Lịch tuần làm việc 20

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 20 (từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 20
Ngày ban hành 15/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 15/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh quý II/2017, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; triển khai nội dung cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (tập trung tại trụ sở Huyện ủy lúc 06 giờ 30 để cùng đi).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự Đại hội Chi bộ ấp Phố Lố, xã An Phú (Đại hội điểm).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại ấp Phố Lố, xã An Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Dự họp công bố Quyết định kiểm tra công tác cử tuyển.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họp Sở Nội vụ tỉnh.
TỐI
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự tiệc chiêu đãi đại biểu Hội nghị Quốc tế ngành điều Bình Phước 2017 (UBND  tỉnh mời)
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 30 tại KS Bom Bo, thị xã Đồng Xoài.
THỨ BA (ngày 16/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị khách hàng Quốc tế ngành điều - Bình Phước 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị thông tin thời sự huyện quý II/2017 (Ban Tuyên giao Huyện ủy chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tiếp công dân định kỳ
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Y tế huyện tiếp và làm việc với Đoàn phúc tra của tỉnh về phúc tra xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế đến hết ngày 18/5/2017.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Thường trực Huyện ủy.
- Thông qua Dự thảo Kế hoạch phát huy lợi thế đất đai tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng (Phòng Tài nguyên&Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, ông Nguyễn Tấn Cường – Trưởng phòng TN&MT huyện; ông Nguyễn Văn Kiện – CVP HĐND&UBND huyện.
Thời gian: 14 giờ.
- Công tác cán bộ.
Thời gian: 15 giờ.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Chủ trì họp thông qua  dự thảo kế hoạch, đề cương kiểm tra giám sát của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1007-QĐ/HU ngày 14/3/2017 của Huyện ủy (Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra 1007; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ TƯ (ngày 17/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp thông qua Dự thảo phương án đặt tên đường đô thị Tân Khai (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
Mời dự: Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung.
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp xem xét việc chuyển đổi diện tích đất cao su chuyển thành khu dân cư. (UBND tỉnh chủ trì).
Cùng dự: Trưởng phòng Kinh tế&Hạ tầng, Trưởng phòng Tài nguyên&Môi trường, VPUB: Chánh Văn phòng (các thành phần cùng dự chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại UBND thị xã Bình Long.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp UBND tỉnh, Nghe báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013-2020 sử dụng vốn NSTW.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
TỐI
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước lần XI năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 18/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai & TKCN năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung)
Mời dự:  Đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, Công ty Cổ phần thủy điện Srok PhuMiêng.
Cấp huyện: Các Thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện gồm:
- Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT, CHT. Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, TP. Lao động Thương binh & Xã hội, Trưởng phòng Y tế huyện, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, HT. Hạt Kiểm lâm TX Bình Long  - huyện  Hớn Quản, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Phó Tổng GĐ Cty TNHH MTV CS Bình Long, GĐ Bưu điện Hớn Quản, Giám đốc Điện lực Hớn Quản, GĐ. TT Viễn thông khu vực Bình Long-Chơn Thành, Trưởng trạm Thủy nông Bình Long - Hớn Quản.
- Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Chủ tịch  Hội Chữ Thập đỏ huyện.
Cấp xã: Chủ tịch UBND các xã, các tập thể, cá nhân được khen thưởng (giao Phòng NN&PTNT mời)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự hội thảo khoa học với chủ đề “giải pháp phát triển khoa học và công nghệ”
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Sở KH&CN tỉnh.
TỐI
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước lần XI năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 19/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi công tác cơ sở (cả ngày).
 
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi công tác theo Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 26/4/2017 của Thường trực HĐND huyện đến hết ngày 21/5/2017.
Thành phần cùng đi: (có thông báo riêng)
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện dự Lễ công nhận tỉnh Bình Phước đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ năm tuổi.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 20/5):
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ tổng kết năm học 2016 – 2017 và Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trường THPT Trần Phú 2007 – 2017.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, Trường THPT Trần Phú.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG           

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay4,554
  • Tháng hiện tại199,264
  • Tổng lượt truy cập6,413,519
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây