Lịch Làm việc tuần 22

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 (từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2016)

Số kí hiệu Lịch Làm việc tuần 22
Ngày ban hành 30/05/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 30/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi công tác theo kế hoạch đến hết tuần.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tiếp tục dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại trường Chính trị Quân khu 7 đến hết ngày 10/6/2016.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm họp, nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo việc xin cấp Giấy CNQSD đất của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, UBND xã Tân Hưng, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ BA (ngày 31/5)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, kỷ niệm ngày môi trường thế giới.
Thành phần: Lãnh đạo và công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, khối Đảng, Đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 30 tại Khu TTHC huyện (khu đất đối diện trụ sở khối Đoàn thể huyện)
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng KT-HT huyện: Dự Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm điều sau chế biến tại các cơ sở công nghiệp nông thôn”.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Khách sạn BomBo, thị xã Đồng Xoài.
4. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN-MT huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp trực tuyến.
THỨ TƯ (ngày 01/6)
SÁNG
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Phối hợp BQLDA ngành GTVT xác định, bàn giao mốc ranh quy hoạch vị trí xây dựng Nhà máy xi măng Minh Tâm làm cơ sở xác định tim đường Đồng Nơ – Tống Lê Chân – Hoa Lư và một số nội dung liên quan về quy hoạch giữa các dự án khu vực tuyến đi qua.
Thành phần: Lãnh đạo Ban QLDAXD huyện, Phòng Kinh tế – Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Minh Tâm.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 tại vị trí xây dựng Nhà máy xi măng Minh Tâm.
3. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Dự họp Huyện ủy, nghe phòng Tư pháp huyện báo cáo tình hình chuẩn bị các thủ tục thành lập Hội luật gia huyện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.
Thành phần: Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Nội vụ huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện: Dự nghiệm thu diện tích tưới cây công nghiệp mùa khô năm 2016 của các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện theo Giấy mời số 122/GM.CTDVTL ngày 25/5/2016 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 1-2/6/2016 (kèm theo giấy mời)
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đối thoại với ông Đặng Đình Qúy và ông Bùi Đăng Quyên về việc cắm mốc 512m2 theo Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của UBND tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TN-MT, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hớn Quản, UBND xã An Phú, Ban ấp Sóc Rul, ông Đặng Đình Qúy và ông Bùi Đăng Quyên (giao UBND xã An Phú mời ông Quyên, ông Quý và ban ấp), VPUB: ông Nguyễn Văn Kiện-CVP. HĐND-UBND, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ NĂM (ngày 02/6)
 SÁNG
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thống nhất kế hoạch và các giải pháp để triển khai nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2016 (giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: ông Nguyễn Văn Long-TP. NN&PTNT.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp Ban Chỉ đạo tỉnh về Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.
Cùng dự: Lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 03/6)
 SÁNG
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung,UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự ngày hội gia đình huyện Hớn Quản năm 2016.
Thành phần: (có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại Hội trường Ban CHQS huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp UBND tỉnh.
- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
- Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị báo cáo).
- Đánh giá tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS huyện: Dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Tiểu đoàn BB 208 (ấp 9 xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh)
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, UVTT HĐND huyện Lưu Văn Thanh:  Làm việc tại trụ sở.
 
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay5,411
  • Tháng hiện tại200,121
  • Tổng lượt truy cập6,414,376
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây