Lịch tuần làm việc 1

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 01 (từ ngày 02/01 đến ngày 06/01/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 1
Ngày ban hành 03/01/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 02/01)
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.
Cùng dự: ông Nguyễn Văn Kiện-Chánh Văn phòng.
- 9 giờ 00: Dự Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Minh Tâm.
Địa điểm: Xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
- 17 giờ 30: Dự tiệc chiêu đãi nhân dịp Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo và Khuôn viên HĐND tỉnh.
- 19 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ BA (ngày 03/01)
SÁNG
1. Lãnh đạo HĐND-UBND huyện: Dự chào cờ.
Cùng dự: Toàn thể CB, CC, NV Văn phòng HĐND-UBND huyện
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Hội ý.
Mời dự: VPUB: Chánh văn phòng, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự họp HĐND xã Tân Hiệp.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân nơi ứng cử ĐB HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND xã An Khương.
5. Chủ tịch UBND huyện giao Lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN&MT, Công an huyện, VPUB: ông Võ Ngọc Khánh-PCVP.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn : Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự hiệp thương với UBND tỉnh Bình Dương về xác định đường địa giới hành chính giữa tỉnh Bình Phước và Bình Dương.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ huyện, Chủ tịch UBND các xã Tân Hiệp, Đồng Nơ (tập trung tại UBND huyện lúc 12 giờ 30)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương.
THỨ TƯ (ngày 04/01)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 tại Chi cục Thuế.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Chi cục Thuế.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự họp HĐND xã Đồng Nơ.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp BCĐ Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016 (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Ông Hoàng Quốc Thái- TP.Y tế, Ông Nguyễn Ngọc Thế - PTP.Kinh tế - Hạ tầng, Ông Nguyễn Văn Long - TP.NN&PTNT huyện, Ông Trần Đình Tuấn - GĐ.TT Y tế huyện, Ông Lâm Văn Đạt - TP.Tài chính-Kế hoạch, Ông Nguyễn Trung - TP.GD-ĐT huyện, Bà Huỳnh Thị Thu Trang - TP.Văn hóa-Thông tin - Ông Huỳnh Thi Thơ - P. Trưởng Công an huyện, Ông Tạ Văn Quang - ĐT. Đội Quản lý thị trường số 10, Ông Nguyễn Thanh Sang - Trạm trưởng Trạm Thú y, Ông Nguyễn Thái Bình - Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật, Ông Lê Văn Phú - Trưởng Đài TT-TH huyện, Ông Nguyễn Tấn Cường-TP TN&MT huyện, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
 
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện tiếp và làm việc với Đoàn thẩm định kết quả kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của tỉnh.
Cùng dự: Lãnh đạo UBND xã Minh Tâm.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Trường Mầm non Minh Tâm.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XI tại xã Tân Hiệp.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Hội đồng xét “Nhà giáo ưu tú”  năm 2017 (Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: ông Trần Châu Lê-TP Nội vụ, ông Nguyễn Văn Kiện-CVP HĐND-UBND, Lãnh đạo và công chức Phòng GD-ĐT (giao Phòng GD-ĐT huyện mời), CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp xem xét dự thảo Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 05/01)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Phước Long và khánh thành TTHC mới.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại TTHC mới thị xã Phước Long. 
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự họp HĐND xã Tân Hưng
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Hưng.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Chủ trì hội nghị sơ kết Phòng trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2016 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XI tại xã An Khương.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã An Khương.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
                   1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Thông qua Dự thảo Bản kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016).
                   Thời gian, địa điểm: 14 giờ, phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
                   2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XI tại xã Đồng Nơ.
                   Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ.
                   3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự họp HĐND xã Thanh An.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Thanh An.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng VHTT huyện họp BTC các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh: Rút kinh nghiệm công tác tổ chức.
          Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 06/01)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Thành viên UBND huyện. Lấy phiếu tín nhiệm thành viên UBND huyện thực hiện bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Đài TT-TH, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Các Thành viên UBND huyện gồm: Trưởng công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng các phòng ban chuyên môn, CV Hoàng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự họp HĐND xã Thanh Bình.
Cùng dự: PCVP Võ Ngọc Khánh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Thanh Bình.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 6 giờ 30: Dự Lễ khai mạc giải Việt dã toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2017.
Địa điểm: Tượng đài Phước Long chiến thắng.
- 10 giờ 30: Dự Lễ bế mạc giải Việt dã toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2017.  
Địa điểm: Ga dưới Cáp treo Bà Rá.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự họp HĐND xã Minh Đức.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Đức.
5. Phó ban KTXH HĐND huyện Lê Quang Trung: Dự họp HĐND xã Minh Tâm.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Tâm.
CHIỀU
Chủ tịch UBND, các PCT HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 07/01)
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi trao quà cho cho hộ nghèo nhân dịp năm mới tại xã Tân Hưng và An Khương (cả ngày)
 
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay1,479
  • Tháng hiện tại1,479
  • Tổng lượt truy cập6,423,425
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây