Lịch tuần làm việc 25

LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 25 (từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 25
Ngày ban hành 19/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 19/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, các quyết định của UBND huyện về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo.
Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 1007 của Huyện ủy; lãnh đạo các Phòng: KT-HT, VHTT, GD-ĐT, LĐTB&XH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi công tác theo Kế hoạch của BCĐ công tác tôn giáo huyện đến hết ngày 24/6/2017.
               CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh:
a. Làm việc tại trụ sở.
b. Dự họp mặt nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017).
          Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Trụ sở Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, các quyết định của UBND huyện về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo.
Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 1007 của Huyện ủy; lãnh đạo các Phòng: KT-HT, VHTT, GD-ĐT, LĐTB&XH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Tân Lợi.
 
 
THỨ BA (ngày 20/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp xem xét báo cáo UBND tỉnh về tạm ngưng tiếp nhận các dự án chăn nuôi heo trên địa bàn huyện (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: Trưởng phòng TN-MT, Trưởng phòng TC-KH, Trưởng phòng NN&PTNT, VPUB: CVP, CV Quang.
          Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện (VP HĐND – UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời dự: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: Thường trực HĐND huyện; Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND huyện (các thành phần khác có thư mời riêng)
          Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp mặt nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017).
          Thời gian, địa điểm: 17 giờ, tại Khuôn viên Đài PT – TH tỉnh Bình Phước.
THỨ TƯ (ngày 21/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp UBND tỉnh, xem xét tiến độ thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh và những khó khăn, vướng mắc.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung tài liệu: Trưởng phòng TN&MT huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với Đoàn khảo sát bảo mật truyền hình hội nghị tỉnh.
Thành phần: VPUB: Chánh Văn phòng, CV Luân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm ủy quyền ông Lê Văn Dũng – Chi cục trưởng Chi cục Thuế, ông Nguyễn Bá Tước – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện dự họp Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 22/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 (khóa XI).
Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; triển khai công tác quy hoạch cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi công tác cơ sở (cả ngày)
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
THỨ SÁU (ngày 23/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp các ngành, thống nhất kế hoạch tổ chức khánh thành trụ sở Trung tâm Y tế huyện (Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế huyện xây dựng dự thảo kế trực tiếp báo cáo).
Mời họp: Trưởng phòng Y tế, Giám đốc TTYT, GĐ. Ban QLDAĐT XD, Trung tâm VHTT, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ VPHĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi công tác cơ sở (cả ngày)
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế – Hạ tầng tham gia đoàn khảo sát của Sở Xây dựng về khảo sát vị trí xin bổ sung Quy hoạch thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại ấp Núi Gió, xã Tân Lợi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại ấp Núi Gió, xã Tân Lợi.
 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh,: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay4,475
  • Tháng hiện tại192,079
  • Tổng lượt truy cập6,406,334
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây