HUYỆN ỦY

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Bà Quách Thị Ánh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản Bà Quách Thị Ánh
2

Ông Vũ Xuân Trường

Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện Hớn Quản. Ông Vũ Xuân Trường
3

Phạm Thành Chung

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hớn Quản Phạm Thành Chung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản.
Đại biểu HĐND huyện
Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1

Trịnh Thanh Triều


Email: trieutt.hhq@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND Huyện Trịnh Thanh Triều

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Đang câp nhật...)

1

Trịnh Thế Sơn

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trịnh Thế Sơn
2

Lê Thị Mỹ Linh

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện
Lê Thị Mỹ Linh
3

Bùi Thị Thanh Xuân

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Quan Bùi Thị Thanh Xuân
4

Lưu Quốc Nhật

Ủy viên BTV HU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lưu Quốc Nhật
5

Nguyễn Ngọc Lĩnh

Ủy viên BTV HU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Ngọc Lĩnh
6

Nguyễn Văn Hạ


Email: hanv.hhq@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản Nguyễn Văn Hạ
7

Lê Quang Trung

Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lê Quang Trung
8

Nguyễn Khắc Hải

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Nguyễn Khắc Hải
9

Điểu Mẫn

Phó Ban Dân tộc HĐND huyện Điểu Mẫn
10

Nguyễn Thị Cẩm Giang

Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ Nguyễn Thị Cẩm Giang
11

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hớn Quản Nguyễn Thị Hồng Hạnh
12

Đặng Thị Kim Tuyến

Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Hớn Quản Đặng Thị Kim Tuyến
13

Vũ Duy Quỳnh

Huyện ủy viên, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hớn Quản Vũ  Duy Quỳnh
14

Lê Thanh Hoàng

Huyển ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn Lê Thanh Hoàng
15

Nguyễn Viết Đợi

HUV, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nguyễn Viết Đợi
16

Hoàng Văn Ký

Phó Chủ tịch HĐND xã An Khương Hoàng Văn Ký
17

Nguyễn Hữu Tú

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Bình Long Nguyễn Hữu Tú
18

Võ Ngọc Khánh

Bí thư Đảng ủy xã Minh Đức Võ Ngọc Khánh
19

Lương Thị Hải

Chủ tịch Hội đồng Thành viên công Ty TNHH Long Hải - Nhật Trường Lương Thị Hải
20

Đỗ Đình Lạng

Chánh Thanh tra huyện Đỗ Đình Lạng
21

Nguyễn Đăng Sinh

Bí thư Đảng ủy xã Phước An Nguyễn Đăng Sinh
22

Nguyễn Thị Dung

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lợi Nguyễn Thị Dung
23

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Nơ Nguyễn Thị Hồng Thủy
24

Nguyễn Văn Sáng

Bí thư Đảng ủy xã An Phú Nguyễn Văn Sáng
25

Bùi Đình Lợi

Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Khai Bùi Đình Lợi
26

( Đại đức Thích Nguyên Tú ) Hoàng Quang Tuấn

Tu sĩ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Hớn Quản ( Đại đức Thích Nguyên Tú ) Hoàng Quang Tuấn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN


Điện thoại:02713.632.444
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Ông Vũ Xuân Trường

Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện Hớn Quản. Ông Vũ Xuân Trường

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1

Nguyễn Văn Hạ


Email: hanv.hhq@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ
2

Nguyễn Vũ Tiến


Email: tiennv.hhq@binhphuoc.gov.vn
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Mỹ Linh

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện
Lê Thị Mỹ Linh

PHÒNG, BAN, NGÀNH

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

VĂN PHÒNG HĐND-UBND

1

Nguyễn Đăng Ngãi

Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Nguyễn Đăng Ngãi
2

Phó chánh văn phòng tổng hợp

Phó chánh văn phòng tổng hợp Phó chánh văn phòng tổng hợp
3

Phạm Ngọc Thùy Linh

Phó Chánh văn phòng Phạm Ngọc Thùy Linh

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Đào Việt Hùng

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Đào Việt Hùng
2

Nguyễn Thị Tuyết Vân

Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Nguyễn Thị Tuyết Vân

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

1

Nguyễn Ngọc Thế

Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tâng huyện Nguyễn Ngọc Thế
2

Huỳnh Đức Trung

Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tâng huyện Huỳnh Đức Trung

PHÒNG NỘI VỤ

1

Nguyễn Thị Cẩm Giang

Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ Nguyễn Thị Cẩm Giang
2

Trần Thị Diệp Minh

Phó Trưởng phòng Trần Thị Diệp Minh

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Nguyễn Thị Hồng Hạnh

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Trần Hải Hà

Điện thoại:0984134424
Trươngr Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trần Hải Hà

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

1

Hà Quang Thịnh

Trưởng Phòng Lao động TB&XH huyện Hà Quang Thịnh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Bùi Duy Dũng

Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bùi Duy Dũng
2

Đoàn Quốc Việt

Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đoàn Quốc Việt

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Bùi Văn Cảnh

Trưởng Phòng Tư pháp huyện Bùi Văn Cảnh
2

Nguyễn Văn Cảnh

Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Nguyễn Văn Cảnh

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1

Nguyễn Viết Đợi

Điện thoại:0978747627
HUV, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nguyễn Viết Đợi
2

Đoàn Thanh Lâm

Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin Đoàn Thanh Lâm
3

Đỗ Xuân Cảnh

Chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin Đỗ Xuân Cảnh

PHÒNG DÂN TỘC

1

Điểu Toàn

Trưởng Phòng Dân tộc huyện Điểu Toàn
2

Phạm Trung

Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Phạm Trung

THANH TRA HUYỆN

1

Đỗ Đình Lạng

Chánh Thanh tra huyện Đỗ Đình Lạng

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1

Đỗ Ngọc Đăng

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đỗ Ngọc Đăng

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Thanh Sang

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nguyễn Thanh Sang

XÃ, THỊ TRẤN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

XÃ THANH BÌNH

1

Lê Đình Vân


Email: ledinhvan.hhq@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch UBND xã Lê Đình Vân
2

Nguyễn Thị Tuyết Ngọc


Email: nguyenthituyetngoc.hhq@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Tuyết Ngọc

XÃ AN PHÚ

1

Mai Hoàng Phúc


Email: maihoangphuc.hhq@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch UBND xã Mai Hoàng Phúc
2

Nguyễn Anh Tuấn


Email: nguyenanhtuan.hhq@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Anh Tuấn

XÃ AN KHƯƠNG

1

Dương Kim Đương


Email: duongkimduong.hhq@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch UBND xã Dương Kim Đương
2

Ngô Công Ngân


Email: ngocongngan.hhq@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND xã Ngô Công Ngân
3

Nguyễn Duy Tâm


Email: tamnd.hhq@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Duy Tâm

THỊ TRẤN TÂN KHAI

1

Nguyễn Thế Hoàng


Email: nguyenthehoang.hhq@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Thế Hoàng

XÃ ĐỒNG NƠ

1

Trần Văn Tú

Điện thoại:0913506040
Bí thư Đảng Ủy
Chủ tịch UBND xã
Trần Văn Tú
2

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Điện thoại:0913911808
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Hồng Thủy

XÃ MINH ĐỨC

1

Ngô Tuấn Long

Điện thoại:0988922186
Chủ tịch UBND xã Ngô Tuấn Long
2

Hoàng Văn Toán

Điện thoại:0984857157
Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Toán

XÃ PHƯỚC AN

1

Trương Văn Nga

Điện thoại:0915240873
Chủ tịch UBND xã Trương Văn Nga
2

Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại:02713616047
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Dũng
3

Hồ Quốc Cường

Điện thoại:
02713616047
Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Quốc Cường

XÃ TÂN LỢI

1

Lê Viết Truyền


Email: truyenlv.hhq@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch UBND xã Lê Viết Truyền
2

Đinh Quốc Duy


Email: dinhquocduy.hhq@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Quốc Duy
3

Nguyễn Quang Cường


Email: nguyenquangcuong.hhq@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quang Cường

XÃ MINH TÂM

1

Nguyễn Văn Tâm

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Văn Tâm
văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập241
  • Hôm nay39,184
  • Tháng hiện tại795,366
  • Tổng lượt truy cập8,877,096
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây