Lịch tuần làm việc 27

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 27 (từ ngày 03/7 đến ngày 07/7/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 27
Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 03/7)
SÁNG
1. Lãnh đạo HĐND – UBND huyện: Dự chào cờ.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, NV Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Sân Trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi công tác theo Kế hoạch của UBND huyện đến hết ngày 04/7/2017.
Thành phần cùng đi (có thông báo riêng).
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi khảo sát vị trí xin chủ trương thực hiện dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch Tuynel Trọng Tín (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị hồ sơ, thông báo cho chủ đầu tư biết).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế & Hạ tầng, UBND xã Thanh An (xuất phát tại UBND huyện lúc 13 giờ 30 phút)
THỨ BA (ngày 04/7)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
 
 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 05/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, họp:
- 8 giờ: Họp về đầu tư mở rộng ngã ba Tân Khai đi Đồng Nơ – Minh Đức (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng mời).
- 9 giờ 30: Họp giải quyết vướng mắc trong cấp Giấy CNQSD đất khu dân cư Xa Trạch (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo Công an huyện, Thanh tra huyện, các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
Cấp xã: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính xã Thanh Bình (giao UBND xã Thanh Bình mời)
Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh mở rộng (lần thứ 3).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Lễ ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Vát với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Tà Vát, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp Ban Chỉ đạo 94 huyện; Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.
Thành phần: Trưởng Công an huyện; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện (phụ trách tổng hợp); Phó Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ NĂM (ngày 06/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Lễ khánh thành Trung tâm Y tế huyện.
Thành phần: (có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Trung tâm Y tế huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra và Luật Phòng chống tham nhũng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Thanh tra tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp Ban tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện kỷ cương hành chính và trách nhiệm công vụ năm 2017 (Thông qua thể lệ hội thi, dự toán kinh phí; thành lập tổ thư ký, tổ phục vụ; phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên)
Thành phần: bà Huỳnh Thị Thu Trang - Trưởng phòng Văn hóa&Thông tin, ông Lê Thanh Hoàng – Phó Giám đốc Đài Truyền thanh&Truyền hình, ông Hoàng Văn Toán - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa&Thể thao huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ SÁU (ngày 07/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Chủ trì đối thoại với bà Hoàng Thị Thinh, xã Tân Khai về việc khiếu nại Quyết định số 156/QĐ-PNV ngày 01/3/2017 của Phòng Nội vụ huyện (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
Thành phần: Chánh Thanh tra huyện, bà Hoàng Thị Thinh (giao Thanh tra huyện mời), lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT, VPUB: LĐVP, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị giao ban Hội đồng nhân dân huyện lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (xuất phát tại UBND huyện lúc 7 giờ)
Thành phần: Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã; VPUB: LĐVP, CV Minh.
- Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQVN xã An Khương (giao Thường trực HĐND xã An Khương mời)
- Đài truyền Thanh - Truyền hình huyện đưa tin
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường UBND xã An Khương.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp thông qua Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; việc thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng theo Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên&Môi trường dự họp công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án tại Khu Công nghiệp Tân Khai II.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại Hội trường Sở TN-MT tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với Đoàn giám sát của Huyện ủy đối với Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG                    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay8,936
  • Tháng hiện tại19,075
  • Tổng lượt truy cập6,877,021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây