LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 43

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 43 (từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2016)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 43
Ngày ban hành 24/10/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 24/10)
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài làm việc với UBND xã An Phú về tình hình hư hỏng cống thoát nước tại ấp Phố Lố, xã An Phú (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, CV Quang.
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng khối vận xã An Phú (thành phần ở xã giao UBND xã An Phú mời).
Địa điểm: 09 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Hội ý
Mời dự: Các Phó ban HĐND, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng làm việc của PCT HĐND huyện Cao Hoài Trung.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp UBND tỉnh (cả ngày)
+ Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh trên địa bàn huyện theo Công văn số 2831/UBND-KTTH ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.
+ Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở NN&PTNT báo cáo rà soát lại nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch năm 2016.
Thời gian, địa điểm: bắt đầu lúc 9 giờ tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở
5. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện:
a. Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
 
b. Dự Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Quy chế dân chủ, công tác Dân vận chính quyền năm 2016 đến hết ngày 26/10/2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường TTBDCT huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đối thoại với các hộ dân ấp Phố Lố về giải phóng mặt bằng xây dựng đường giao thông và cống thoát nước tổ 3, tổ 6, ấp Phố Lố, xã An Phú.
Cùng đi: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: Lúc 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã An Phú (Thành phần đoàn đi tập trung tại UBND huyện lúc 13 giờ)
2. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tham gia Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Kế hoạch 111/KH-BDT ngày 28/9/2016 của Ban Dân tộc HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng Dân tộc huyện (tổ chức tại phòng họp UBND huyện)
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở
THỨ BA (ngày 25/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp BCĐ thi hành án dân sự huyện, Nghe thường trực Ban chỉ đạo huyện báo cáo việc giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo Thông báo số 155/TB-UBND ngày 16/8/2016 của UBND huyện; Thông qua dự thảo Quy định tổ chức và hoạt động BCĐ Thi hành dân sự huyện.
Mời họp: Thành viên BCĐ huyện (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tham gia Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Kế hoạch 111/KH-BDT ngày 28/9/2016 của Ban Dân tộc HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã An Khương
3.  Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT.  VPUB: PCVP Võ Ngọc Khánh, Đại diện Công an huyện (Phụ trách ANTT)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. 
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự buổi làm việc giữa Sở Tài nguyên&Môi trường tỉnh với các ngành, các huyện, thị xã về xử lý thông tin đường dây nóng của Tỉnh ủy về nội dung phản ánh của ông Đỗ Văn Chiến (thuộc huyện Lộc Ninh) đề nghị xem xét lại việc quy hoạch treo, kéo dài dự án đường sắt, không nên cấp GCNQSD đất cho các hộ dân là trái quy định.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Sở TN-MT tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Họp:
a. Tháo gỡ một số khó khăn và thống nhất quy trình cấp, phát thẻ BHYT, công tác thanh quyết toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT từ nguồn ngân sách nhà nước cho các nhóm đối tượng chính sách trên địa bàn huyện (BHXH huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Mời họp: Lãnh đạo Kho bạc nhà nước huyện, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội huyện, CV Hoàng, Vân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
b. Nghe Chi cục Thuế huyện báo cáo kết quả làm việc với Cục Thuế tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách năm 2017 (Chi cục Thuế huyện chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TC-KH, Chi cục thuế huyện, Kho các nhà nước huyện, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng trực tuyến.
c. Dự Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện KSND huyện cho ông Nguyễn Văn Sơn.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Viện KSND huyện.
2. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tham gia Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Kế hoạch 111/KH-BDT ngày 28/9/2016 của Ban Dân tộc HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Tân Hưng
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 26/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự giao lưu quần vợt chào mừng kỷ niệm 07 năm tái lập huyện (01/11/2009 – 01/11/2016).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30, tại Sân tennis Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch  HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tham gia Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Kế hoạch 111/KH-BDT ngày 28/9/2016 của Ban Dân tộc HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Thanh An.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lớp tập huấn ứng dụng Chính phủ điện tử tại tỉnh Bình Phước (cả ngày)
Cùng dự: Trưởng phòng VHTT huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại VNPT Bình Phước (số 1137, Đường Phú Riềng đỏ, Phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, Dự họp:
a. Xét chứng thư thẩm định giá làm cơ sở tính tiền bồi thường dự án đường trục chính Bắc Nam (nối dài) giai đoạn 1 (bổ sung) thuộc TTHC huyện Hớn Quản.
Cùng dự: Trưởng phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ, Trưởng ban QLDAXD huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Sở Tài nguyên&Môi trường tỉnh.
b. Xét chứng thư thẩm định giá làm cơ sở tính tiền thuê đất cho công ty TNHH Khoáng sản Phu Miêng (lần 2)
Cùng dự: Trưởng phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ, Trưởng ban QLDAXD huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Sở Tài nguyên&Môi trường tỉnh.
5. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 27/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện, thông qua báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 (NHCSXH huyện chuẩn bị nội dung)
Mời họp: Thành viên BĐD huyện (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự khai mạc Liên hoan đơn ca tài tử huyện Hớn Quản năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Ban CHQS huyện.
 
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Dự triển khai tập huấn về thu hồi đất và bồi thường tái định cư thuộc dự án xây dựng năng lực tái định cư bắt buộc trong ngành năng lượng Việt Nam (Ban QLDA các công trình Điện miền Trung tiếp tục triển khai)
Thành phần: Đại diện UBMTTQVN huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch; lãnh đạo và viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Lãnh đạo UBND, UB MTTQVN, Hội Phụ nữ, công chức địa chính – xây dựng các xã: Tân Khai, Minh Tâm, An Phú (thành phần ở xã giao UBND xã mời).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
b. Họp, nghe Phòng Nông Nghiệp &PTNT huyện báo cáo kết quả thẩm tra tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các ấp trên địa bàn xã Thanh Bình (Phòng NN&PTNT huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Thành phần: Trưởng Công an huyện, TP Tài Chính – Kế hoạch, TP Kinh tế - Hạ tầng, TP Nội vụ,  TP Tài Nguyên & Môi Trường, TP. Văn hóa – Thông tin, CCT Chi cục Thống kê, TP LĐ-TB&XH, TP GD& ĐT, Trưởng phòng Y tế.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
a. Thông qua dự thảo kế hoạch kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2016 và công tác nhân sự
Thời gian: 14 giờ 00.
b. Thông qua Dự thảo Kế hoạch Dân vận phối hợp tham gia công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
Thời gian: 15 giờ 00.     
c. Dự dùng cơm nhân dịp chia tay đồng chí Vũ Đức Sơn – PGĐ Sở Nội vụ nghỉ hưu.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại Sở Nội vụ tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi khảo sát vi trí xin mở rộng Nhà máy sản xuất gạch Tuynel của Công ty TNHH MTV Đô Thành; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch Tuynel của Công ty TNHH SX VLXD Thành Phát Đồng Nai (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị hồ sơ và thông báo cho các công ty).
Cùng đi: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã An Khương.
Địa điểm: Tại khu đất thực hiện dự án.
THỨ SÁU (ngày 28/10)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị triển khai Luật Trưng cầu ý dân, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Thành phần: Lãnh đạo Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng, UBMTTQVN, các Hội, Đoàn thể huyện; các phòng ban chuyên môn, đơn vị ngành dọc, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; các báo cáo viên pháp luật huyện.
- Đại diện lãnh đạo: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức Đoàn thể, Công chức Tư pháp-Hộ tịch các xã (giao UBND các xã mời)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp:
a. Họp các ngành báo cáo việc khai thác đất trái phép tại xã Minh Tâm (Phòng TN-MT huyện chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
b. Xem xét giải quyết tranh chấp đất đai của ông Điểu Ngọc với bà Thị Y, thửa đất tranh chấp tại ấp 4, xã Minh Tâm (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, UBND xã Minh Tâm, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
c. Xem xét việc điều chỉnh Giấy CNQSD đất cho các hộ đã hiến đất làm đường GTNT; xem xét cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ hoán đổi đất để xây dựng công trình công cộng tại xã Minh Đức (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Minh Đức, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội thảo về đẩy mạnh sản xuất chế biến và xuất nhập khẩu sản phẩm điều Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự họp Chi bộ định kỳ.
Cùng dự: Toàn thể Đảng viên Chi bộ bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Bế mạc Liên hoan đơn ca tài tử huyện Hớn Quản năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Hội trường Ban CHQS huyện.
CHỦ NHẬT ngày (30/10)
1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự diễn tập phòng thủ năm 2016.
Mời dự: Thường trực Huyện ủy
Thành phần: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn khu vực phòng thủ huyện; Trưởng các phòng ban chuyên môn.
- Cấp xã: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 30, tại UBND xã Tân Hưng.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện, lãnh đạo Trạm Khuyến nông huyện dự diễn đàn khuyến nông và nông nghiệp “Giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên” đến hết ngày 31/10/2016.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Khách sạn BomBo, thị xã Đồng Xoài.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG  

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay6,192
  • Tháng hiện tại206,990
  • Tổng lượt truy cập6,421,245
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây