Ngân hàng Chính sách Xã hội

Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản.

Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản.

 •   29/09/2022 08:03:46 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO:
Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

 •   13/09/2022 03:39:19 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, làm công tác bảo vệ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hớn Quản, với nội dung cụ thể như sau:
Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính Phủ.

Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính Phủ.

 •   26/08/2022 03:35:37 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/4/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025;
Thông báo: Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản.

Thông báo: Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản.

 •   11/08/2022 08:16:33 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁOLãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

 •   09/08/2022 05:10:53 PM
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, làm công tác bảo vệ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hớn Quản, với nội dung cụ thể như sau:
TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NGÀY 27/7/2022

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NGÀY 27/7/2022

 •   26/07/2022 07:07:06 PM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM TRIỂN KHAI TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2002/NĐ-CP NGÀY 04/10/2002 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN (GIAI ĐOẠN 2002-2022)
Ngân hàng chính sách xã hội huyện tăng cường giải ngân chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Ngân hàng chính sách xã hội huyện tăng cường giải ngân chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

 •   30/06/2022 12:00:25 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã nỗ lực triển khai nghị quyết 11/NQ-CP về thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.
Tín dụng chính sách giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập

Tín dụng chính sách giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập

 •   29/06/2022 05:28:00 PM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hớn Quản đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

 •   29/06/2022 08:29:00 AM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, làm công tác bảo vệ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hớn Quản, với nội dung cụ thể như sau:
Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội

 •   03/06/2022 07:32:07 AM
 •   Đã xem: 486
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

 •   26/05/2022 11:01:00 AM
 •   Đã xem: 1085
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, làm công tác bảo vệ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hớn Quản, với nội dung cụ thể như sau:
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2022/QĐ-TTg

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2022/QĐ-TTg

 •   26/05/2022 09:28:37 AM
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23-3-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;
Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiều học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19

Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiều học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19

 •   16/05/2022 11:42:58 AM
 •   Đã xem: 822
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 24/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm mon, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo công văn số 3131/NHCS-TDSV ngày 27/4/2022, và tại buổi Hội nghị tập huấn trực tuyến của NHCSXH. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hớn Quản đã triển khai cho vay các nội dung sau:
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

 •   28/04/2022 03:41:07 PM
 •   Đã xem: 545
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28 - 4 - 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện giải ngân chương trình Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định 61 NĐ-CP ngày 09-7-2015, Nghị định 74 NĐ-CP ngày 23 - 9 - 2019 của Chính phủ. Đây là một trong những hoạt động chủ yếu của NHCSXH huyện để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
NHCSXH CHO VAY ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

NHCSXH CHO VAY ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

 •   28/04/2022 01:47:50 PM
 •   Đã xem: 517
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27 - 4 - 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

 •   18/04/2022 09:24:26 AM
 •   Đã xem: 491
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, làm công tác bảo vệ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hớn Quản.
Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho học sinh, sinh viên vay vốn mua thiết bị học trực tuyến 10 triệu đồng/ học sinh

Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho học sinh, sinh viên vay vốn mua thiết bị học trực tuyến 10 triệu đồng/ học sinh

 •   08/04/2022 07:38:49 AM
 •   Đã xem: 584
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/04/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

 •   25/03/2022 03:29:24 PM
 •   Đã xem: 806
 •   Phản hồi: 0
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, làm công tác bảo vệ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hớn Quản, với nội dung cụ thể như sau:
TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA NHCSXH TRÊN NỀN TẢNG ỨNG DỤNG ZALO

TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA NHCSXH TRÊN NỀN TẢNG ỨNG DỤNG ZALO

 •   07/03/2022 03:25:00 PM
 •   Đã xem: 506
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thực hiện đẩy mạnh truyền thông các hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên các kênh đa nền tảng ứng dụng công nghệ số, NHCSXH đã xây dựng trang thông tin chính thức của NHCSXH trên nền tảng ứng dụng zalo.
​​

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây