Lịch tuần làm việc 32

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 32 (từ ngày 07/8 đến ngày 11/8/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 32
Ngày ban hành 07/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 07/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
+ Dự Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt “Lập công dâng Bác” của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Trụ sở Công an huyện.
+ Họp Thường trực Huyện ủy.
               a. Cho ý kiến về công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2015 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025 (Phòng Nội vụ cùng dự và trực tiếp báo cáo)
Cùng dự: Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
               Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
               b. Xem xét đề nghị của Công ty Điện lực Bình Phước về bố trí đất để xây dựng Trung tâm dịch vụ khách hàng – Điện lực Hớn Quản (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị tài liệu).
               Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm; Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
               Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
               c. Thông qua các dự thảo:
               - Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.
               - Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCHTW Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
               - Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCHTW Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới.
               - Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
               Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, TP. Tài nguyên & Môi trường; TP. Tài chính – Kế hoạch; Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện.
               Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 phút, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện dự chào cờ.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn huyện trong khu Trung tâm hành chính huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại sân chào cờ UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức giao lưu Văn hóa - Thể thao truyền thống Văn phòng các cơ quan HCNN năm 2017 tại huyện Hớn Quản (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Ông Nguyễn Thanh Quả - PT. Công an huyện; ông Lâm Văn Đạt - TP. TC-KH huyện; bà Huỳnh Thị Thu Trang - TP. VH-TT huyện; ông Bùi Đình Lợi - CT. LĐLĐ huyện; ông Hoàng Quốc Thái - TP. Y tế huyện; ông Trần Đình Tuấn – GĐ. Trung tâm Y tế huyện; ông Nguyễn Viết Đợi - BT Huyện đoàn; bà Đặng Thị Kim Tuyến - CT. Hội LHPN huyện; ông Hoàng Văn Toán - PGĐ. Trung tâm VH-TT huyện; ông Đoàn Thanh Lâm - PGĐ. Trung tâm VH-TT huyện; ông Đặng Bá Báu - PTP. VH-TT huyện; ông Lê Thanh Hoàng - Phó trưởng Đài TT-TH huyện; ông Trần Ngọc Khánh - Nhân viên Trung tâm VH-TT huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV. Vân, Minh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ BA (ngày 08/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo:
a. Việc chuẩn bị nội dung đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án khu Trung tâm Văn hóa, đường Đông Tây 9.
Thành phần: GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, TP. Tài chính – Kế hoạch, TP. Tài nguyên & Môi trường, PGĐ.Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Tân Khai, CV.Vân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
b. Tiến độ đầu tư thực hiện dự án nâng cấp sửa chữa đường vào Nhà máy xi măng Minh Tâm.
Thành phần: GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, TP. Tài chính – Kế hoạch, CV. Vân.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (đến hết tuần).
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2017, HĐND xã An Khương nhiệm kỳ 2016-2021.
Cùng dự: Phó Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Ban Dân tộc HĐND huyện
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã An Khương.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc với Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Trung: chuẩn bị cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường dây 220kV Bình Long – Tây Ninh.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND các xã: Minh Tâm, An Phú, CV.Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện giao các ngành cùng Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước về công tác cán bộ và công tác thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện làm việc tại trụ sở.
TỐI:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ khai mạc liên hoan võ thuật và giải vô địch Vovinam tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại Trung tâm TDTT tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 09/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra việc đầu tư, xây dựng đường giao thông nông thôn sử dụng nguồn ngân sách thực hiện Chương trình MTQG XD NTM niên độ 2011-2016 (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch UBND các xã: Minh Tâm, An Phú, Tân Lợi, Phước An; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc với Công ty TNHH SX TM XD Sao Việt về đầu tư xây dựng chợ Tân Khai theo hình thức xã hội hóa (các đơn vị dự họp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến quy hoạch chợ xã Tân Khai).
Thành phần: TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP. Tài nguyên & Môi trường, TP. Tài chính – Kế hoạch, UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự lễ ra mắt Hợp tác xã trồng rau xã Tân Lợi.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trưởng Trạm Khuyến nông, Trưởng Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Văn phòng ấp Núi Gió, xã Tân Lợi.
3. Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 10/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung dự họp Thường trực, Thường vụ Huyện ủy: Nghe Đoàn kiểm tra số 47 của UBKT Tỉnh ủy thông qua báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và bỏ phiếu đề nghị thi hành hay không thi hành kỷ luật cán bộ.
Thời gian, địa điểm:
- 09 giờ: Đoàn kiểm tra số 47 hội ý với Thường trực Huyện ủy, tại phòng họp TTHU.
- 09 giờ 30 phút: Đoàn kiểm tra số 47 làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, tại phòng họp BTVHU.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự kỳ họp thường niên giữa năm 2017, HĐND xã Minh Đức.
Cùng dự: Phó Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Ban Dân tộc HĐND huyện
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Đức.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc tại trụ sở.
4. Ủy viên UBND huyện Nguyễn Văn Kiện họp chuyên môn Văn phòng:
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức và các bộ phận của Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, các Phó Chủ tịch HĐND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện: Nghe Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2017.
Thời giam, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ SÁU (ngày 11/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự họp thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2018.
Cùng dự: TP. Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung dự kỳ họp thường niên giữa năm 2017, HĐND xã An Phú.
Cùng dự: Phó Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Ban Dân tộc HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã An Phú.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện - Phó Trưởng Ban chỉ đạo - Trưởng Ban Tổ chức giao lưu Văn hóa – Thể thao Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan HCSN năm 2017: chủ trì họp trực tuyến triển khai Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho UBND các xã.
Thành phần: Văn phòng HĐND – UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Phạm Trung, CV.Minh; Lãnh đạo UBND và Công chức Văn phòng thống kê các xã.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện, cấp xã tại phòng họp trực tuyến xã.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự Hội nghị Sơ kết giao ước thi đua 06 tháng cuối năm 2017 cụm thi đua huyện, thị xã.
Cùng dự: Trường phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ, tại Hội trường B – UBND huyện Lộc Ninh.
2. Các Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT (ngày 13/8)
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: đi khám sức khỏe định kỳ.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Bệnh viện Thống nhất TP.HCM.
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay5,555
  • Tháng hiện tại200,265
  • Tổng lượt truy cập6,414,520
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây