Lịch Làm việc tuần 27

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 27 (từ ngày 04/7 đến ngày 08/7/2016)

Số kí hiệu Lịch Làm việc tuần 27
Ngày ban hành 04/07/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 04/7)
SÁNG
1. Lãnh đạo HĐND - UBND huyện: Dự chào cờ.
Thành phần: Theo Kế hoạch số  123/KH-UBND ngày 29/6/2016 của UBND huyện
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 45 tại trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Họp Thành viên UBND huyện (mở rộng): Thông qua dự thảo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (VP.HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Trưởng Công an huyện, CHT Ban CHQS huyện, Trưởng các phòng ban chuyện môn trực thuộc, Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Chi cục thống kê huyện (có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Phòng họp UBND huyện.
b.  Xem xét điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung)
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý dự án Xây dựng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV: Quang.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với Sở VHTT-DL tỉnh về công tác tổ chức Hội Chọi trâu năm 2016 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung)
Mời họp:
- Lãnh đạo Sở VHTT-DL tỉnh.
- Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
- Lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, Phòng TC-KH, Phòng VHTT, TT VHTT, VPUB: CVP, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh,  Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 05/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Họp giải quyết việc cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ dân tại khu dân cư ngã ba đường Quốc lộ 13 giao với đường vào cầu Huyện ủy (Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND huyện).
Mời họp: Lãnh đạo Chi cục thuế, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, UBND xã Tân Khai, CVP HĐND-UBND huyện, CV: Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
b. Họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của Phòng Tài nguyên & Môi trường (theo Báo cáo số 85/BC-PTNMT ngày 06/6/2016, số 87/BC-PTNMT ngày 07/6/2016 của Phòng Tài nguyên & Môi trường).
Mời họp: Lãnh đạo: Chi cục thuế, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, GĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hớn Quản, CVP HĐND-UBND huyện, CV.Quang.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp các ngành về chuyển một số cơ sở vật chất thuộc Trung tâm Y tế giao về cho Phòng Y tế quản lý.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng KT-HT, Phòng Tài chính-KH, TT Y tế, Phòng Y tế, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện (TT Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện: Tiếp công dân định kỳ (TTHU chủ trì)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND Huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2.  Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Họp BCĐ 94
Cùng dự: PCVP Võ Ngọc Khánh
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp các ngành giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long về hỗ trợ cho xe chở mủ đi qua tuyến đường ấp Sóc Lớn, xã Tân Quan (UBND xã Tân Quan, Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND xã Tân Quan, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp trực tuyến.
THỨ TƯ (ngày 06/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Họp giao ban Khối Nội chính.
Cùng dự: Trưởng phòng Nội vụ huyện, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp đoàn phúc tra xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2016.
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp trực tuyến.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thông qua báo cáo kết quả điều tra khảo sát điều chỉnh bảng giá đất giai đọan 2015-2019 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung tài liệu).
Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ: Dự Hội nghị đánh giá Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho CBCC trong độ tuổi thanh niên giai đoạn 2013-2015.
Cùng dự: Bí thư Huyện đoàn; công chức phụ trách công tác đào tạo, thanh niên của Phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Sở Nội vụ.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp tại Phòng họp trực tuyến.
- 14 giờ 00: Làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện về giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Lân- Nguyên Phó Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ, CVP HĐND-UBND huyện, CV Hoàng.
14 giờ 45: Làm việc với ông Lê Văn Lân - Nguyên Phó Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ, CVP HĐND-UBND huyện, ông Lê Văn Lân, CV Hoàng.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 07/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác ANTT 6 tháng đầu năm của Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Công an huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp BCĐ ứng dựng CNTT huyện (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung)
Mời họp: Thành viên Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT huyện, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại phòng họp trực tuyến
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tham gia đoàn kiểm tra của Huyện ủy kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Quản lý dự án xây dựng huyện về tiến độ xây dựng một số công trình trọng điểm của huyện năm năm 2016.
Cùng đi: Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng huyện; Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Trưởng phòng TC – KH huyện; Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 Đi thực tế các công trình sau đó về làm việc tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm dự:
a. Nghe công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Võ Phi Hùng-TP LĐTB&XH huyện; Công bố các quyết định phê chuẩn Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và ủy viên UBND huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng các phòng ban chuyện môn trực thuộc, ông Võ Phi Hùng và ông Trần Quốc Cường, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
b. Họp Thành viên UBND huyện (mở rộng): Thông qua dự toán điều chỉnh dự toán thu chi Ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Mời dự: Lãnh đạo HĐND huyện, Các ban HĐND huyện.
Thành phần: Trưởng Công an huyện, CHT Ban CHQS huyện, Kho bạc nhà nước, Chi cục Thuế, Chi cục thống kê huyện, Trưởng các phòng ban chuyện môn trực thuộc, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại phòng họp UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 08/7)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy tại phòng họp Thường trực Huyện ủy
- 07 giờ 30: Công bố và trao Quyết định: Điều động và phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Lĩnh - Giám đốc TTBDCT huyện giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực BTCHU; điều động và bổ nhiệm đồng chí Bùi Duy Dũng - CT.UBND xã An Khương giữ chức Giám đốc TTBDCT huyện.
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua công tác cán bộ, công tác Đảng.
- 8 giờ 30: UBND huyện thông qua:
+ Phương án điều chỉnh quy hoạch khu dân cư E1, F1 khu Trung tâm hành chính huyện (TP Tài nguyên- Môi trường cùng dự và báo cáo).
Cùng dự: Trưởng phòng KT-HT huyện, GĐ Ban QLDAXD huyện, Trưởng phòng TN-MT huyện, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
+ Báo cáo công tác vận động Quỹ vì người nghèo của huyện (CVP HĐND-UBND huyện cùng dự và báo cáo).
- 9 giờ: UBKTHU thông qua Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2016 của Huyện ủy.
- 9 giờ 15: Văn phòng Huyện ủy thông qua Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2016 của Huyện ủy và Chương trình Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Công tác Đảng, công tác cán bộ; Thông qua Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2016 của Huyện ủy; Thông qua Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2016 của Huyện ủy).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Chủ trì giao ban Hội Khuyến học.
Thành phần: Có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thống nhất việc sử dụng đất quy hoạch trong khu TTHC huyện của 02 đơn vị Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng công thương chi nhành Hớn Quản (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng KT-HT, Phòng TN-MT huyện, Ban QLDAXD huyện, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng công thương chi nhánh Hớn Quản, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại phòng họp trực tuyến.
5. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện: Dự hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Ban Dân tộc tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự buổi làm việc với Tập đoàn CNCS Việt Nam.
Cùng dự: Trưởng phòng KT-HT huyện, TP Tài chính-Kế hoạch, Phó Chánh VP Võ Ngọc Khánh, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Tập đoàn CNCS Việt Nam.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Trao nhà tình thương tại xã Minh Tâm.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện, Hội BT NTT-TMC&BNN huyện.
Thời gian, địa điểm: Đoàn xuất phát tại UBND huyện lúc 13 giờ 30.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung,  Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
 
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay4,754
  • Tháng hiện tại199,464
  • Tổng lượt truy cập6,413,719
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây