Lịch làm việc tuần 33

LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 33 (từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2016)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 33
Ngày ban hành 15/08/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 15/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Xem xét đề nghị giải quyết của UBND xã Tân Lợi về hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở đối với ông Hoàng Đình Tư, xã Tân Lợi (UBND xã Tân Lợi chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Lãnh đạo phòng TN-MT, LĐTB&XH, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp trực tuyến.
b. Họp giải quyết đề nghị của Công ty CP Chăn nuôi NTM về giải phóng hành lang đường điện.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Điện lực Bình Long, UBND xã An Phú, Công ty CP Chăn nuôi NTM, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó chủ tịch UBND huyện họp:
a. Thông qua thiết kế xây dựng cổng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hớn Quản.
Mời dự: Kính mời Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Thành phần: Trưởng phòng LĐTB&XH, VPUB: CVP, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp UBND huyện.
b. Họp Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Rà soát và thống nhất lựa chọn xã tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới về đích năm 2017 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Kính mời Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
Mời họp:  Lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục – Đào tạo, Lao động Thương binh – Xã hội, Y tế, Chi cục Thống kê, VPUB: CVP, CV Quang.
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 05 xã điểm giai đoạn 2 gồm: Tân Hiệp, Đồng Nơ, Tân Quan, Tân Lợi, Phước An. (Thành phần ở xã giao UBND các xã mời)
Thời gian, điạ điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
c. Thông qua dự thảo Đề án chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững; khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, công nghiệp (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng Công an huyện, CHT Ban CHQS huyện, Chi cục Thống kê huyện; Trưởng các phòng ban chuyện môn: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng NN&PTNT, Phòng Dân tộc, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng LĐTB&XH huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế; CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
TỐI:          
Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự khai mạc Liên hoan Văn nghệ quần chúng huyện Hớn Quản năm 2016.
Thời gian, điạ điểm: 19 giờ 30, tại Ban chỉ huy Quân sự huyện.
THỨ BA (ngày 16/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp và làm việc với đoàn của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến thăm và nghe tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2016; tình hình hoạt động của HĐND huyện từ sau kỳ họp lần thứ nhất đến nay (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Trưởng và Phó các Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện (có kế hoạch riêng)
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Trụ sở Tòa án nhân huyện Hớn Quản.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi kiểm tra việc thực hiện chương trình nông thôn mới xã Thanh Bình (Phòng NN&PTNT, Phòng VHTT, UBND xã Thanh Bình chuẩn bị nội dung báo cáo theo tinh thần đã chỉ đạo tại cuộc họp ngày 02/8/2016)
Cùng đi: Lãnh đạo Phòng TN-MT, Phòng NN&PTNT, Phòng KT-HT, Phòng VHTT, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình; CV Quang (tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7 giờ 30)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Thanh Bình.
4. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN&MT
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.
- 14 giờ 00: Tổ biên tập thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
- 14 giờ 30: Ban Tuyên giáo Huyện ủy xin chủ trương tái bản Lịch sử Đảng bộ xã và thông qua các Dự thảo: Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện”.
- 15 giờ 30: UBND huyện thông qua nội dung Dự thảo Đề án chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững; khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, công nghiệp.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm; Trưởng phòng NN&PTNT huyện; Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện (Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu và trực tiếp báo cáo)
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
TỐI
Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự bế mạc Liên hoan Văn nghệ quần chúng huyện Hớn Quản năm 2016.
Thời gian, điạ điểm: 19 giờ 30, tại trục đường chính Bắc – Nam (Trung tâm Hành chính huyện).
THỨ TƯ (ngày 17/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.
- 08 giờ 00: UBND huyện thông qua Dự thảo Đề án xây dựng Ban chỉ huy Quân sự xã vững mạnh toàn diện và xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ giai đoạn 2016 – 2021; Dự thảo Đề án xây dựng thế trận khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2016 – 2021 và những năm tiếp theo (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu và trực tiếp báo cáo)
Cùng dự: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
- 09 giờ 00: UBND huyện thông qua Dự thảo Kế hoạch giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi tệ nạn xã hội giai đoạn 2016-2020 (Công an huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu và trực tiếp báo cáo)
Cùng dự: Trưởng Công an huyện; Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.
Mời cùng dự: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện lãnh đạo UBND và Trưởng Khối Dân vận 13 xã (Thành phần ở xã giao UBND các xã mời); đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy lựa chọn 05 Tổ trưởng Dân vận trong đó ưu tiên chọn các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và có đạo mời cùng dự; Đoàn tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 6  giờ 30 để cùng đi)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp bàn phương án giải quyết cây cao su vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (Sở Công thương mời)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp Sở Công thương tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thông qua phương án thiết kế các công trình.
Mời dự: Kính mời Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.
- 13 giờ 30: Thông qua phương án thiết trồng cây xanh dải phân cách và vỉa hè đường trục chính Nam Bắc đoạn từ đường Đông Tây 1 đến Đông Tây 7 (Ban QLDAXD chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Lãnh đạo các phòng: Kinh tế-Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch, Phòng NN&PTNT, Đội Quản lý CTĐT, Ban QLDAXD, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
- 14 giờ 30: Thông qua phương án thiết kế Trường THCS Tân Hiệp (Ban QLDAXD chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Lãnh đạo các phòng: Kinh tế-Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch, Giáo dục-Đào tạo, Ban QLDAXD, Trường THCS Tân Hiệp (giao Phòng GD-ĐT mời), VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang; Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp.
- 15 giờ 30: Thông qua phương án thiết kế nhà làm việc Khối Đoàn thể xã Tân Khai (Ban QLDAXD chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Lãnh đạo các phòng Kinh tế-Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch, VHTT, Ban QLDAXD, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Khai.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự cơm thân mật với cán bộ, chiến sĩ Trại giam Tống Lê Chân nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2016), 11 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2016) và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2016.
Cùng dự: Lãnh đạo các ban chuyên trách HĐND huyện, VPUB: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Quản trị.
Thời gian, điạ điểm: 16 giờ 30, tại Trung tâm chỉ huy Trại giam Tống Lê Chân (xã Minh Tâm).
TỐI
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự khai mạc Liên hoan võ thuật và giải vô địch Vovinam tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00 tại Trung tâm TDTT tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 18/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
a. Họp Hội đồng kỷ luật công chức cấp huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Thành viên Hội đồng kỷ luật theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND huyện; Ông Lưu Đình Dũng – Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường, CV Hoàng. (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Họp Hội đồng kỷ luật công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Thành viên Hội đồng kỷ luật theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND huyện; Ông Bùi Ngọc Thắng – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Phú, CV Hoàng (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (phiên chính thức).
Thời gian, điạ điểm: 07 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi công tác tỉnh Ninh Thuận theo kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 02/8/2016 của UBND huyện đến hết ngày 19/8/2016.
Cùng đi: (có thư mời riêng)
4. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự liên hoan chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cùng dự: Toàn thể lãnh đạo, công chức, nhân viên VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, điạ điểm: 11 giờ 00, tại tầng trệt trụ sở UBND huyện.
CHIỀU
Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 19/8)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Hội đồng tuyên truyền PBGDPL, Thông qua báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung )
Mời họp: (có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung,  Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Làm việc với lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện, nghe báo cáo công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2016-2017 (Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: (giao Phòng GD-ĐT huyện mời), CV Vân.
Thời gian, điạ điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến.
b. Họp thống nhất các nội dung tổ chức Lễ tuyên dương, trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi năm học 2015-2016 (Thường trực Hội khuyến học chuẩn bị nội dung tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo Hội khuyến học, Công an huyện, Phòng GD-ĐT, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Trường THPT Trần Phú, Phòng LĐTB&XH, Phòng Nội vụ, Phòng TC-KH, Đài TT-TH, Trung tâm VHTT, Huyện đoàn, CV Vân.
Thời gian, điạ điểm: 9 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng TN-MT: Dự họp UBND tỉnh, nghe báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác giao đất, cho thuê đất đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp D.
CHIỀU
Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.     
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                              TL. CHỦ TỊCH

                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay4,861
  • Tháng hiện tại199,571
  • Tổng lượt truy cập6,413,826
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây