Thông báo: Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản.

Thông báo: Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản.

 16:13 22/10/2021

THÔNG BÁO
Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân
tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

 07:29 18/10/2021

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, làm công tác bảo vệ với nội dung cụ thể như sau:
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/QĐ-HĐTQ VỀ QUY ĐỊNH XỬ LÝ NỢ BỊ RỦI RO TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/QĐ-HĐTQ VỀ QUY ĐỊNH XỬ LÝ NỢ BỊ RỦI RO TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 07:26 18/10/2021

          Căn cứ quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành kèm theo quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/07/2010 của Thủ tướng chính phủ.
Kết quả kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn vòng 2) của thí sinh dự tuyển trong  kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện năm 2021

Kết quả kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn vòng 2) của thí sinh dự tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện năm 2021

 08:16 07/09/2021

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn vòng 2) của thí sinh dự tuyển trong
kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện năm 2021
NHCSXH HUYỆN: ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÂN DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG ĐẠI DỊCH

NHCSXH HUYỆN: ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÂN DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG ĐẠI DỊCH

 13:50 06/09/2021

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của các cấp, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” là vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021.
Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 – Điểm tựa cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid -19

Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 – Điểm tựa cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid -19

 13:48 06/09/2021

Đại dịch Covid – 19 hiện nay đang diễn biến rất phức tạp trong và ngoài nước, với các biến chủng mới nguy hiểm hơn, gây tổn hại lớn đến sức khỏe, tính mạng con người và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội.
THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện Hớn Quản năm 2021

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện Hớn Quản năm 2021

 15:17 30/08/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Miễn phí chuyển tiền giải ngân cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất

Miễn phí chuyển tiền giải ngân cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất

 09:38 26/08/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
THÔNG BÁO Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định  từ ngày 17/8/2021 đến hết ngày 21/8/2021

THÔNG BÁO Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định  từ ngày 17/8/2021 đến hết ngày 21/8/2021

 09:49 19/08/2021

THÔNG BÁO
Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định
 từ ngày 17/8/2021 đến hết ngày 21/8/2021
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản chung tay phòng, chống dịch Covid-19

 09:47 19/08/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, cán bộ viên chức, người lao động (CBVC-NLĐ) NHCSXH huyện đã có nhiều hoạt động chung tay, góp sức cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và danh sách thí sinh dự tuyển vòng 2tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục  và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2021

THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và danh sách thí sinh dự tuyển vòng 2tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2021

 20:17 16/08/2021

THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và danh sách thí sinh dự tuyển vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2021
THÔNG BÁO Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định  từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 07/8/2021

THÔNG BÁO Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định  từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 07/8/2021

 14:24 02/08/2021

THÔNG BÁOVề việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 07/8/2021
THÔNG BÁO gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thuộc huyện năm 2021

THÔNG BÁO gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thuộc huyện năm 2021

 14:21 30/07/2021

THÔNG BÁO gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thuộc huyện năm 2021
THÔNG BÁO Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hớn Quản.

THÔNG BÁO Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hớn Quản.

 08:19 02/08/2021

THÔNG BÁO Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hớn Quản.
TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW THEO KẾT LUẬN SỐ 06/-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW THEO KẾT LUẬN SỐ 06/-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG

 09:30 27/07/2021

Qua hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (gọi tắt là Chỉ thị 40), với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị và triển khai tích cực của Ngân hàng chính sách xã hội, công tác tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; đã huy động được hàng trăm nghìn tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách ở 100% xã, phường, thị trấn của cả nước, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nông thôn mới.
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỚN QUẢN TRIỂN KHAI CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG HÌNH PHẠT TÙ

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỚN QUẢN TRIỂN KHAI CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG HÌNH PHẠT TÙ

 09:28 27/07/2021

Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ- CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án dân sự về tái hòa nhập cộng đồng. Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành hướng dẫn số 6019/NHCS-TDSV ngày 30 tháng 6 năm 2021 V/v cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù. Theo đó người chấp hành xong hình phạt tù có thể được vay các chương trình tín dụng tại NHCSXH bao gồm:
THÔNG BÁO Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định  từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021

THÔNG BÁO Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021

 10:27 18/07/2021

THÔNG BÁO
Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định
từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021
 Hiệu quả Điểm giao dịch xã  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hớn Quản

 Hiệu quả Điểm giao dịch xã  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hớn Quản

 14:01 16/07/2021

Trong những năm qua, để chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách một cách công khai, minh bạch, chính xác, nhanh chóng và thuận lợi, tiết giảm chi phí, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã thiết lập các Điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản triển khai chính sách cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản triển khai chính sách cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

 17:40 14/07/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có nội dung giao NHCSXH thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN: CHẤP HÀNH NGHIÊM CHỈ THỊ 15-CT/TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN: CHẤP HÀNH NGHIÊM CHỈ THỊ 15-CT/TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 14:02 13/07/2021

Trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hớn Quản đã triển khai nhiều biện pháp vừa đảm bảo người dân vẫn tiếp cận được nguồn tín dụng vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi giao dịch tại các xã.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây