Ngân hàng Chính sách Xã hội

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW THEO KẾT LUẬN SỐ 06/-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW THEO KẾT LUẬN SỐ 06/-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG

 •   27/07/2021 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Qua hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (gọi tắt là Chỉ thị 40), với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị và triển khai tích cực của Ngân hàng chính sách xã hội, công tác tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; đã huy động được hàng trăm nghìn tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách ở 100% xã, phường, thị trấn của cả nước, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nông thôn mới.
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỚN QUẢN TRIỂN KHAI CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG HÌNH PHẠT TÙ

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỚN QUẢN TRIỂN KHAI CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG HÌNH PHẠT TÙ

 •   27/07/2021 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ- CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án dân sự về tái hòa nhập cộng đồng. Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành hướng dẫn số 6019/NHCS-TDSV ngày 30 tháng 6 năm 2021 V/v cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù. Theo đó người chấp hành xong hình phạt tù có thể được vay các chương trình tín dụng tại NHCSXH bao gồm:
THÔNG BÁO Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021

THÔNG BÁO Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021

 •   18/07/2021 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO
Về việc dừng phiên Giao dịch xã theo lịch cố định
từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021
 Hiệu quả Điểm giao dịch xã  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hớn Quản

 Hiệu quả Điểm giao dịch xã  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hớn Quản

 •   16/07/2021 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, để chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách một cách công khai, minh bạch, chính xác, nhanh chóng và thuận lợi, tiết giảm chi phí, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã thiết lập các Điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản triển khai chính sách cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản triển khai chính sách cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

 •   14/07/2021 05:40:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có nội dung giao NHCSXH thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN: CHẤP HÀNH NGHIÊM CHỈ THỊ 15-CT/TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN: CHẤP HÀNH NGHIÊM CHỈ THỊ 15-CT/TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 •   13/07/2021 02:02:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hớn Quản đã triển khai nhiều biện pháp vừa đảm bảo người dân vẫn tiếp cận được nguồn tín dụng vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi giao dịch tại các xã.
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THÔNG QUA TỔ TK&VV

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THÔNG QUA TỔ TK&VV

 •   08/07/2021 02:56:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, bên cạnh nghiệp vụ cho vay nhằm tạo điều giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững thì việc triển khai huy động tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) cũng được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện quan tâm, tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện.Từ đó, nâng cao nguồn vốn huy động, giúp hộ vay vốn tích lũy tiền nhàn rỗi để trả nợ khi đến hạn, góp phần hạn chế nợ qúa hạn.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

 •   08/07/2021 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI DỪNG CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VÙNG KHÓ KHĂN VÀ THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VÙNG KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI DỪNG CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VÙNG KHÓ KHĂN VÀ THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VÙNG KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN

 •   21/06/2021 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn và Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó Ngày 08/6/2021, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có Công văn số 5170/NHCS-TDSV thông báo về việc thay đổi danh mục đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn được quy định tại Khoản 1 và Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 1010/QĐ-TTg để cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh vùng tại khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19

 •   18/06/2021 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
 Nhằm góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19  đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẻ của ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nói riêng trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19.
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN: TRIỂN KHAI CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH SỬ DỤNG NHIỀU LAO ĐỘNG CHỦ YẾU LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN: TRIỂN KHAI CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH SỬ DỤNG NHIỀU LAO ĐỘNG CHỦ YẾU LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 •   15/06/2021 08:30:00 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật. Ngày 19/5/2021 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 4668/NHCS-TDSV về việc cho vay đối với người khuyết tật, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật. 
Miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội

Miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội

 •   01/06/2021 05:12:00 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập huấn cho cán bộ ngoài ngành năm 2021

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập huấn cho cán bộ ngoài ngành năm 2021

 •   20/05/2021 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm của Ngân hang Chính sách xã hội (NHCSXH) cấp trên cũng như Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, NHCSXH huyện luôn kịp thời chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tương chính sách khác.
Thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã Minh Tâm.

Thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã Minh Tâm.

 •   20/05/2021 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình số 169/CTr-BĐD ngày 01/02/2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) huyện về kiểm tra, giám sát của BĐD HĐQT NHCSXH  huyện năm 2021, vừa qua, Chủ tịch Hội Nông dân huyện - thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện đã tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã Minh Tâm.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

 •   26/04/2021 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động làm nghiệp vụ tại các Phòng giao dịch cấp huyện trực thuộc, với nội dung cụ thể như sau:
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp giao ban quý I/2021 và đưa ra phương hướng hoạt động quý II/2021

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp giao ban quý I/2021 và đưa ra phương hướng hoạt động quý II/2021

 •   15/04/2021 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/4/2021, tại phòng họp UBND huyện Ban đại diện đã Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện đã tổ chức phiên họp giao ban định kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II/2021. Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Phan Thị Kim Oanh chủ trì cuộc họp. Cùng dự còn có các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

 •   14/04/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

 •   12/04/2021 05:48:00 PM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện mức lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo Quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ/CP của Thủ tướng Chính phủ
Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách Xã hội.

 •   12/04/2021 05:47:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/3/2021, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây