phòng họp trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp triển khai kế hoạch Tổng điều tra Kinh tế huyện năm 2017.
Mời họp:
- Cấp huyện: Các ông/ bà là Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND huyện gồm: ông Nguyễn Bá Tước - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, ông Lâm Văn Đạt – TP. Phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Hoàng Quốc Thái - TP. Y tế, ông Lê Văn Dũng - Chi cục Trưởng Chi cục Thuế, ông Nguyễn Thúc Hoạt - PGĐ Kho bạc nhà nước huyện, bà Nguyễn Thị Cẩm Giang - PTP. Nội vụ, ông Hà Quang Thịnh - PTP. Lao động Thương binh-Xã hội, ông Đoàn Quốc Việt - PTP. GD&ĐT, ông Đặng Bá Báu - PTP. Văn hoá-Thông tin, ông Lê Văn Phú - Trưởng Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện.
- Cấp xã: Trưởng Ban chỉ đạo và công chức Văn phòng – Thống kê các xã.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 12/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
- 8 giờ: Họp, xem xét phân loại hồ sơ đề nghị xét tinh giản biên chế đợt II/2017 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Mời họp: Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng phòng TC-KH, Giám đốc BHXH, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Vân.
- 8 giờ 30: Phòng Nội vụ báo cáo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức viên chức năm 2017.
Mời họp: Trưởng Phòng Nội vụ, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Vân.
- 9 giờ 30: Trao quyết định nghỉ hưu cho ông Lê Văn Lân – Phó trưởng phòng LĐTB&XH huyện.
Mời dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, phòng LĐTB&XH VPUB: Chánh Văn phòng, CV Vân.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Cùng Thường trực Huyện ủy Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình đọc sách
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện dự Lễ ra mắt Câu lạc bộ đờn ca tài tử – cải lương xã Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 30, tại Đình thần Tân Khai, xã Tân Khai.
5. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
THỨ NĂM (ngày 13/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thông qua phương án thiết kế 02 công trình gồm: Hệ thống chiếu sáng đường Bắc Nam 1 và Xây dựng vỉa hè, đèn trang trí và cây xanh đường Bắc Nam giai đoạn 2 (Ban QLDAXD chuẩn bị nội dung)
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Ban QLDAXD, Đội Quản lý công trình đô thị, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện – Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
a. Xem xét, giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Cúc, ngụ tại ấp Trung Sơn, xã Thanh An (do Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước chuyển đến) về thi hành án và thực hiện việc chuyển nhượng QSD đất giữa ông Hồ Chiến và bà Võ Thị Lợi (Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi cục Thi hành án dân sự chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, Chi cục Thi hành án huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
b. Tình hình thực hiện việc xin lỗi công dân khi giải quyết hồ sơ bị trễ hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (Phòng TN-MT và CN Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo các phòng: Tài nguyên & Môi trường, CN. Văn phòng đăng ký đất đai, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hớn Quản lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện
THỨ SÁU (ngày 14/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị Tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV (Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung).
Thành phần:
Cấp huyện: Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng NN&PTNT, Phòng Y tế, Phòng GD - ĐT, Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện.
Cấp xã: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đại biểu HĐND và cử tri của xã Minh Tâm và xã An Phú (thành phần cấp xã giao UBND xã mời)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND xã Minh Tâm (thành phần cấp huyện tập trung tại UBND huyện lúc 7 giờ 15 để cùng đi)
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hớn Quản lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Cả ngày)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự khai mạc tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp hội đồng bồi thường GPMB huyện (CN. Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung)
- 8 giờ: Thông qua phương án bồi thường GPMB (bổ sung) dự án: Khu giáo dục và tái định cư (đợt 1) thuộc TTHC xã Tân Hiệp.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng TN-MT, KT-HT, TC-KH, NN&PTNT, Ban QLDAXD, CN. Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Tân Hiệp.
- 9 giờ: Giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB dự án đường trục chính Bắc-Nam (giai đoạn 1).
Lãnh đạo các Phòng TN-MT, KT-HT, TC-KH, NN&PTNT, Ban QLDAXD, CN. Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Tân Khai.
- 10 giờ: Thông qua phương án bồi thường GPMB Hạng mục mỏ và trạm đập Dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng TN-MT, KT-HT, NN&PTNT, CN. Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Minh Tâm, Công ty cổ phần - Tập đoàn TháiGroup (giao CN. Trung tâm PTQĐ mời).
Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp triển khai Kế hoạch tiêm văc xin phòng bệnh cho gia súc năm 2017 trên địa bàn huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trạm Chăn nuôi – Thú y, lãnh đạo UBND và cán bộ Thú y các xã.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
TỐI
1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự Chương trình ra mắt Đội tuyên truyền lưu động và Văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                          TL. CHỦ TỊCH

                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG      

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay4,709
  • Tháng hiện tại199,419
  • Tổng lượt truy cập6,413,674
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây