Lịch tuần làm việc Tuần lễ 04+05

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 04+05 (từ ngày 23/01 đến ngày 03/02/2017)
A. TUẦN 04

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc Tuần lễ 04+05
Ngày ban hành 24/01/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 23/01, nhằm ngày 26 tháng Chạp)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện:
a. Viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
b. Dự Lễ Công bố và đón nhận xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND xã Thanh Bình.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Trực, tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp thống nhất các nội dung triển khai trong dịp tết nguyên đán Đinh Dậu.
Thành phần: Lãnh đạo Trung tâm VHTT, Chủ tịch UBND xã Tân Khai, đại diện Ban Trị sự Đình thần Tân Khai, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự kiểm điểm chi bộ Phòng NN&PTNT huyện.
Cùng dự: Chuyên viên Vân.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng NN&PTNT huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện: Dự họp kiểm điểm Chi bộ năm 2016.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ BA (ngày 24/01, nhằm ngày 27 tháng Chạp)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
a. Dự kiểm điểm Chi bộ Kho bạc huyện.
Cùng dự: Chuyên viên Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Kho bạc huyện.
b. Dự kiểm điểm Chi bộ Phòng TN&MT huyện.
Cùng dự: Chuyên viên Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại phòng TN&MT huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự kiểm điểm chi bộ Phòng Y tế huyện.
Cùng dự: Chuyên viên Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng Y tế huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Trực, tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
b. Dự liên hoan nhân dịp Đại hội Hội Cựu Chiến binh khối cơ quan.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ, tại nhà đồng chí Nguyễn Quốc Vương-Chủ tịch Hội CCB huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi thăm, chúc tết theo kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 16/4/2016 của UBND huyện.
5. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Trực, tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
6. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện, Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Đi thăm, chúc tết theo kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 16/4/2016 của UBND huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự tổng kết tình hình công tác năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 của ngành GTVT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở GTVT tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Dân tộc dự trao tặng nhà ở xen ghép chương trình 33 cho hộ bà Thị Hạnh, xã Đồng Nơ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại tổ 3, ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ.
THỨ TƯ (ngày 25/01, nhằm ngày 28 tháng Chạp)
SÁNG
1. Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự kiểm điểm Chi bộ Phòng LĐTBXH huyện.
Cùng dự; Chuyên viên Vân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng LĐTBXH huyện.
THỨ NĂM (ngày 26/01, nhằm ngày 29 tháng Chạp)
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (đến hết ngày 01/02/2017 theo Thông báo số  03 /TB-UBND ngày 06/01/2017 của Chủ tịch UBND huyện) 
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
Cùng trực: LĐVP và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng theo phân công của Chánh Văn phòng tại Thông báo số 07/TB-VP HĐND-UBND ngày 20/01/2017.    
THỨ SÁU (ngày 27/01, nhằm ngày 30 Tết)
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
Cùng trực: LĐVP và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng theo phân công của Chánh Văn phòng tại Thông báo số 07/TB-VP HĐND-UBND ngày 20/01/2017.  
b. Đi kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội giao thừa xuân Đinh Dậu.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Quảng trường huyện.
 3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện: Dự Lễ hội giao thừa Xuân Đinh Dậu 2017.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30, tại Quảng trường huyện.
THỨ BẢY (ngày 28/01, nhằm ngày mùng Một Tết)
Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
Cùng trực: LĐVP và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng theo phân công của Chánh Văn phòng tại Thông báo số 07/TB-VP HĐND-UBND ngày 20/01/2017.    
CHỦ NHẬT (ngày 29/01, nhằm ngày mùng Hai Tết)
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
Cùng trực: LĐVP và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng theo phân công của Chánh Văn phòng tại Thông báo số 07/TB-VP HĐND-UBND ngày 20/01/2017.    
 
B. TUẦN 05
THỨ HAI (ngày 30/01, nhằm ngày mùng Ba Tết)
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
Cùng trực: LĐVP và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng theo phân công của Chánh Văn phòng tại Thông báo số 07/TB-VP HĐND-UBND ngày 20/01/2017.    
THỨ BA (ngày 31/01, nhằm ngày mùng Bốn Tết)
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
Cùng trực: LĐVP và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng theo phân công của Chánh Văn phòng tại Thông báo số 07/TB-VP HĐND-UBND ngày 20/01/2017.    
THỨ TƯ (ngày 01/02, nhằm ngày mùng Năm Tết)
Phó Chủ tịch huyện Cao Hoài Trung: Trực giải quyết công việc đột xuất và tiếp các đơn vị đến chúc Tết.
Cùng trực: LĐVP và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng theo phân công của Chánh Văn phòng tại Thông báo số 07/TB-VP HĐND-UBND ngày 20/01/2017.    
THỨ NĂM (ngày 02/02, nhằm ngày mùng Sáu Tết)
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND: Dự họp mặt cán bộ, công chức đầu năm và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017); ra mắt Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản.
Cùng dự: Toàn thể CBCC, NV Văn phòng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 03/02, nhằm ngày mùng Bảy Tết)
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Thường trực Huyện ủy (Nghe UBND huyện báo cáo tình hình tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017)
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, ông Nguyễn Văn Kiện – CVP HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                             
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay4,534
  • Tháng hiện tại192,138
  • Tổng lượt truy cập6,406,393
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây