Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND huyện Hớn Quản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 34/KH-UBND 06/02/2024 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KỊCH BẢN ĐẢM BẢO CÔNG TÁC Y TẾ TRONG TÌNH HUỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CÓ BIẾN CHỦNG MỚI NGUY HIỂM, BÙNG PHÁT MẠNH TRÊN DIỆN RỘNG, VƯỢT QUÁ NĂNG LỰC CỦA HỆ THỐNG Y TẾ TẠI HUYỆN HỚN QUẢN
2 33 /KH-UBND 06/02/2024 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
3 241/QĐ - UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO, TỔ CÔNG TÁC THU NỢ VÀ CHỐNG THẤT THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
4 239/QĐ - UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
5 238/QĐ - UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 13 LÔ ĐẤT Ở KHU NV-2, NV-3 THUỘC KHU DÂN CƯ TẠI ẤP 2, XÃ ĐỒNG NƠ,HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
6 32/KH-BĐD 02/02/2024 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁN BỘ KIÊM NHIỆM, PHỐI HỢP
THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2024
7 31 /KH-UBND 02/02/2024 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, VẬN ĐỘNG, HỖ TRỢ PHỤ NỮ THAM GIA GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ” NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
8 30/KH-UBND 02/02/2024 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GIAI ĐOẠN 2023-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
9 29 /KH-UBND 02/02/2024 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP” NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
10 125/QĐ - UBND 24/01/2024 QUYẾT ĐỊNH V/V GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2024-2025
11 124/QĐ - UBND 23/01/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI “ĐƠN VỊ HỌC TẬP” NĂM 2023
12 23/BC-UBND 23/01/2024 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2023-2025 (TUẦN LÀM VIỆC THỨ 3/2024)
13 22 /KH-UBND 23/01/2024 KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2019/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2023; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024
14 115/QĐ - UBND 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2024
15 21 /KH-BCĐ 22/01/2024 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG HUYỆN HỚN QUẢN.
16 20 /KH-UBND 22/01/2024 KẾ HOẠCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
17 111/QĐ - BQL 19/01/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA HUYỆN
18 19 /KH-UBND 19/01/2024 KẾ HOẠCH KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2024
19 18 /KH-UBND 19/01/2024 KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT, QUẢN LÝ BỀN VỮNG DỊCH BỆNH COVID-19 GIAI ĐOẠN 2023-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
20 17 /KH-UBND 19/01/2024 KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2024
21 1800 /QĐ - UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024, HUYỆN HỚN QUẢN TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
22 105 /QĐ - UBND 16/01/2024 KHEN THƯỞNG CHO CÁC GIÀ LÀNG TIÊU BIỂU, NGƯỜI CÓ UY TÍN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2023
23 106 /QĐ - UBND 16/01/2024 KHEN THƯỞNG CHO KHU DÂN CƯ ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH 05 NĂM LIỀN ĐẠT DANH HIỆU "ẤP VĂN HÓA", GIAI ĐOẠN 2019-2023
24 107 /QĐ - UBND 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN GÓI THẦU:
TRANG TRÍ, TRUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG,MỪNG XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024
25 16/KH-UBND 15/01/2024 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐOÀN THĂM, CHÚC MỪNG CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024
26 14 /QĐ - BQL 05/01/2024 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA HUYỆN HỚN QUẢN
27 07 /KH-UBND 05/01/2024 KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI GÓI BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “ẤM TÌNH QUÂN DÂN”
28 06 /KH-UBND 05/01/2024 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN: “PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ DIỆN RỘNG CẤP QUỐC GIA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2022-2030” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
29 05 /KH-UBND 05/01/2024 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NỘI DUNG “3 SẠCH” TRONG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG 3 SẠCH
30 09 /KH-UBND 08/01/2024 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ; CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP VỀ TTATXH; CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG; CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THU GOM VK, VLN, CCHT VÀ PHÁO NĂM 2023; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024
31 08 /KH-UBND 08/01/2024 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT “CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN” HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
32 03 /KH-UBND 03/01/2024 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHỢ HOA XUÂN HỚN QUẢN NĂM 2024
33 02/KH-UBND 03/01/2024 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ HỘI ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2024 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024) VÀ MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
34 353 /KH-UBND 29/12/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024 PHỤC VỤ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN HỚN QUẢN
35 352 /KH-UBND 28/12/2023 KẾ HOẠCH THĂM, CHÚC TẾT MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH - NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ VẬN ĐỘNG HỖ TRỢ TẶNG QUÀ CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI, HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, ĐỐI TƯỢNG CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024
36 1815/QĐ - UBND 27/12/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DỊCH ĐỐI VỚI BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH TÂM, HUYỆN HỚN QUẢN
37 1811/QĐ - UBND 27/12/2023 QUYẾT ĐỊNH GIAO QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNHCHO ÔNG NGUYỄN VĂN HẠ-PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
38 350/KH-UBND 27/12/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ 07 NGƯỜI CÁC CLB HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
39 487/BC-UBND 22/12/2023 BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN GIỮA UBND HUYỆN HỚN QUẢN VÀ ĐÀI PHÁT THANH –TRUYỀN HÌNH VÀ BÁO BÌNH PHƯỚC
40 345 /KH-UBND 22/12/2023 KẾ HOẠCH KIỆN TOÀN CÁC CHỨC DANH HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2024
41 344 /KH-UBND 22/12/2023 KẾ HOẠCH LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CHỨC DANH, CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
42 485/BC-UBND 21/12/2023 BÁO CÁO TÌNH HÌNH RÀ SOÁT CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH; HOÀN THIỆN PHƯƠNG ÁN VÀ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2023-2025
43 343/KH-UBND 20/12/2023 KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH (27/12) NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
44 342 /KH-UBND 20/12/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21-CT/TW NGÀY 04/5/2023 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
45 1772/QĐ - UBND 19/12/2023 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
46 341 /KH-TCTTKĐA 19/12/2023 KẾ HOẠCH SƠ KẾT 02 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 – 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
47 1762/QĐ - UBND 15/12/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023
48 336 /KH-UBND 12/12/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM, ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023
49 335 /KH-UBND 12/12/2023 KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN
50 337 / BATGT 13/12/2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP KIỀM GIẢM TAI NẠN GIAO THÔNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024
văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập358
  • Hôm nay4,843
  • Tháng hiện tại882,479
  • Tổng lượt truy cập14,873,155
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây