Lịch tuần làm việc 16

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 (từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 16
Ngày ban hành 17/04/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 17/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
- 9 giờ: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo việc giao đất ở cho CBCC (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND, CV Quang.
- 10 giờ: Thống nhất vị trí xây dựng công trình nhà tiếp khách thuộc UBND huyện (Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung)
Mời họp: Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lãnh đạo Ban QLDAXD, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Vân.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI (mở rộng)
Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2017; thông qua 02 Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới và kinh tế hợp tác.
Cùng dự: ông Nguyễn Văn Kiện-CVP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 45, tại Hội trường  UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: đi chúc tết CholchnamThmay tại Vương quốc Campuchia (Tỉnh đội Kratie mời)
Mời cùng đi: Lãnh đạo UBMTTQVN, Công an, Ban CHQS, Phòng VHTT, Phòng Dân tộc, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN, Huyện đoàn, VPUB: PCVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại UBND huyện lúc 13 giờ 30 để cùng đi.
THỨ BA (ngày 18/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
- 8 giờ: Nghe các phòng báo cáo việc xây dựng trại heo của ông Lê Thanh Điền xã Minh Đức (Phòng TN-MT, NN&PTNT, KT-HT dự họp và báo cáo).
- 8 giờ 30: Họp thông qua các nội dung chuẩn bị làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (Phòng KT-HT chuẩn bị nội dung, tài liệu)
- 9 giờ: Hội ý.
Mời dự: VPUB: Chánh Văn phòng, CV Vân.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi công tác cơ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác UBND tỉnh về việc tiếp công dân theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên – Môi trường, UBND các xã: Tân Hưng, Minh Tâm, VPUB: LĐVP, CV các khối: NC, SX, TCD.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 19/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập xã Tân Quan (19/4/1982 – 19/4/2017).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại khuôn viên trụ sở UBND xã Tân Quan.
 
 
 
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Làm việc với lãnh đạo Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, TpHCM về công tác chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chốt chặn Tàu Ô (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Lãnh đạo Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, TpHCM (giao Phòng VHTT mời), Phòng VHTT, VPUB: Chánh văn phòng, CV Minh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
b. Làm việc với các đơn vị về sử dụng quản lý văn bản hai chiều (các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Lãnh đạo Phòng VHTT, VPUB: Chánh văn phòng, PCVP phụ trách Quản trị, CV Minh.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi giám sát việc thực hiện thu, chi ngân sách của Đội Quản lý công trình đô thị huyện theo kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 02/3/2017 của Thường trực HĐND huyện.
Mời cùng đi: các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện, Uỷ ban MTTQVN huyện, VPUB: ông Võ Ngọc Khánh, CV Tuyên, Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Thành phần đoàn giám sát: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Đội Quản lý công trình đô thị huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc năm 2017 trên địa bàn huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trạm Chăn nuôi – Thú y, lãnh đạo UBND và cán bộ Thú y các xã.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp xem xét về giá thu tiền đất tái định cư cho hộ ông Hoàng Quốc Dũng thuộc dự án TTHC huyện Hớn Quản.
Thành phần; Lãnh đạo UBND xã Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp Sở TN-MT tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 20/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi khám sức khỏe định kỳ.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Lãnh đạo và công chức phụ trách của Phòng Tư pháp, lãnh đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng, VPUB: ông Võ Ngọc Khánh - PCVP, CV Minh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Tổ chức, Ban chấm thi, Tổ thư ký cuộc thi tìm hiểu pháp luật (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung)
Thành phần: giao Phòng Tư pháp mời; VPUB: ông Võ Ngọc Khánh - PCVP, CV Minh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng dự Hội nghị giao ban hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở quý I/2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Sở KH&CN tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 21/4)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Chủ trì họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện; Đánh giá kết quả hoạt động quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2017 (Ngân hàng CSXH chuẩn bị nội dung)
Mời họp: Thành viên Ban đại diện ngân hàng CSXH huyện,  CV Vân.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi khám sức khỏe định kỳ.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp hội đồng bồi thường GPMB huyện (CN. Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung)
- 8 giờ: Thông qua phương án bồi thường GPMB (bổ sung) dự án: Khu giáo dục và tái định cư (đợt 1) thuộc TTHC xã Tân Hiệp.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng TN-MT, KT-HT, TC-KH, NN&PTNT, Ban QLDAXD, CN. Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Tân Hiệp.
- 9 giờ: Giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB dự án đường trục chính Bắc-Nam (giai đoạn 1).
Lãnh đạo các Phòng TN-MT, KT-HT, TC-KH, NN&PTNT, Ban QLDAXD, CN. Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Tân Khai.
- 10 giờ: Thông qua phương án bồi thường GPMB Hạng mục mỏ và trạm đập Dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng TN-MT, KT-HT, NN&PTNT, CN. Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Minh Tâm, Công ty cổ phần - Tập đoàn ThaiGroup (giao CN. Trung tâm PTQĐ mời).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Y tế huyện: Dự hội nghị giao ban công tác Y tế quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Bệnh viện Quân dân y 16.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                          TL. CHỦ TỊCH

                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG      

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập63
  • Hôm nay6,636
  • Tháng hiện tại207,434
  • Tổng lượt truy cập6,421,689
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây