Văn bản trả lời cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII

Thứ sáu - 25/07/2014 14:53 807 0

1. Sở Công thương: Công văn số 969/SCT-VP ngày 17/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Ban Quản lý khu kinh tế: Báo cáo số 101/BC-BQL ngày 14/7/2014 về những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII;

3. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước: Công văn số 70/KTVT-CTN ngày 15/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4. UBND thị xã Đồng Xoài: Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 17/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

5. UBND huyện Lộc Ninh: Công văn số 722/UBND-NC ngày 15/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn số 1036/STNMT-VP ngày 15/7/2014 về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII;

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn số 1077/STNMT-VP ngày 18/7/2014 về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh;

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn số 1063/STNMT-VP ngày 18/7/2014 về việc trả lời ký kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 2110?UBND-KTTH ngày 8/7/2014 và Công văn số 2226/UBND-KTTH ngày 16/7/2014.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công văn số 1001/SNN-VP ngày 10/7/2014 về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII;

10. Sở Giáo dục và Đào tạo: Công văn số 1090/SGDĐT-VP ngày 17/7/2014 về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII;

11. Sở Giáo dục và Đào tạo: Công văn số 1091/SGDĐT-VP ngày 17/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

12. Công an tỉnh: Báo cáo số 158/BC-CAT-PV11 ngày 18/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

13. Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Công văn số 340/BVĐK-KHTH ngày 15/7/2014 về việc trả lời ký kiến, kiến nghị cử tri;

14. Sở Tài chính: Công văn số 2021/STC-NS ngày 16/7/2014 về việc chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh.

15. Sở Giao thông Vận tải: Công văn số 648/SGTVT-KH ngày 18/7/2014 về việc Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII;

16. Sở Giao thông vận tải: Công văn số 660/SGTVT-KH NGÀY 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

17. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Công văn số 1117/SVHTTDL-VP ngày 15/7/2014 về việc báo cáo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

18. Sở Tư pháp: Báo cáo số 138/BC-STP ngày 18/7/2014  về việc trả lời chất vấn của các vị đại biểu HĐND tỉnh về Kiểm soát thủ tục hành chính và Bán đấu giá tài sản;

19. Sở tư pháp: Công văn số 501/SCT-PBGDPL ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

20. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn số 1117/STNMT-VP ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

21. Sở Giáo dục và Đào tạo: Công văn số 1111/SGDĐT-VP ngày 21/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

22. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Công văn số 1146/SVHTTDL-DL ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

23. Sở Công thương: Công văn số 998/SCT-VP ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

24. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công văn số 1054/SNN.TL ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

25. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công văn số 1072/SNN-VP ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh;

26. Sở Thông tin và Truyền thông: Công văn số 372/STTTT-BCVT  ngày 23/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về quản lý sim điện thoại;

 27. Sở Nội vụ: Báo cáo số 94/BC-SNV ngày 14/7/2014 về thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII;

28. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Công văn số 312/BTĐKT-NV1 ngày 14/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh;

29. Đài Phát thanh và Truyền hỉnh tỉnh: Công văn số 578/PTTH-CV ngày 09/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

30. Sở Giao thông và Vận tải: Công văn số 619/SGTVT-KH ngày 14/7/2014 về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII;

31. Sở Giao thông và Vận tải: Công văn số 635/SGTVT-KH ngày 16/7/2014 về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII;

32. Sở Xây dựng: Công văn số 805/SXD-HTKT&PTĐT ngày 15/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

33. Sở Y tế: Công văn số 994/SYT-NVY ngày 14/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

34.  Sở Kế hoạch và Đầu tư: Công văn số 824/SKHĐT-KTĐN ngày 15/7/2014 về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

35. Sở Nội vụ: Công văn số 1179/SNV-HCTC ngày 16/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

36. Sở Tài chính: Công văn số 1978/STC-NS ngày 15/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

37. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công văn số 1031/SNN-VP ngày 17/72014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

38. UBND huyện Chơn Thành: Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 17/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII;

39. Sở Nội vụ: Công văn số 1209/SNV-HCTC ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

40. Sở Tài chính: Công văn số 2085/STC-NS ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

41. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn: Công văn số 1072/SNN-VP ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

42. Sở Khoa học và Công nghệ: Báo cáo số 550/BC-SKHCN ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

43. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Công văn số 1132/SLĐTBXH-VP ngày 15/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

44. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Công văn số 1176/SLĐTBXH-VP ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

45. Thanh tra tỉnh: Báo cáo số 255/BC-T.Tr ngày 14/7/2014 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII;

46. HĐND tỉnh: Công văn số 205/HĐND ngày 14/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
47. Sở Kế hoạch và Đầu tư Công văn số 857/SKHĐT-TH ngày 22/7/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh; 

 

 

 

Tác giả bài viết: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập71
  • Hôm nay2,310
  • Tháng hiện tại8,245
  • Tổng lượt truy cập6,430,191
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây