THÔNG BÁO Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định  từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 07/8/2021

THÔNG BÁO Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định  từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 07/8/2021

 14:24 02/08/2021

THÔNG BÁOVề việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 07/8/2021
THÔNG BÁO gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thuộc huyện năm 2021

THÔNG BÁO gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thuộc huyện năm 2021

 14:21 30/07/2021

THÔNG BÁO gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thuộc huyện năm 2021
THÔNG BÁO Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hớn Quản.

THÔNG BÁO Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hớn Quản.

 08:19 02/08/2021

THÔNG BÁO Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hớn Quản.
TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW THEO KẾT LUẬN SỐ 06/-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW THEO KẾT LUẬN SỐ 06/-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG

 09:30 27/07/2021

Qua hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (gọi tắt là Chỉ thị 40), với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị và triển khai tích cực của Ngân hàng chính sách xã hội, công tác tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; đã huy động được hàng trăm nghìn tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách ở 100% xã, phường, thị trấn của cả nước, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nông thôn mới.
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỚN QUẢN TRIỂN KHAI CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG HÌNH PHẠT TÙ

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỚN QUẢN TRIỂN KHAI CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG HÌNH PHẠT TÙ

 09:28 27/07/2021

Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ- CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án dân sự về tái hòa nhập cộng đồng. Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành hướng dẫn số 6019/NHCS-TDSV ngày 30 tháng 6 năm 2021 V/v cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù. Theo đó người chấp hành xong hình phạt tù có thể được vay các chương trình tín dụng tại NHCSXH bao gồm:
THÔNG BÁO Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định  từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021

THÔNG BÁO Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021

 10:27 18/07/2021

THÔNG BÁO
Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định
từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021
 Hiệu quả Điểm giao dịch xã  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hớn Quản

 Hiệu quả Điểm giao dịch xã  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hớn Quản

 14:01 16/07/2021

Trong những năm qua, để chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách một cách công khai, minh bạch, chính xác, nhanh chóng và thuận lợi, tiết giảm chi phí, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã thiết lập các Điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản triển khai chính sách cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản triển khai chính sách cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

 17:40 14/07/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có nội dung giao NHCSXH thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN: CHẤP HÀNH NGHIÊM CHỈ THỊ 15-CT/TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN: CHẤP HÀNH NGHIÊM CHỈ THỊ 15-CT/TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 14:02 13/07/2021

Trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hớn Quản đã triển khai nhiều biện pháp vừa đảm bảo người dân vẫn tiếp cận được nguồn tín dụng vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi giao dịch tại các xã.
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THÔNG QUA TỔ TK&VV

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THÔNG QUA TỔ TK&VV

 14:56 08/07/2021

Thời gian qua, bên cạnh nghiệp vụ cho vay nhằm tạo điều giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững thì việc triển khai huy động tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) cũng được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện quan tâm, tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện.Từ đó, nâng cao nguồn vốn huy động, giúp hộ vay vốn tích lũy tiền nhàn rỗi để trả nợ khi đến hạn, góp phần hạn chế nợ qúa hạn.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

 14:54 08/07/2021

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
THÔNG BÁO  lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 23 lô đất ở tại khu X thuộc TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

THÔNG BÁO lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 23 lô đất ở tại khu X thuộc TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

 09:46 28/06/2021

THÔNG BÁOV/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với23 lô đất ở tại khu X thuộc TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai,huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
THÔNG BÁO điều chỉnh trình độ nhu cầu tuyển dụng viên chứcsự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2021

THÔNG BÁO điều chỉnh trình độ nhu cầu tuyển dụng viên chứcsự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2021

 09:40 23/06/2021

V/v điều chỉnh trình độ nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2021
Hớn Quản!  371 Đơn vị máu thu về đợt 2/2021

Hớn Quản!  371 Đơn vị máu thu về đợt 2/2021

 22:07 21/06/2021

Ngày 17/6/2021, Hội chữ thập đỏ huyện Hớn Quản phối hợp với trung tâm truyền máu bệnh viện chợ rẫy TP.HCM đã tổ chức hiến máu tình nguyện lần thứ II năm 2021.
HỘI PHỤ NỮ HUYỆN HỚN QUẢN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM

HỘI PHỤ NỮ HUYỆN HỚN QUẢN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM

 22:04 15/06/2021

Sáng ngày 15/06, Hội LHPN huyện Hớn Quản tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Trường, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Thị Mỹ Linh, UVBTV Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.
NGÀY HỘI NON SÔNG CỦA CỬ TRI NƠI LỐC XOÁY ĐI QUA

NGÀY HỘI NON SÔNG CỦA CỬ TRI NƠI LỐC XOÁY ĐI QUA

 22:02 23/05/2021

Trận lốc xoáy vào những ngày đầu tháng 5/2021 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại cho người dân hai ấp 04 và Sóc 6 xã Minh Tâm huyện Hớn Quản. Vượt lên khó khăn, cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây đã ổn định cuộc sống và sản xuất, một niềm tin hướng về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - Ngày hội lớn của đất nước.
LÃNH ĐẠO HUYỆN THĂM, TẶNG QUÀ BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN

LÃNH ĐẠO HUYỆN THĂM, TẶNG QUÀ BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN

 22:00 23/05/2021

Chiều ngày 19/5, ông Vũ Xuân Trường, Phó bí thư thường trực Huyện ủy cùng Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ Nguyễn Ngọc Lĩnh, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Tân Khai đã đến thăm, tặng quà chúc mừng Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Hớn Quản nhân dịp lễ Phật Đản Phật lịch 2565 - Dương lịch năm 2021.
Huyện ủy Hớn Quản Đồng hành cùng Thanh niên Khởi nghiệp, Lập nghiệp

Huyện ủy Hớn Quản Đồng hành cùng Thanh niên Khởi nghiệp, Lập nghiệp

 21:54 22/05/2021

Hòa chung trong không khí thi đua của toàn Đảng, toàn dân tộc đang thiết thực lập thành tích chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chiều ngày 19/5, Huyện đoàn Hớn Quản tổ chức giải ngân nguồn vốn thực hiện đề án 01-ĐA/HU của Huyện ủy với chủ đề “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”.
Gà ta thả vườn đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Hội viên hợp tác xã Chăn nuôi Tân Hưng

Gà ta thả vườn đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Hội viên hợp tác xã Chăn nuôi Tân Hưng

 21:31 21/06/2021

Trong những năm qua các hộ dân trên địa bàn xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản đã đang mang lại hiệu quả cao trong các Mô hình chăn nuôi gà thả vườn Với đặc điểm dễ nuôi, không mất nhiều chi phí đầu tư, ít tốn công chăm sóc… mô hình nuôi gà thả vườn của ông Đoàn Văn Kể, ấp Sóc Ruộng xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản đang mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI DỪNG CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VÙNG KHÓ KHĂN VÀ THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VÙNG KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI DỪNG CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VÙNG KHÓ KHĂN VÀ THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VÙNG KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN

 16:21 21/06/2021

Thực hiện Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn và Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó Ngày 08/6/2021, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có Công văn số 5170/NHCS-TDSV thông báo về việc thay đổi danh mục đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn được quy định tại Khoản 1 và Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 1010/QĐ-TTg để cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh vùng tại khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây