THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2020

Thứ ba - 10/11/2020 14:17 397 0
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy
Trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2020
Căn cứ Kế hoạch số        /KH-UBND ngày    /11/2020 của UBND huyện về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020.
UBND huyện Hớn Quản Thông báo việc tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2020 như sau:
I. ĐIỀU KIỆN VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Tiêu chuẩn
Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc bổ túc Trung học phổ thông); có bằng chuyên môn tốt nghiệp Trung cấp trở lên (chuyên ngành Quân sự cơ sở), chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn cụ thể chức danh Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.
2. Nhu cầu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu công chức Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã (cụ thể: có danh sách kèm theo).
3. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng chứng, chỉ phù hợp với chức danh dự tuyển.
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, nắm vững quan điểm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
- Đối với người đang công tác hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển thì phải được sự nhất trí của cơ quan quản lý trực tiếp (có văn bản đồng ý cho tham gia dự tuyển).
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh đăng ký.
4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức
- Không cư trú tại Việt Nam.
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Nghiện ma túy.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức, nội dung tuyển dụng: Xét tuyển đối với chức danh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 của Chính phủ; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh
2. Xác định người trúng tuyển
Thực hiện theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủNghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 của Chính phủ.
3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng
- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
- Trường hợp người dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu cao nhất vào kết quả.
- Tất cả các thí sinh thuộc diện ưu tiên trên đây phải nộp đầy đủ giấy chứng nhận và các giấy tờ liên quan trước thời gian dự tuyển, sau thời gian dự tuyển sẽ không được UBND huyện xem xét, giải quyết.
4. Đối với trường hợp người trúng tuyển không đến nhận công tác đúng thời hạn quy định: thực hiện theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủNghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 của Chính phủ.
III. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Quy định về hồ sơ
Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã bao gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ, bảng điểm tốt nghiệp toàn khóa;
- Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ tin học, chứng chỉ đào tạo khác (nếu có);
- Giấy chứng nhận sức khỏe có dán ảnh, có giá trị trong 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận theo mẫu do Bộ Y tế ban hành;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Hợp đồng lao động của cơ quan, bản nhận xét đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan (nếu có);
- Bản sao sBảo hiểm xã hội (nếu có);
- 02 ảnh 4 x 6 (ghi họ tên, năm sinh sau ảnh) và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc.
Người nộp hồ sơ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình (các trường hợp không trung thực trong hồ sơ Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy hồ sơ và kết quả tuyển dụng).
Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp một bộ hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyn của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để tuyển dụng công chức cấp xã lần sau.
2. Quy định khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Người đăng ký xét tuyển phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác bằng văn bản đến Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản nộp hồ sơ.
- Người đăng ký xét tuyển hoặc người được ủy quyền phải thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn của người nhận hồ sơ; phải đảm bảo tất cả các thông tin kê khai trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật và có trách nhiệm kiểm tra tất cả các thông tin của mình trong danh sách đăng ký dự tuyển trước khi ký tên vào danh sách nộp hồ sơ; không được điều chỉnh hồ sơ dự tuyển sau khi ký tên vào danh sách đăng ký.
- Người đăng ký xét tuyển có trách nhiệm tự theo dõi, xem các Thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện honquan.binhphuoc.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản để nắm các nội dung tuyển dụng.
- Đảm bảo liên lạc được với người đăng ký xét tuyển qua số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ dự tuyển.
3. Những hồ sơ không được tiếp nhận
- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
- Hồ sơ nộp thay nhưng không có ủy quyền, nộp trễ hạn, hồ sơ không đúng thành phần quy định.
- Hồ sơ những trường hợp đang là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị chưa được giải quyết thôi việc; những trường hợp là người hoạt động không chuyên trách cấp xã mà không được cơ quan, đơn vị đang công tác đồng ý cho tham gia tuyển dụng.
- Hồ sơ của những trường hợp nộp từ 02 bộ trở lên.
4. Việc phúc khảo trong tuyển dụng
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả, Hội đồng tuyển dụng nhận được phúc khảo và giải quyết đơn phúc khảo.
- Không giải quyết đơn xin phúc khảo sau thời hạn trên và những đơn gửi bằng hộp thư điện tử, fax.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng tuyển dụng sẽ công bố kết quả phúc khảo theo quy định.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian, địa điểm ôn tập và tổ chức xét tuyển
- Thời gian nhận và bán hồ sơ: từ ngày 09/11/2020 đến ngày 09/12/2020.
- Thời gian hướng dẫn ôn tập: ngày 11/12/2020.
- Lịch xét tuyển: dự kiến 02 ngày, ngày 17/12/2020 và ngày 18/12/2020.
- Địa điểm: tại Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản (địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).
2. Lệ phí
- Hồ sơ tuyển dụng: 50.000 đồng/bộ (liên hệ Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản).
- Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.
Lưu ý: Thời gian, địa điểm ôn tập và tuyển dụng nếu có thay đổi, Thường trực Hội đồng tuyển dụng (Phòng Nội vụ) sẽ thông báo đến UBND các xã, thị trấn thuộc huyện và đăng tải trên cổng thông tin điện tử UBND huyện.
Trên đây là Thông báo về việc tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự cấp xã của UBND huyện Hớn Quản. Yêu cầu Phòng Nội vụ, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện niêm yết công khai, thông báo tại trụ sở làm việc; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thông báo định kỳ hàng tuần trong thời gian nhận hồ sơ; Ban biên tập website đăng tải trên trang chính cổng thông tin điện tử huyện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Thường trực Hội đồng tuyển dụng (Phòng Nội vụ - Điện thoại: 02713.632.368) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng tuyển dụng xem xét, giải quyết.
(Thông báo này thay thế Thông báo số 31/TB-UBND ngày 04/3/2020 của UBND huyện về việc tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2020)./.

 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- TT.HU - TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Ban chỉ huy Quân sự huyện;
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện;
- Phòng Nội vụ Hớn Quản (04b);
- Đài Truyền thanh – TH huyện;
- Ban biên tập Website huyện;
- LĐVP, CV(các khối);
- Lưu: VT,PNV.
                    CHỦ TỊCH


 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây