Lịch tuần làm việc 31

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 31 (từ ngày 31/7 đến ngày 04/8/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 31
Ngày ban hành 31/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 31/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (đến hết tuần).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI), nhiệm kỳ 2015 – 2020 (phiên đột xuất) tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban chấp hành đảng bộ huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp Thành viên UBND huyện thông qua dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch đầu tư công năm 2018 (Phòng Tài chính - KH chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thành viên UBND huyện; lãnh đạo: Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình, Bảo Hiểm xã hội, CV, Vân.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 15 phút, tại phòng họp UBND huyện.
THỨ BA (ngày 01/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự họp HĐND xã Tân Lợi kỳ họp thứ năm, khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự họp với UBND tỉnh làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh về giải quyết nội dung liên quan đến các vụ án hành chính: Khiếu nại Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của UBND tỉnh về giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Dương Bá Tuân và ông Trần Ngọc Ba.
Thành phần: Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp làm việc với Đoàn kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, CV: Minh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng Y tế huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền GĐ.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện họp tại Sở Tài nguyên & Môi trường về bồi thường bổ sung 100 cây cao su để xây dựng đường giao thông vào trường Tiểu học Thanh Bình.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp Sở Tài nguyên & Môi trường.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung dự kỳ họp thứ năm, HĐND xã Tân Hiệp khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cùng dự: Phó Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Ban Dân tộc HĐND huyện.
Thời gian: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 02/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại nơi ứng cử.
Thành phần cùng đi: Theo phân công tại Công văn số 1144/UBND-TH ngày 31/7/2017 của UBND huyện.
Thời gian: 7 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại nơi ứng cử.
Thành phần cùng đi: Theo phân công tại Công văn số 1144/UBND-TH ngày 31/7/2017 của UBND huyện.
Thời gian: 7h giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã An Khương.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự họp tại Sở Tài chính về thống nhất ý kiến về hướng dẫn cơ chế thanh toán dự án BT Minh Hưng – Đồng Nơ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Sở Tài chính.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng Phòng Tư Pháp trao giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài cho bà Nguyễn Thị Thùy Dương và ông Le Van Han.
Thời gian: 9 giờ 00 phút, tại Phòng họp Trực tuyến UBND huyện
Cùng dự: Đài Truyền thanh - TH huyện; Lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách công tác Hộ tịch xã Tân Lợi.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT dự họp xác định nhu cầu hạng mục, kinh phí giải ngân và dự toán kinh phí sửa chữa công trình giếng nước tập trung Chương trình 134 thuộc kinh phí của Chương trình 755 năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Hội ý:
- Thống nhất một số nội dung chuẩn bị làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV. Vân.
- Giải quyết một số đề xuất kiến nghị của các ngành (Văn phòng HĐND – UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, CV. Vân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại nơi ứng cử.
Thành phần cùng đi: Theo phân công tại Công văn số 1144/UBND-TH ngày 31/7/2017 của UBND huyện.
Thời gian: 13h giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ.
THỨ NĂM (ngày 03/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc với Đoàn Kiểm tra 1542 của UBND tỉnh về kiểm tra về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện (Phòng Nội huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng các xã: An Phú, Minh Tâm, Minh Đức; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Vân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ ngày 03/8/2017, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm cùng dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, 30 phút, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện: Thông qua Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện và quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện (Chi cục THADS huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Ông Đỗ Ngọc Đăng - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện; ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Võ Hoàng Bắc - Trưởng Công an huyện; ông Vũ Đình Đang - Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện; ông Nguyễn Trọng Giáo, Viện trưởng VKSND huyện; ông Lê Thành Liêm - Chánh án TAND huyện; ông Lâm Văn Đạt – TP.TC-KH; ông Nguyễn Tấn Cường – TP.TN& MT; ông Nguyễn Duy Mạnh – TP. Tư pháp; ông Nguyễn Văn Long - TP NN&PTNT; ông Lê Văn Phúc - Giám đốc CN VPĐKĐĐ huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 04/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức giao lưu Văn hóa – Thể thao truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
Thành phần: có Thư mời riêng.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung dự kỳ họp giữa năm 2017, HĐND xã Đồng Nơ nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian: 8h giờ, tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp xem xét, trình bày quan điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh đối với vụ việc khởi kiện Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Chủ tịch UBND huyện về giải quyết tranh chấp đất đai của ông Dương Bá Tuân với các hộ dân tại ấp 1, xã An Khương (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, gửi toàn bộ tài liệu có liên quan cho các thành viên để nghiên cứu trước (bao gồn cả bản án của Tòa án nhân dân tối cao liên quan đến ông Tuân và bà Thị Phé)).
Mời họp: Kính mời ông Lưu Văn Thanh – PCT HĐND huyện – Nguyên Chủ tịch UBND xã An Khương, lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện, ông Nguyễn Tấn Cường – TP.Tài nguyên & Môi trường, ông Bùi Văn Cảnh – Phó Chánh Thanh tra huyện, ông Nguyễn Duy Mạnh – Trưởng phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND xã An Khương, CV.Quang.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, PCT.UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

      TL. CHỦ TỊCH

        CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay5,793
  • Tháng hiện tại206,591
  • Tổng lượt truy cập6,420,846
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây