Lòng dân như sóng cả!

Thứ tư - 18/08/2021 09:12 66 0
BPO - Tròn 76 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể nhân dân Việt Nam tiến hành một cuộc cách mạng vĩ đại bậc nhất - Cách mạng tháng Tám năm 1945 - trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc: Đập tan gông xiềng ngót một trăm năm giam cầm đất nước chìm đắm trong vòng nô lệ của thực dân, lật nhào chế độ phong kiến hàng ngàn năm cùm trói dân tộc, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, ngày 2-9-1945, đưa nhân dân từ thân phận vong quốc nô bước tới thời kỳ tự do, với quyền được sống tự do, mưu cầu hạnh phúc cùng toàn thể nhân loại tiến bộ.

Đây là cuộc cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới ngọn cờ của Đảng, kết tinh sức mạnh trầm tích, nhưng quật cường mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam, trong ngọn gió thời đại về quyền độc lập, tự do và quyền tự quyết dân tộc, trên quy mô toàn cầu.

Những ngày tháng Tám 76 năm sau đó, năm 2021, trước đại dịch Covid-19 đang làm nghiêng ngả, thậm chí đảo lộn toàn cầu và nguy cơ làm băng hoại nhân loại trên quy mô toàn thế giới, Đảng và nhân dân ta với tất cả tài lực và vật lực cùng cộng đồng quốc tế quyết tâm chống lại đại dịch của thế kỷ. Tất cả vì sự sinh tồn và phát triển của dân tộc, góp phần vì sự an toàn và thịnh vượng của thế giới hiện nay. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", đây là cuộc thử thách khốc liệt nhất về ý chí, bản lĩnh và sức mạnh của nhân dân ta, dưới ngọn cờ của Đảng.

Đây cũng là thời khắc để nhuệ khí mỗi người vun đắp Quốc khí Việt Nam bừng lên, khẳng định Quốc thể Việt Nam rạng rỡ và tinh thần Quốc dân Việt Nam mưu lược, bất khuất trước thiên tai, dịch bệnh hoành hành, trên con đường phát triển của mình. Nhân dân mãi là cội nguồn sức mạnh dân tộc, đất nước.

Xem trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Việt Nam ta từng bước qua 13 cuộc chiến tranh xâm lược sinh tử lớn nhất, hung bạo nhất của đủ loại giặc ngoại xâm đến từ mọi phía ở các thời đại, trải mấy ngàn năm qua. Và, dải đất hình chữ S mà lưng sừng sững tựa dãy Trường Sơn hùng vĩ, trông ra biển Đông đầy dông bão, với hơn 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ rải khắp Bắc - Trung - Nam, sừng sững các huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa… của gần 100 triệu đồng bào ta.

Qua muôn trùng binh lửa, thăng trầm, sinh tử chống ngoại bang, nhưng đất nước vẫn đứng vững như lẽ tất yếu “tiệt nhiên định phận tại sách trời” và nguyên vẹn của muôn dân nước Việt. Dân tộc Việt Nam định vị nước Việt Nam trên bản đồ thế giới, dù bao người có muốn xóa cũng không chống được mệnh trời dành cho nước Việt.        

Dải đất ấy của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam được xây nên bằng mồ hôi, nước mắt, được bảo vệ bằng xương trắng, máu hồng đồng bào ta truyền đời vằng vặc, bất khuất.

Nhân dân là cội rễ của mọi thể chế, là nhân tố căn bản quyết định làm nên quốc gia, sức mạnh vô địch và trường tồn của dân tộc. Thế mới thật thấm thía rằng, quốc gia mất hay còn, đất nước thành hay bại, dân tộc hùng cường hay bạc nhược… rõ ràng muôn sự ấy ở tại nhân dân!

Nhìn lại 35 năm thực thi công cuộc đổi mới, chân lý đó của muôn thời đang tỏa sáng, không ai và không gì cản nổi, khi muôn dân ủng hộ, sự nghiệp cách mạng sao chẳng tất thành! “Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”!

Thế nước - Lòng dân - Vận Đảng thống nhất, hài hòa làm nên vị thế mới, sức mạnh mới và uy tín quốc gia.

Bởi vì, Đảng ta khắc cốt ghi tâm: “Dân là gốc”, “Dân là chủ”, “Dân làm chủ” và nguyện nỗ lực phấn đấu, hy sinh sao cho xứng đáng: “Đảng ta là đứa con nòi của nhân dân”, “Đảng ta là đạo đức, là văn minh...”, Đảng ta sinh ra “quyết không có lợi ích nào khác”, ngoài lợi ích “phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”.

Bởi vì, trong trời đất, không gì quý bằng nhân dân; trong nước Việt Nam dân chủ, thì địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, lực lượng nhân dân là mạnh nhất. Ai muốn thành công, thì không thể không thành tâm chịu khó nghe dân, gặp dân, hỏi dân, hiểu dân, học dân và hết sức làm lợi cho dân. Bởi, “không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”. Và, mỗi người phải tự mình trong sạch, tự mình liêm chính, tự mình noi gương nhân dân.

Nhưng, những ai nhân danh nhân dân để mị dân, “theo đuôi” dân, lôi kéo dân, thậm chí để kích động nhân dân, gây rối xã hội để cốt mưu lợi ích đen tối cho mình, cho phe nhóm… thì chính là dân túy, là cơ hội nhất định phải lên án và kiên quyết tẩy trừ. Đó chính là trò mạo dân, thủ đoạn bôi nhọ và hạ nhục nhân dân, đánh cắp lòng tin chân chính và trong sáng của nhân dân, là phá hoại đất nước, chống lại nhân dân, dứt khoát phải bị nghiêm khắc trừng phạt! Quốc pháp vô thân! Tới lượt mình, nhân dân cũng tự ý thức về quyền và nghĩa vụ chân chính của mình, đâu là lợi ích chính đáng của mình theo đạo lý và đúng pháp lý, để thực sự xứng đáng là cái tôn quý nhất của quốc gia, tài sản vô giá của dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ giáo.

Không có nhân dân không thành dân tộc, Đảng và Tổ quốc chúng ta không có gì cả!

Càng ở những khúc quanh của lịch sử, ở những bước ngoặt sinh tử của đất nước, tinh thần, sức mạnh, đức nhân văn truyền đời của nhân dân càng rực rỡ.

Tháng Tám năm 2021, cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19 thế kỷ đang ở vào thời khắc quyết liệt và sinh tử nhất đang thử thách bản lĩnh và sức mạnh của dân tộc ta, nhân dân ta, Đảng và Nhà nước ta. Đó chính là thước đo quốc khí Việt Nam, là sự tự biểu hiện không hổ thẹn về liêm sỉ của mỗi người Việt Nam lúc này. Gần 100 triệu đồng bào Việt Nam, dù ở khắp hoàn cầu, đang giữ một chữ Đồng, vì vị thế, sức mạnh, danh dự và uy tín Việt Nam trước thế giới! Đó là ý chí, lương tri, là phẩm giá và đạo lý Việt Nam!

Trước tình thế hiểm nghèo này, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi, khẩn thiết: “Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi tha thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài: Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”.

Đó là cương lĩnh hành động Việt Nam, là phẩm giá dân tộc, là trách nhiệm của Đảng, Chính phủ với nhân dân và là bổn phận của  mỗi người Việt Nam lúc này, góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn, lành mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của đất nước ta, dân tộc ta!

Không vì nhân dân trên hết và trước hết; và nhân dân không vì sự an toàn quốc gia tối thượng, không vì sự an sinh đầu tiên của chính mình, mọi sự phòng, chống đại dịch tất sẽ không thành!

Trong gần 2 năm phòng, chống đại dịch thế kỷ, chúng ta đang cùng nhân loại đối mặt và khắc chế những ảnh hưởng ở nước ta và trên toàn thế giới của đại dịch Covid-19 hiện nay: thiệt hại sinh mạng con người, sự bất ổn về kinh tế và xã hội, tình trạng phân biệt đối xử, cả việc lan rộng thông tin sai lệch, thậm chí cả thuyết âm mưu về virút SARS-CoV-2 với các biến thể của nó, đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu.

Hơn hết lúc nào, lúc này, sức mạnh một trong những bảo bối dựng nước và giữ nước được hun đúc của ông cha: “Chúng chí thành thành” (đại ý là: ý chí của dân chúng thành bức thành vững chắc nhất) tiếp tục được toàn dụng. Tự giác và kỷ luật là bức tường thành phòng, chống dịch. Cùng với tự cách ly, tự phòng, chống dịch khắp nơi, mỗi người phải giữ kỷ luật chống dịch như mệnh lệnh chiến trường, làm con đê ngăn dịch vững chãi. Ai buông lỏng kỷ luật là tự mình làm “tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ”. Hàng vạn tổ cộng đồng chống dịch của nhân dân ở từng ngõ xóm, trong mỗi ngôi nhà khắp mọi miền Tổ quốc đang ngày đêm không ngừng cảnh giới dịch dã. Hàng chục vạn tổ từ tâm khắp nước âm thầm và tự nhiên, người người giúp đỡ lẫn nhau phòng, chống đại dịch. Bao nhiêu kinh nghiệm dân tộc, bài thuốc cổ truyền chống dịch cần được toàn dụng và phổ biến. Một trăm triệu đồng bào là một trăm triệu pháo đài phòng, chống đại dịch. Không có sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân phòng, chống dịch, nhất định dịch bệnh sẽ hoành hoành. Đây là lòng dân như sóng cả!   

Hơn lúc nào hết, mưu lược “khoan thư sức dân để làm kế bền gốc, sâu rễ” phải tiếp tục là đó là thượng sách của Đảng, Chính phủ trong phòng, chống đại dịch lúc này. Các gói cứu trợ 64 ngàn tỷ đồng rồi 26 ngàn tỷ đồng sao cho phải nhanh nhất, trực tiếp nhất tới tận tay những đơn vị, những người được cứu trợ. “Dân không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn no, dân không có vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo. Các cháu bé không có trường học, Đảng phải lo”; “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi”... Liêm chính, kính dân trong hành xử nhân đạo là truyền thống dân tộc phải là thước đo phẩm giá mỗi công bộc, trách nhiệm quản trị xã hội của Nhà nước và sức mạnh nhân văn của thể chế lúc này. Vì, “Dân là dân nước, nước là nước dân”, “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”.

Và, hơn lúc nào hết, lúc này, “dân là gốc” trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, thật sự tin tưởng, tôn trọng, phát huy sáng kiến của nhân dân, học hỏi nhân dân trong phòng, chống đại dịch. Đồng thời, cổ vũ, bảo vệ và hướng dẫn nhân dân với tư cách là trung tâm, là chủ thể của công cuộc phòng, chống đại dịch; mọi chủ trương, quyết sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân; chủ động thực thi mục tiêu kép trong chống dịch và từ trong chống dịch, có kế hoạch phục hồi và phát triển ngay sau đại dịch. Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với quốc tế phòng, chống đại dịch.

Trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19, chắc chắn sẽ còn dài và sẽ còn nhiều gian khổ, mất mát và cả những hy sinh.

Với tinh thần Cách mạng tháng Tám năm 1945, theo đó, khắp đất nước, nhân dân đang đồng lòng một khối, ý dân đang tỏa sáng nơi nơi, sức dân đang bừng dậy khắp chốn, tài dân đang phát huy bốn phương, Chính phủ đang nỗ lực và tận tụy vì nhân dân, chắc chắn cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 sẽ thành công!

Nhị Lê
Nguyên Phó tổng Tạp chí cộng sản

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây