Lịch tuần làm việc 12

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 12 (từ ngày 20/03 đến ngày 24/3/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 12
Ngày ban hành 20/03/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 20/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 (Phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, VPUB: CVP, CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Thường trực Huyện ủy.
- Xin chủ trương thu tiền sử dụng đất khu quy hoạch E1, F1.
- Công tác cán bộ, công tác bồi dưỡng; thông qua các Dự thảo Đề án theo chương trình công tác năm 2017 của Huyện ủy; thông qua Đề án nhân sự Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; thông qua Kế hoạch đi khám bệnh cho Ban Chấp hành và kế hoạch nghỉ dưỡng cho các đồng chí 50 năm tuổi Đảng trở lên.
Thời gian: 14 giờ.
- Cho chủ trương đối với đề xuất của các ngành.
Thời gian: 16 giờ.
Địa điểm: phòng họp Thường trực Huyện ủy
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp thống nhất dự thảo văn bản tham mưu UBND tỉnh khắc phục tồn tại, hạn chế trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng TN-MT huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh.
THỨ BA (ngày 21/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp thông qua các Nghị quyết chuyên đề gồm:
- Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
- Kế hoạch phát huy lợi thế đất đai để tạo quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
- Nghị quyết về xây dựng mô hình Hợp tác xã, Tổ hợp tác (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện (Đề nghị các đơn vị chuẩn bị nội dung chủ động gởi trước tài liệu họp đến các thành phần dự họp để chủ động nghiên cứu).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân định kỳ Cùng tiếp: Các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Đồng Nơ, Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
- 14 giờ:  Tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn huyện (Phòng TN-MT chẩn bị tài liệu, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT, VP.HĐND-UBND huyện, UBND xã Tân Khai, CV Quang.
- 15 giờ 30: Đề án Chuyển đổi mô hình hoạt động của Đội Quản lý công trình đô thị huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo).
Thành phần: Trưởng phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng Tài chính  - Kế hoạch, Đội Quản lý công trình đô thị, Ban Quản lý dự án xây dựng, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Vân.
- 16 giờ: Đề án thành lâp Ban Quản lý dự án xây dựng huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo).
Thành phần: Trưởng phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng Tài chính  - Kế hoạch, Phòng GD-ĐT, Ban Quản lý dự án xây dựng, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Vân.
Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 22/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện: Viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2017).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi kiểm tra thực địa công Bệnh viện đa khoa huyện để chuẩn bị cho công tác bàn giao công trình vào sử dụng.
Cùng đi: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm y tế huyện, Ban Quản lý dự án xây dựng, đơn vị thầu thi công (giao Ban QLDAXD mời). Tập trung tại UBND huyện lúc 8 giờ.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp, Thông qua dự thảo kế hoạch, đề cương Tọa đàm “Trò chơi chọi trâu trong tâm thức dân gian, thực trạng và xu hướng biến đổi trong đời sống hiện tại ở Hớn Quản” (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Phòng VH&TT, Phòng NN&PTNT, Phòng KT-HT,  Phòng TC-KH, Huyện Đoàn, Trung tâm VH-TT, Đài TT-TH huyện.
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khai; Đại diện Ban quản lý Đình thần Tân Khai (giao UBND xã Tân Khai mời).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Cùng đoàn công tác của Huyện ủy đi khảo sát thực tế mô hình trồng rau sạch xã Tân Khai và làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Tân Khai.
Thành phần cùng đi: ông Lâm Văn Đạt – TP.TC – KH huyện; ông Nguyễn Văn Long – TP. NN&PTNN huyện; ông Nguyễn Thế Hoàng – CV. Phòng TC-KH huyện;
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Đoàn tập trung tại Trụ sở Huyện ủy để cùng đi.
- Lịch trình làm việc:
+ 08 giờ: Khảo sát thực tế mô hình trồng rau sạch;
+ 09 giờ 30: Làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Tân Khai;
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
a. Họp Thành viên UBND huyện: Lấy Phiếu tín nhiệm Thành viên UBND huyện về việc điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS Tân Lợi; Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh An (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Thành viên UBND huyện gồm Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng các Phòng ban chuyên môn thuộc huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (Xét khen thưởng tổng kết công tác năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện)
Thành phần: Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp thống nhất bố trí công tác cho sinh viên tốt nghiệp diện cử tuyển.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp B, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 23/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự Lễ khánh thành giai đoạn 01 dự án Di tích quốc gia đặc biệt BCH miền (Tà Thiết) (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền (Tà Thiết), (Ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Hớn Quản lần thứ V, năm 2017 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng VH&TT, Văn phòng HĐND-UBND, Phòng GD-ĐT, Phòng TC-KH, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Phòng KT-HT, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm VH-TT, Hiệu trưởng các trường: THPT Nguyễn Hữu Cảnh; THPT Trần Phú; THCS Tân Khai;
-  Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Bình Long;
-  Đại diện lãnh đạo UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
2. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
THỨ SÁU (ngày 24/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Kính mời Thường trực Huyện ủy, Thành viên Hội đồng NVQS huyện, Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, Đài TT-TH huyện dự, đưa tin.
Cấp xã: Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an xã.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự kỳ họp thứ tư, HĐND xã Tân Khai (kỳ họp bất thường)
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Khai.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:  Đi công tác cơ sở (cả ngày)
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao học sinh phổ thông huyện Hớn Quản năm học 2016-2017.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Trường Trung học cơ sở Tân Khai.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp TTTU (Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về việc thành lập thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản. UBND tỉnh mời)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện dự họp góp ý và họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hớn Quản (theo Công văn số 530/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/3/2017 của Sở TN-MT tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Sở TN-MT tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT (ngày 26/3)
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:  Dự Lễ Phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và chào mừng ngày thể thao Việt Nam 27/3.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Trung tâm hành chính huyện
 
 Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay9,248
  • Tháng hiện tại19,387
  • Tổng lượt truy cập6,877,333
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây