Lịch tuần làm việc 30

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 30 (từ ngày 24/7 đến ngày 28/7/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 30
Ngày ban hành 24/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 24/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, các Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm chứng kiến Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định tại chỗ diện tích đất thu hồi để xây dựng đấu nối đường Đông Tây 7 với khu dân cư Tân Khai.
Cùng đi: Lãnh đạo CN.Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên & Môi trường, CV.Quang.
Thời gian, địa điểm: Lúc 8 giờ 30 phút, tại khu đất thu hồi của bà Vẽ, địa chỉ: ấp 2, xã Tân Khai.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt Chương trình giao lưu văn nghệ và Lễ  kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt Sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và 45 năm Ngày Chiến thắng Chốt chặn Tàu ô (28/8/1972 - 28/8/2017).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, Tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, ấp 4, xã Tân Khai.
Thành phần: Theo Thư mời số 69/TM-UBND ngày 21/7/2017 của UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện sinh viên Đại học kinh tế tại mặt trận huyện Hớn Quản năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Trường THCS Tân Khai.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 25/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
a. Làm việc với Đoàn Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, TP. Tài nguyên & Môi trường, TP. Tài chính – Kế hoạch, TP. Nội vụ, TP. Giáo dục & Đào tạo, TP. Kinh tế - Hạ tầng, Chánh Thanh tra huyện, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND các xã: Tân Hưng, Tân Quan, An Khương; VPUB: CVP, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn báo cáo tình hình triển khai Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) và 45 năm Ngày Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972 – 28/8/2017), (Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: TP. Văn hóa - Thông tin, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian: 08 giờ 30 phút; tại phòng họp TTHU.
c. Báo cáo chi tiết việc triển khai thực hiện dự án Trung tâm văn hóa thể thao huyện (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị nội dung và trực tiếp báo cáo).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, TP. Tài chính – Kế hoạch, TP. Tài nguyên & Môi trường, lãnh đạo Phòng KT-HT, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; lãnh đạo Chinh nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất.
Thời gian: 08 giờ 45 phút; phòng họp TTHU.
d. Họp Thường trực Huyện ủy: Thông qua các dự thảo: (1) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; (2) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCHTW Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; (3) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCHTW Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới; (4) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, (Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch cùng dự và trực tiếp trình bày dự thảo).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 15 phút, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
e. Văn phòng Huyện ủy trình thông qua dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác rà soát việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy và xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy đối với một số kiến nghị của các ngành.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 30 phút, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
a. Thông qua công tác nhân sự, công tác đào tạo bồi dưỡng; dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ.
b. Thông qua các dự thảo: (1) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; (2) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCHTW Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; (3) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCHTW Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới; (4) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.  
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, (Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch cùng dự và trực tiếp trình bày dự thảo).
2. Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường dự họp Hội đồng thẩm định giá thông qua hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường dự án khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương thuộc xã An Phú và xã Minh Tâm.
Cùng dự: Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp E, UBND tỉnh.
TỐI:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện:
a. Dự Lễ thắp nến tri ân các Liệt sỹ nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 30 phút, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
b. Dự Chương trình giao lưu văn nghệ nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và 45 năm ngày Chiến thắng Chốt Chặn Tàu Ô (28/8/1972-28/8/2017).
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 phút, tại Tượng đài Chiến thắng Tàu Ô, ấp 4, xã Tân Khai.
Thành phần: Theo Thư mời số 65/TM-UBND ngày 18/7/2017 của UBND huyện
2. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Huyện đoàn dự Lễ bế mạc liên hoan nghệ thuật thiếu nhi “Hoa Phượng đỏ” tỉnh Bình Phước lần XX, năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 phút, tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh Bình Phước.
THỨ TƯ (ngày 26/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện dự
a. Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 15 phút, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
Thành phần: Theo Thông báo 148/TB-UBND ngày 18/7/2017 của UBND huyện.
 b. Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và 45 năm ngày Chiến thắng Chốt Chặn Tàu Ô (28/8/1972-28/8/2017).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45 phút, tại Tượng đài Chiến thắng Tàu Ô.
Thành phần: Theo Thư mời số 66/TM-UBND ngày 18/7/2017 của UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (đến hết tuần).
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT làm việc với Chi cục Kiểm lâm về rà soát diện tích giao khoán đất rừng trên địa bàn huyện.
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Hạt Kiểm lâm thị xã Bình Long – huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: Lúc 08 giờ 30 phút, tại Phòng Nông nghiệp & PTNT.
4. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng dự họp với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp về phối hợp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường điện nông thôn trên địa bàn xã Minh Đức.
Thành phần: Lãnh đạo UBND, cán bộ chuyên môn xã Minh Đức.
Thời gian, địa điểm:
- 8 giờ đi kiểm tra thực tế công trình ngoài thực địa.
- 10 giờ dự họp tại trụ sở UBND xã Minh Đức.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, PCT .HĐND huyện Cao Hoài Trung làm việc với Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã Tân Khai về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, HĐND xã Tân Khai khóa XI.
2.  Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin dự Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Sở Văn hóa Thể thao – Du lịch.
THỨ NĂM (ngày 27/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự kỳ họp thứ 5, HĐND xã Tân Khai khóa XI.
Cùng dự: Lãnh đạo các Ban HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp UBND xã Tân Khai.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
Mời dự: Thường trực Huyện ủy, UB.MTTQ Việt Nam huyện.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp giao ban khối sản xuất nghe các ngành báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị các tháng còn lại năm 2017.
Thành phần:
- Lãnh đạo các ngành thuộc khối sản xuất gồm: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi – Thú y, Hạt Kiểm lâm thị xã Bình Long – huyện Hớn Quản, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, CN.Văn phòng đăng ký đất đai, Đội Quản lý công trình đô thị, Đội Quản lý thị trường số 10, Bưu điện Hớn Quản, Điện lực Hớn Quản, VPUB: CVP, CV (Quang).
- Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, 30 phút, tại Hội trường UBND tỉnh.
Cùng dự: Lãnh đạo Lao động Thương binh & Xã hội.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 28/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ Bình Long 2017.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ, 45 phút, tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
2. Phó Chủ tịch HĐND Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Thanh dự kỳ họp thứ 5, HĐND xã Thanh Bình khóa XI.
Cùng dự: Lãnh đạo các Ban HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp UBND xã Thanh Bình.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự họp với UBND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh về giải quyết nội dung liên quan đến các vụ án hành chính: Khiếu nại Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của UBND tỉnh về giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Dương Bá Tuân và ông Trần Ngọc Ba.
Thành phần: Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp E, UBND tỉnh.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, PCT.UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

      TL. CHỦ TỊCH

        CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay6,344
  • Tháng hiện tại207,142
  • Tổng lượt truy cập6,421,397
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây