Lịch làm việc Tuần 38

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 38 (từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2016)

Số kí hiệu Lịch làm việc Tuần 38
Ngày ban hành 19/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 19/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Chủ trì Hội nghị toàn thể Hội thẩm nhân dân huyện; bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Mời dự: Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện KSND huyện, Công an huyện.
Thành phần: (có thư mời riêng); VPUB: PCVP Võ Ngọc Khánh.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
Đài TT-TH huyện đưa tin.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi khảo sát vị trí cống băng đường có nguy cơ hư hỏng, tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến đường ĐT757 (Đường 304 cũ) đọan đi qua xã An Khương.
Mời cùng đi: Theo công văn số 896/UBND-KSX ngày 15/9/2016 của UBND huyện Hớn Quản gồm: Đại diện lãnh đạo Sở GTVT tỉnh, Công ty cổ phần thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, Phòng KT-HT huyện, UBND xã An Khương.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Km 21+300 Đường ĐT757 (304 cũ).
4. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 20/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự khai mạc tập huấn diễn tập phòng thủ cho các xã: Tân Hưng, Thanh An, Tân Hiệp năm 2016.
Thành phần tập huấn: Giao Ban CHQS huyện mời.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Ban CHQS huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, họp:
- 13 giờ 30: Thông qua kế hoạch thực hiện vận động, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ tuyến đường Quốc lộ 13 từ ngã ba Tân Quan đến Trạm thu phí (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Thành phần: Lãnh đạo Công an huyện, Phòng KT-HT, Đội QLCTĐT, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang; Chủ tịch UBND xã Tân Khai.
- 14 giờ 30: Thông qua phướng án thiết kế Cổng NTLS huyện (Phòng LĐTB-XH huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng LĐTB-XH, đơn vị tư vấn (giao Phòng LĐTB-XH huyện mời) VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
- 15 giờ 30: Thông qua điều chỉnh và thiết kế xây dựng trụ sở Chi cục Thi hành án Dân sự huyện (Chi cục Thi hành án dân sự huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Chi cục Thi hành án tỉnh, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện, Đơn vị tư vấn (giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện mời đơn vị tư vấn), Phòng KT-HT, Ban QLDAXD huyện, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
 
 
THỨ TƯ (ngày 21/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
- 8 giờ: Đi khảo sát khu đất cắm mốc của ông Đặng Đình Quý theo quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của UBND tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, GĐ. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hớn Quản, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Quang.
Địa điểm: Tại vị trí khu đất.
- 10 giờ: Làm việc với ông Bùi Đăng Quyên.
Địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU

  1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.
- 14 giờ: Công tác cán bộ, công tác đảng, công tác đào tạo; thông qua các Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo Quy định 220-QĐ/TW.
- 15 giờ: UBND huyện báo cáo việc trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Ngọc Vĩnh và các hộ dân ở Tổ 7, Ấp 1, xã Tân Khai.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng TC-KH, Phòng TN&MT, Phòng KT-HT, Ban QLDAXD huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện (Ban QLDAXD huyện phối hợp với Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung báo cáo).  
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Nghe Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hớn Quản báo cáo về tình hình chia tách thửa trong khu quy hoạch đô thị Hớn Quản (Khu 500 ha) và các khu quy hoạch khác (CN VP đăng ký đất đai Hớn Quản chuẩn bị nội dung, báo cáo)
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hớn Quản, VPUB: Chánh Văn phòng, Trưởng bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến
THỨ NĂM (ngày 22/9)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chơn Thành (cả ngày).
Cùng dự: CHT Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00 tại Hội trường UBND huyện và Công viên lớn huyện Chơn Thành. 
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện giai đoạn 2010-2016 và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm học 2016-2017 (Ban Dân vận Huyện ủy mời)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Khối Đoàn thể huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự công bố Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Thanh tra tỉnh.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 23/9)
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc với Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh về giám sát việc thi hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện (Công an huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo theo Kế hoạch số 16/KH-HĐND-PC ngày 31/8/2016).
Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện, UBMTTQVN huyện.
Thành phần: Trưởng Công an huyện, Đội trưởng CSGT Công an huyện, Trưởng các Phòng: KT-HT, TC-KH, VHTT, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi thăm và chúc mừng lễ truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số Khmer năm 2016 tại 04 xã: Thanh An, Tân Khai, Tân Hiệp và An Phú.
Mời cùng đi: Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ, Uỷ ban MTTQVN huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.
- Cấp xã: Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành đoàn thể của 04 xã: Thanh An, Tân Khai,   Tân Hiệp và An Phú.
Thời gian, địa điểm:
- 7 giờ 00: Các thành viên Đoàn của huyện tập trung tại trụ sở UBND huyện;
- 8 giờ 00: Đoàn của huyện cùng với lãnh đạo xã Thanh An thăm và tặng quà cho 06 hộ đồng bào dân tộc Khmer tại xã Thanh An.
- 9 giờ 30: Đoàn của huyện cùng với lãnh đạo xã An Phú thăm và tặng quà cho 06 hộ đồng bào dân tộc Khmer tại xã An Phú.
- 10 giờ 00: Đoàn của huyện cùng với lãnh đạo xã Tân Hiệp thăm và tặng quà cho 09 hộ đồng bào dân tộc Khmer tại xã Tân Hiệp.
- 10 giờ 50: Đoàn của huyện cùng với lãnh đạo xã Tân Khai thăm và tặng quà cho 09 hộ đồng bào dân tộc Khmer tại xã Tân Khai.
(Giao Phòng Dân tộc huyện chủ động liên hệ với lãnh đạo UBND các xã và các hộ mà đoàn đến thăm để đảm bảo thời gian)
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
Chủ tịch UBND, Các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập66
  • Hôm nay2,285
  • Tháng hiện tại8,220
  • Tổng lượt truy cập6,430,166
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây