Lịch tuần làm việc 11

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 (từ ngày 13/10 đến ngày 17/3/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 11
Ngày ban hành 13/03/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 13/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Cùng đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tình hình thực thi nhiệm vụ năm 2017 tại xã Thanh An.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Thanh An (thành phần đoàn đi tập trung tại UBND huyện lúc 7 giờ)
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: tham gia đoàn khảo sát của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về khảo sát thực địa điều chỉnh cục bộ đường trục chính từ Quốc lộ 13 vào khu công nghiệp Tân Khai II.
Thời gian, địa điểm: Lúc 09 giờ, tại đường trục từ QL 13 vào khu công nghiệp Tân Khai II.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Nghe Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo Kế hoạch bố trí nguồn vượt thu ngân sách năm 2016.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng làm việc của Chủ tịch UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Hội ý.
Mời dự: VPUB: CVP, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Cùng đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tình hình thực thi nhiệm vụ năm 2017 tại Ban CHQS huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Ban CHQS huyện (thành phần đoàn đi tập trung tại UBND huyện lúc 13 giờ 30)
THỨ BA (ngày 14/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Bộ Nội vụ, BTT Ủy ban Trung ương MTTQVN, Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức).
Cùng dự: Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Khai(dự kiến xã Tân Khai tiêu biểu)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp G,UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Khương (Nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm 2017; tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2017)
Cùng dự: VPUB: ông Võ Ngọc Khánh-PCVP, CV Minh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã An Khương.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Văn Lâm: Họp lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường Quốc lộ 13 tại nút giao thông ngã ba Xa Trạch, xã Thanh Bình (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện, UBND xã Thanh Bình, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
5. Chủ tịch UBND huyện giao Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện dự tiếp công dân định kỳ (Thường trực Huyện ủy chủ trì)
Cùng tiếp: Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng TN-MT huyện dự họp thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 1, Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30,  tại Phòng họp Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
 
THỨ TƯ (ngày 15/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung,  Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp thống nhất các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XI để giao các ngành giải trình.
Kính mời dự: ông Lê Hoàng Lâm – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp xã Tân Khai, nghe UBND xã báo cáo đề án nhân sự Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Khai.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng VHTT, Phòng GD-ĐT huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại UBND xã Tân Khai.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tham gia đoàn công tác của Huyện ủy đi khảo sát thực tế một số câu lạc bộ sản xuất tiêu và làm việc với Thường trực Đảng ủy xã An Phú về các định hướng trong việc thành lập hợp tác xã tiêu sạch.
Thành phần cùng đi: ông Lâm Văn Đạt – Trưởng Phòng TC-KH huyện; ông Nguyễn Văn Long – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện; ông  Nguyễn Thế Hoàng – Chuyên viên Phòng TC-KH huyện, Phóng viên Đài TT-TH huyện cùng đi để đưa tin.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, Đoàn tập trung tại Trụ sở Huyện ủy để cùng đi.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
a. Giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Luân về tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu dân cư Nông trường 425 (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Thanh tra huyện, UBND xã Tân Hiệp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến
b. Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn huyện (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra huyện, UBND xã Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 16/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
a. Xem xét việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Lê Thị Vẽ, ngụ tại ấp 2, xã Tân Khai (Phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với CN. Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu).
Mời họp: Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, CN.Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
b. Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo việc chia tách thửa của bà Nguyễn Phượng Loan và khu quy hoạch đô thị 500 ha.
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì Niệm Phật đường Tân Hưng.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Niệm Phật đường Tân Hưng.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đối thoại với bà Nguyễn Thị Thu Hà về kết quả xác minh nội dung đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đường đi tại ấp 6, xã Tân Hiệp (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị tài liệu, báo cáo, mời bà Hà).
Cùng dự: Lãnh đạo  Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, UBND xã Tân Hiệp.
Thời gian, địa điểm: Lúc 14 giờ, tại Trụ sở UBND xã Tân Hiệp.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp kế hoạch triển khai thực hiện ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất trên địa bàn huyện (các đơn vị dự họp chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Chăn nuôi – Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ SÁU (ngày 17/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh báo cáo việc thành lập Thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản (UBND tỉnh mời)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp định mức xi măng theo cơ chế nông thôn mới trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Mời họp:
- Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch.
- Các nhà thầu xây lắp, thẩm định thiết kế…. (giao Phòng Kinh tế - hạ tầng mời).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
4. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Dự họp đánh giá tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hớn Quản; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan khối Đảng Huyện ủy và các Đảng ủy xã.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
 Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                              

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay5,887
  • Tháng hiện tại206,685
  • Tổng lượt truy cập6,420,940
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây