Lịch tuần làm việc 38

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 38 (từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 38
Ngày ban hành 18/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 18/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Bí thư Huyện ủy làm việc với lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước huyện để nghe báo cáo tình hình thu – chi ngân sách nhà nước và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản 09 tháng đầu năm, ước thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 phút; tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm tham dự phiên tòa liên quan đến vụ án ông Dương Bá Tuân khởi kiện Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Dương Bá Tuân với ông Trần Ngọc Ba.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Tòa án nhân dân tỉnh.
4. Phó Chủ tich HĐND huyện Cao Hoài Trung nghỉ phép năm 2017.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự buổi đối thoại về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Võ Văn Sỹ và bà Lê Thị Hồng.
Thành phần:
- Cấp tỉnh: Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Tổ xác minh.
- Cấp huyện: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Minh Tâm, CV.Quang.
- Nông trường Bình Minh: Đại diện lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật.
- Ông Phan Thanh Hưng – Nguyên Phó GĐ. Nông trường Bình Minh (giao Thanh tra huyện mời);
- Ông Võ Văn Sỹ và bà Lê Thị Hồng, ông Lâm Tài, bà Trần Thị Lan.
(Giao UBND xã Minh Tâm mời: Nông trường Bình Minh, ông Võ Văn Sỹ và bà Lê Thị Hồng, ông Lâm Tài, bà Trần Thị Lan).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 phút, tại Phòng trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2017.
THỨ BA (ngày 19/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp cho ý kiến chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo có nguy cơ thiếu lương thực trên địa bàn huyện.
Thành phần: Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộ; lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo của 13 xã; CV (Minh, Tuyên, Luân).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham gia Đoàn khảo sát vị trí quy hoạch khu dân cư kiểu mẫu tại Trung tâm xã Phước An (Sở Xây dựng mời).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tập trung tại trụ sở UBND xã Phước An.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh An để nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, nội chính, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 09 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Đảng ủy xã Thanh An.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo CNTT huyện, Thường trực Ban Biên tập Website huyện (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV (Minh, Luân).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 20/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập đơn vị và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại Hội trường Trại giam Tống Lê Chân (xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, tại Hội trường UB.MTTQVN tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tư pháp trao giấy Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bà Hoàng Thị Liễu và ông George Robert Johnson II.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 21/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài đi công tác cơ sở (cả ngày).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự công bố kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra 1542 về việc kiểm tra việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng năm 2017.
Thành phần:
- Đoàn kiểm tra: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh.
- Cấp huyện: Lãnh đạo các Phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo; CV NC.
- Cấp xã: Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng các xã: Minh Đức, Minh Tâm, An Phú.
Thời gian, địa điêm: 08 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tại Trung tâm Y tế huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại trụ sở Trung tâm Y tế huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng dự Hội nghị triển khai chủ trương của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 trên địa bàn tỉnh (Sở Công thương mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa gắn với thực hiện kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ năm 2017 xã Tân Hưng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút; tại Hội trường UBND xã Tân Hưng.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 22/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG XD NTM 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 (đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT gửi tài liệu cho thành phần dự họp nghiên cứu trước để góp ý tại cuộc họp).
Thành phần:
- Kính mời: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm; lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vân Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy.
- Bí thư Đảng ủy các xã (giao UBND các xã mời).
- Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG XD NTM huyện gồm: Trưởng Công an huyện, CHT. Ban Chỉ huy quân sự huyện, CT. UBMTTQ Việt Nam huyện, CT. Hội Nông dân huyện, CT. Hội LHPN huyện, CT. Hội Cựu Chiến binh huyện, Bí thư Huyện đoàn; Trưởng các phòng: Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục & Đào tạo, Lao động Thương binh & Xã hội, Y tế, Văn hóa – Thông tin, Nội vụ, Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp, Dân tộc; GĐ. Đài TT-TH, GĐ. Bưu điện Hớn Quản, GĐ. Trung tâm Viễn thông Bình Long, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, Chủ tịch UBND các xã, CV.Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh tham gia cùng đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tại Bảo hiểm Xã hội huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 23/9)
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Đêm hội Trăng rằm huyện Hớn Quản năm 2017.
Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo hè (có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00, tại UBND xã Tân Hiệp.
 
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập148
  • Hôm nay2,219
  • Tháng hiện tại8,154
  • Tổng lượt truy cập6,430,100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây