Lịch tuần làm việc 13

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 13
Ngày ban hành 27/03/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 27/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Thường trực Huyện ủy tại phòng họp Thường trực.
a. Xin chủ trương tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.
Thời gian: 08 giờ.
b. Xin ý kiến chỉ đạo các ngành tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội; báo cáo nhân sự Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XI có điều chỉnh.
Thời gian: 08 giờ 20.
c. UBND huyện báo cáo các nội dung:
- Kết quả thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 360-TB/HU ngày 08/02/2017 và Thông báo số 362-TB/HU ngày 15/02/2017 (Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo)
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới (Trưởng phòng NN&PTNT  huyện chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo)
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế Hợp tác xã, Tổ hợp tác (Trưởng phòng TC-KH  huyện chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo)
- Thông qua Dự thảo Kế hoạch phát huy lợi thế đất đai để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng (Trưởng phòng TN-MT huyện chuẩn bị nội dung, cùng dự và báo cáo)
Thời gian: 08 giờ 40.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
- Lấy phiếu tín nhiệm Thành viên UBND huyện về điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS Tân Lợi; Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh An (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
- Thông qua Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
- Thông qua Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng” (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các ông, bà là Thành viên UBND huyện gồm: Trưởng Công an huyện, CHT Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp thống nhất bố trí công tác cho sinh viên tốt nghiệp diện cử tuyển.
Cùng dự: Trưởng phòng Nội vụ huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 28/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (Xét khen thưởng tổng kết công tác năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện)
Thành phần: Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (Phòng Nội vụ gởi trước tài liệu cho các thành viên dự họp để chủ động nghiên cứu)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự cơm thân mật nhân dịp mừng đồng chí Nguyễn Văn Sao - Nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Bình Long được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại KP. Phú An, P. An Lộc, thị xã Bình Long.
3. Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Thanh: Làm việc với Thường trực HĐND xã Tân Hiệp về công tác chuẩn bị Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã.
Cùng đi: VPUB: ông Võ Ngọc Khánh - PCVP, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại HĐND xã Tân Hiệp
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền ông Nguyễn Duy Mạnh - Trưởng phòng Tư pháp huyện chủ trì Hội nghị triển khai Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; pháp lệnh lực lượng dự bị động viên.
Thành phần: Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, UBMTTQVN, các Hội, đoàn thể, các Phòng ban chuyên môn, các đơn vị ngành dọc, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.
Cấp xã: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
a. Họp nghe báo cáo phương án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng do hiện tượng nứt đất tại xã Tân Lợi (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họp trực tuyến.
b. Kế hoạch triển khai thực hiện ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất trên địa bàn huyện (các đơn vị dự họp chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Chăn nuôi – Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ tại Phòng họp trực tuyến.
3. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.
Thành phần: Toàn thể CBCC, NV Văn phòng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 29/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Cùng dự: Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Cùng đoàn của UBND tỉnh đi khảo sát vị trí dự kiến đầu tư dự án Khu liên hợp tái chế và xử lý chất thải tại huyện Hớn Quản.
Cùng đi: Đại diện lãnh đạo Phòng KH&ĐT, Phòng TN&MT, Phòng NN&PTNT, Ban Quản lý Dự án xây dựng, Công ty CP đầu tư  EBP. VPUB: CVP, CV Quang (các thành phần tập trung tại UBND huyện lúc 6 giờ 30 để cùng đi).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi tham quan du lịch cùng với Đoàn cán bộ chủ chốt của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long từ ngày 29/3 đến hết ngày 04/4/2017.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS huyện chủ trì chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên quý I năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường Ban CHQS huyện.
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện dự Lễ đón bằng công nhận Trường tiểu học Minh Tâm đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trường tiểu học Minh Tâm, xã Minh Tâm.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã.
Thành phần: Theo Thư mời số 27/TM-HĐND, ngày 27/3/2017 của HĐND huyện.
Cùng dự: Trưởng và Phó các ban HĐND huyện, VPUB: ông Võ Ngọc Khánh-PCVP, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, Hội trường UBND xã Tân Hiệp
THỨ NĂM (ngày 30/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy tại phòng họp Ban Thường vụ.
a. Thông qua các Dự thảo: Nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới; Nghị quyết về phát triển kinh tế Hợp tác xã, Tổ hợp tác; Kế hoạch phát huy lợi thế đất đai để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng; Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2017,  phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2017; Báo cáo tóm tắt sơ kết 05 năm Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XI về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 (VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
               Mời dự: Trưởng các phòng: NN&PTNT, KT-HT, TC-KH, TN-MT, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
               Thời gian: 08 giờ.
               b. Công tác Đảng, công tác nhân sự; Thông qua Dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2017 .
Thời gian: 10 giờ.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN-MT huyện: Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường các dự án: Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, khu quy hoạch TTVHTT xã An Khương, sửa chữa đường giao thông và cống thoát nước ấp Phố Lố, xã An Phú.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng NN&PTNT huyện-Thường trực Ban CH PCTT&TKCN huyện: Dự họp tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã.
Cùng dự: Phó các ban HĐND huyện, VPUB: ông Võ Ngọc Khánh-PCVP, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 45 tại Hội trường A, UBND thị xã Đồng Xoài.
THỨ SÁU (ngày 31/3)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND Trịnh Minh Hoài: Dự họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ đặt viên gạch xây dựng Thánh Thất Chơn Thành
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Thánh Thất Chơn Thành (thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành).
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 01/4)
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự buổi dự buổi họp mặt thân nhân, gia đình chiến sĩ mới năm 2017.
Thành phần: Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ban CHQS huyện, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Chữ Thập đỏ, Huyện đoàn.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Tiểu đoàn huấn luyện 208 (ấp 9 xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh).
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                         TL. CHỦ TỊCH

                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập119
  • Hôm nay2,228
  • Tháng hiện tại8,163
  • Tổng lượt truy cập6,430,109
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây