Lịch tuần làm việc 33

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 33 (từ ngày 14/8 đến ngày 18/8/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 33
Ngày ban hành 14/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 14/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, các Phó Chủ HĐND, UBND huyện làm việc tại trụ sở:
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (đến hết tuần).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài họp Thường trực Huyện ủy.
a. Công tác nhân sự Công an xã Tân Khai (Phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu).
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ cùng dự và trực tiếp báo cáo.
               Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
               b. Cho chủ trương về công tác quy hoạch và đầu tư chợ Tân Khai.
               Cùng dự: CVP. HĐND – UBND huyện, TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP. Tài nguyên & Môi trường.
               Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 phút, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
               c. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Trung tâm VH-TT huyện theo Kết luận số 39-KH/HU ngày 27/7/2017 của Thường trực Huyện ủy (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị tài liệu và trực tiếp báo cáo).
               Cùng dự: CVP. HĐND-UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, TP. KT-HT, TP.TN-MT, GĐ. BQLDAXD huyện, PGĐ CN.TTPTQĐ.
               Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
               d. Xem xét các kiến nghị của ông Bao Công Khai – Ngụ tổ 3, ấp 5, xã Tân Khai (Phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu và trực tiếp báo cáo).
               Cùng dự: TP Nội vụ; CVP HĐND-UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Khai.
               Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 phút, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 15/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.
Cùng dự: Trưởng Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường B, Công an tỉnh.    
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp tại UBND tỉnh.
- Thông qua báo cáo điều chỉnh quy hoạch chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
- Thông qua dự án quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện dự nghe công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn huyện.
Thành phần: Lãnh dạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, CV.Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc với Đoàn Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh thông qua dự thảo kết quả thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra và Luật Phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND huyện.
Thành phần: TP. Tài nguyên & Môi trường, TP. Tài chính – Kế hoạch, TP. Nội vụ, TP. Giáo dục & Đào tạo, TP. Kinh tế - Hạ tầng, Chánh Thanh tra huyện, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND các xã: Tân Hưng, Tân Quan, An Khương; VPUB: CVP, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 16/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị số 12/2015/CT-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh và các văn bản liên quan đến công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu tại các trường học trên địa bàn huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng TC-KH, Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng TC - KH, Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND các xã; Hiệu trưởng và Kế toán các trường học thuộc huyện (giao Phòng Giáo dục và Đào tạo mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp thống nhất một số nội dung trong công tác tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc; trao học bổng cho học sinh vượt khó trong học tập năm học 2016-2017 (Hội Khuyến học chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Huyện đoàn, Phòng LĐTB&XH, Phòng GD&ĐT huyện, Phòng Tài chính - KH huyện, Phòng Nội vụ huyện, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Trường THPT Trần Phú, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trung tâm VH-TT huyện, CV. Minh.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 phút, tại phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo giai đoạn 2014 – 2017.
Cùng dự: Chánh Thanh tra huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
4. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại trụ sở (cả ngày).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài tiếp và làm việc với phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forom.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng làm việc của Chủ tịch UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 17/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Đức để nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, nội chính, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 07 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2017.
Cùng đi: Lãnh đạo: phòng NN&PTNT; phòng TC-KH; phòng KT-HT; phòng VH-TT; phòng Tư pháp; phòng TN-MT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã Minh Đức.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn Họp Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ X, năm 2016 – 2017.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc với Tổ xác minh của Thanh tra tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn Sỹ, ngụ tại tổ 2, ấp 3, xã Minh Tâm (các ngành tham dự chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan).
Thành phần:
- Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, CN. Văn phòng đăng ký đất đai Hớn Quản, UBND xã Minh Tâm, CV.Quang.
- Đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Nông trường Bình Minh (giao UBND xã Minh Tâm mời dự họp tại UBND huyện và đi kiểm tra ngoài thực địa).
- Vợ chồng ông Võ Văn Sỹ và bà Lê Thị Hồng, hộ ông Trần Văn Điền Hải, ông Lâm Tài, bà Trần Thị Lan lúc 9 giờ 30 phút tập trung tại khu đất tranh chấp (giao UBND xã Minh Tâm mời).
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ, các ngành họp tại phòng họp UBND huyện;
- 09 giờ 30 phút, đi xác minh thực địa tại khu đất tranh chấp.
4. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, các Phó Chủ tịch HĐND huyện họp thông qua báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri sau khi họp giữa năm 2017 của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Kính mời Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện (có thư mời riêng); lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; VP HĐND- UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc với Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup về bồi thường cho các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm hạng mục mỏ và trạm đập (CN. Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, CN. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND xã Minh Tâm; đại diện Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup (do CN. Trung tâm phát triển quỹ đất mời), CV, Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ SÁU (ngày 18/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Nơ để nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, nội chính, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 07 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2017.
Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng NN&PTNT; phòng TC-KH; phòng KT-HT; phòng VH-TT; phòng Tư pháp; phòng TN-MT huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã Đồng Nơ.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường về xin điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hớn Quản (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị tài liệu).
Thành phần: TP. Tài nguyên & Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Sở Tài nguyên & Môi trường.
3. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại trụ sở (cả ngày).
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện dự họp bàn báo cáo công tác Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay6,769
  • Tháng hiện tại207,567
  • Tổng lượt truy cập6,421,822
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây