Lịch Làm việc tuần 20

LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 20 (từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2016)

Số kí hiệu Lịch Làm việc tuần 20
Ngày ban hành 16/05/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 16/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự buổi làm việc với Hội đồng Bầu cử Quốc gia theo Kế hoạch số 63/KH-UBBC ngày 12/5/2016 của UBBC tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại UBND huyện Đồng Phú.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự lễ khởi công xây dựng công trình Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Vát.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Vát.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp Uỷ ban bầu cử huyện Hớn Quản (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần:
-   Kính mời Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm;  
- Thành viên UBBC huyện gồm: ông Cao Văn Cường-CT UBMTTQVN, ông Trương Tấn Đạt-TB Tổ chức Huyện ủy, bà Trịnh Thanh Triều-TB Dân vận, ông Võ Hoàng Bắc-Trưởng Công an huyện, ông Vũ Đình Đang-CHT Ban CHQS, ông Trần Châu Lê-TP Nội vụ, bà Đặng Thị Kim Tuyến-CT Hội LHPN, ông Hoàng Văn Tân-CT Hội Nông dân, ông Phạm Quốc Vương-CT Hội CCB, ông Bùi Đình Lợi-CT LĐLĐ, ông Lâm Văn Đạt-TP TC-KH, ông Nguyễn Văn Kiện-CVP HĐND-UBND; Trưởng các Ban bầu cử, các Tiểu ban bầu cử huyện gồm: bà Mai Xuân Nhớ-CN UBKT, ông Trần Văn Thịnh-TB Tuyên giáo, ông Đàm Văn Huyền-CTV Ban CHQS, ông Lưu Quốc Nhật-Chánh Thanh tra, bà Nguyễn Thị Cẩm Giang-PTP Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyên Nguyễn Văn Lâm: Dự công bố quyết định thanh tra về đấu thầu và quản lý thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển.
Cùng dự: Lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục – Đào tạo, Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện.
Thời gian: 15 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
THỨ BA (ngày 17/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Tiếp và làm việc với ông Võ Sá-GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Thành viên UBBC tỉnh phụ trách huyện Hớn Quản về kiếm tra công tác bầu cử trên địa bàn huyện.
Cùng dự: ông Trần Châu Lê-TP Nội vụ huyện, ông Nguyễn Văn Kiện-CVP HĐND-UBND huyện.
Thới gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng làm việc của Chủ tịch UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tiếp xúc cử tri xã Đồng Nơ tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với ứng cử viên  Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn-Trưởng ban bầu cử tỉnh đơn vị bầu cử số 11: Đi kiểm tra công tác bầu cử ở các xã Tân Lợi, An Khương, Thanh An (có chương trình riêng)
Thành phần: ông Vũ Đình Đang-CHT Ban CHQS, ông Lê Minh Khanh-PTBTGHU, ông Phạm Quốc Vương-CT Hội CCB, ông Lê Minh Dũng-PCT UBMTTQVN, ông Bùi Đình Lợi-CT LĐLĐ, ông Hà Văn Hóa-Phó Trưởng Công an huyện, ông Lưu Quốc Nhật- Chánh Thanh tra, ông Hà Quang Thịnh-PTP LĐTB&XH.
Cấp xã: ông Bùi Duy Dũng-CT UBND xã An Khương, ông Lê Huy Mai-CT UBND xã Tân Lợi, ông Lê Thái Cảnh-CT UBND xã Thanh An, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: ( Thành phần đoàn đi của huyện tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7 giờ 30; Thành phần cấp xã tập trung tại trụ sở UBND xã)  
4. Phó Chủ tịch UBND huyên Nguyễn Văn Lâm: Họp Ban bầu cử tỉnh (đơn vị bầu cử số 12)
Thành phần: Các ông, bà có tên trong Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh gồm: Ông Võ Hoàng Bắc-Trưởng Công an huyện, ông Trần Văn Thịnh-Trưởng   Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Hoàng Văn Tân-CT. Hội Nông dân huyện, ông Đàm Văn Huyền, CTV Ban chỉ huy Quân sự huyện, bà Trương Thị Ngọc Linh – PCT Liên đoàn lao động huyện, ông Vũ Xuân Sơn – PCN Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, ông Lâm Văn Đạt – TP. Tài chính – Kế hoạch, ông Bùi Văn Cảnh – Phó Chánh Thanh tra huyện, ông Võ Văn Thủy – Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, ông Phạm Xuân Tin – CT.UBND xã Tân Quan, ông Cao Minh Công-CT.UBND xã Phước An.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện..
5. UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp xúc cử tri xã An Khương tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với ứng cử viên  Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã An Khương.
6. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT huyện, Phòng Nội vụ: Tiếp công dân định kỳ (TTHU chủ trì)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Tiếp xúc cử tri xã Tân Hiệp tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với ứng cử viên  Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Cùng đi: ông Nguyễn Văn Kiện-CVP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyên Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với Sở GTVT tỉnh về thống nhất điểm đấu nối điện đoạn từ Minh Hưng, Đồng Nơ đi qua ngã ba bãi rác Minh Tâm (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng KT-HT, Phòng TN-MT, CV Quang.
Thời gian: 14 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
THỨ TƯ (ngày 18/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi kiểm tra công tác bầu cử tại các xã cả ngày (có chương trình riêng)
Thành phần: Lãnh đạo phòng Nội vụ.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Liên hoan Thiếu nhi dân tộc thiểu số vượt khó, học giỏi huyện Hớn Quản năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, Hội trường Ban CHQS huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc dự án điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D-UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyển lãnh đạo phòng KT-HT huyện: Dự Hội thảo khoa học  với chủ đề “Truyền thông với phát triển khoa học và công nghệ”.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường sảnh 2, khách sạn Bom Bo, thị xã Đồng Xoài.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 535-QĐ/HU ngày 05/5/2016 của Huyện ủy (Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung)
Thành phần: ông Nguyễn Văn Long-TP NN&PTNT, ông Nguyễn Đình Sơn-CV Ban TGHU, ông Nguyễn Cao Trí-CV VPHU, ông Lê Đình Vân-CV VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 19/5)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Lễ khởi công công trình tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi kiểm tra công tác bầu cử tại các xã cả ngày (có chương trình riêng)
Thành phần: Lãnh đạo phòng Nội vụ.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban chỉ đạo hè huyện Hớn Quản năm 2016.
Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo hè huyện (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thống nhất việc bán đất có nhà trên đất cho các hộ dân có hợp đồng thuê nhà của Hợp tác xã trước đây (theo điểm 7 Công văn số 1124/UBND-KTTH ngày/5/2016 của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại phòng họp Sở TN & MT tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng TN-MT huyện: Dự Lễ mittinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, kỷ niệm ngày môi trường thế giới (05/6) và phát động phong trào Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 30, tại Trung tâm thương mại Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Lễ trồng cây nhớ Bác (Công ty CP SX-XD-TM&NN Hải Vương mời)
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 20/5)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung,UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi kiểm tra công tác bầu cử tại các xã cả ngày (có chương trình riêng)
Thành phần: Lãnh đạo phòng Nội vụ.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Liên hoan Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số huyện Hớn Quản năm 2016.
Thành phần: Thành viên BTC, Trưởng và Phó các tiểu ban (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Ban chỉ đạo tổ chức Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, kỷ niệm ngày ngày môi trường thế giới (05/6).
Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo ( có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Công an huyện, Phòng VHTT, Phòng TN-MT, Phòng KT-HT, Phòng Nội vụ, CV Vân (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 21/5)
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi kiểm tra công tác bầu cử tại các xã cả ngày (có chương trình riêng)
Thành phần: Lãnh đạo phòng Nội vụ.
2. Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện: Trực cơ quan.
Thành phần: Theo thông báo số 225/TB-VP ngày 16/5/2016 của Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
CHỦ NHẬT (ngày 22/5)
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Lễ khai mạc bầu cử và bỏ phiếu bầu cử tại các xã (có thông báo riêng)
2. Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện: Trực cơ quan.
Thành phần: Theo thông báo số 225/TB-VP ngày 16/5/2016 của Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
 
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay4,941
  • Tháng hiện tại199,651
  • Tổng lượt truy cập6,413,906
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây