Lịch tuần làm việc 22

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 (từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 22
Ngày ban hành 01/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 29/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Thường trực Huyện ủy.
- 8 giờ: UBND huyện báo cáo công tác tổ chức Hội thảo chọi trâu và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ và 45 năm ngày chiến thắng chốt chặn Tàu Ô.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, bà Huỳnh Thi Thu Trang – TP. VHTT, VPUB: Chánh Văn phòng.
- 8 giờ 30: UBND huyện xin ý kiến về hỗ trợ kinh phí di dời ngôi mộ từ khuân viên khu vực an táng các Liệt sỹ sang khu từ trần thuộc Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, ông Trần Quốc Cường – TP. LĐTB&XH, VPUB: Chánh Văn phòng.
- 8 giờ 45: UBND huyện xin ý kiến tổ chức cho Hội đồng già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Khánh Hòa.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, bà Trần Ngọc Điệp – TP. Dân tộc, VPUB: Chánh Văn phòng.
- 9 giờ: Thông qua danh sách giao đất cho cán bộ, công chức chưa có đất ở trong khu Trung tâm hành chính huyện.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, ông Trần Châu Lê – TP Nội vụ, VPUB: Chánh Văn phòng.
- 9 giờ 30: Thông qua Dự thảo Chương trình phối hợp giữa Huyện ủy với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, ông Nguyễn Vũ Tiến – Trưởng phòng KT-HT; VPUB: Chánh Văn phòng.
Địa điểm: Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội thao Thể dục thể thao LLVT Quân khu năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trung đoàn 736, xã Tân Lợi.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ Dự Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 5 năm hồng ân thánh chức Linh mục Giuse Dư Nhật Minh.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 tại Giáo xứ Minh Đức, xã Minh Đức.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi kiểm tra xã theo kế hoạch của đoàn kiểm tra giám sát 1007 của Huyện ủy và làm việc với UBND xã An Khương về việc lấy ý kiến tham vấn cộng đồng về Hội chọi trâu Hớn Quản.
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã An Khương.
THỨ BA (ngày 30/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp UBND tỉnh.
+ Thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND điều chỉnh chính sách hỗ trợ khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh và chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác xã.
+ Chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Đại hội Đại biểu Hội Cựu Chiến binh huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi giám sát theo Kế hoạch số 57/KH-BDT ngày 16/5/2017 của Ban Dân tộc HĐND huyện về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến công tác dân tộc.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại UBND xã An Phú.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện giao Lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN&MT, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. 
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tư pháp làm việc với Đoàn kiểm tra hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.
Thành phần: Lãnh đạo và công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính các phòng: Tư pháp, Nội vụ,, GD-ĐT, Tài nguyên-Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, LĐTB&XH, Kinh tế-Hạ tầng (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung)
Cấp xã: Chủ tịch UBND và công chức kiểm soát TTHC thuộc UBND các xã.
Thời gian,địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự Đại hội Đại biểu Hội Cựu Chiến binh huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi kiểm tra các xã theo kế hoạch của đoàn kiểm tra giám sát 1007 của Huyện ủy và làm việc với UBND xã Phước An về việc lấy ý kiến tham vấn cộng đồng về Hội chọi trâu Hớn Quản.
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Phước An.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm, Họp:
- 14 giờ: Giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án quy hoạch Trung tâm VHTT xã An Khương (CN.TTPTQĐ phối hợp UBND xã An Khương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, ông Đồng Văn Kiên – PGĐ. CN TTPTQĐ, ông Nguyễn Tấn Cường – TP. TN-MT, VPUB: CV Quang.
Cấp xã: Chủ tịch UBND xã An Khương.
- 15 giờ 30: Thông qua chính sách, đơn giá bồi thường dự án khai thác Mỏ đá vôi Thanh Lương.
Thành phần: ông Đồng Văn Kiên – PGĐ. CN TTPTQĐ, ông Nguyễn Tấn Cường – TP. TN-MT, ông Nguyễn Vũ Tiến – TP. KT-HT, ông Nguyễn Văn Long – TP. NNPTNT, ông Lâm Văn Đạt – TP. TC-KH, ông Nguyễn Văn Kiện – CVP. HĐND-UBND,ông Mai Hoàng Phúc – Chủ tịch UBND xã An Phú, bà Nguyễn Thị Quý – Chủ tịch UBND xã Minh Tâm, ông Ngô Minh Lãng – PTGĐ. Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, CV Quang.
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến.
THỨ TƯ (ngày 31/5)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự lớp tập huấn phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành (cả ngày)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi giám sát theo Kế hoạch số 57/KH-BDT ngày 16/5/2017 của Ban Dân tộc HĐND huyện về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến công tác dân tộc.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại UBND xã Thanh Bình.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 8 giờ: Dự Lễ khai mạc hè và Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017.
Thành phần: (có thư mời riêng)
Địa điểm: Trường THCS Minh Đức, xã Minh Đức.
- 8 giờ 30: Làm việc với Đoàn Kiểm tra 1005 của UBND Tỉnh về công tác cử tuyển trên địa bàn huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Thành phần: Hội đồng sơ tuyển cử tuyển của huyện gồm: ông Nguyễn Trung – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, ông Trần Châu Lê – Trưởng phòng Nội vụ huyện, ông Lâm Văn Đạt - Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, bà Trần Ngọc Điệp-Trưởng phòng Dân tộc, ông  Võ Hồng Phước – công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, VPUB: CV Minh.
Địa điểm: tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm:
- 8 giờ: Họp thông qua Kế hoạch tổ chức thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, kỷ niệm ngày môi trường thế giới (05/6) (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Lãnh đạo Công an huyện; các ông, bà là Thành viên Ban chỉ đạo hưởng hứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, kỷ niệm ngày môi trường thế giới gồm: Ông Nguyễn Tấn Cường – TP.Tài nguyên – Môi trường, ông Nguyễn Văn Long – TP Nông nghiệp & PTNT, ông Đỗ Chí Cường – HT.Hạt kiểm lâm thị xã Bình Long – huyện Hớn Quản, ông Lâm Văn Đạt – TP.Tài chính – Kế hoạch, ông Hoàng Quốc Thái – TP.Y tế, ông Nguyễn Vũ Tiến – TP. Kinh tế - Hạ tầng, bà Huỳnh Thị Thu Trang – TP.Văn hóa – Thông tin, bà Lê Thị Mỹ Linh – PTP Giáo dục & Đào tạo, ông Hoàng Văn Toán – PGĐ.Trung tâm văn hóa – Thể thao, ông Lê Văn Phú – Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình, VPUB: CV Quang.
+ Lãnh đạo: UB.MTTQVN huyện, Huyện đoàn, Hội Nông dân huyện.
+ Cấp xã: Chủ tịch UBND các xã.
- 9 giờ 30: Họp các ngành xem xét việc chuyển mục đích sử dụng đất tại khu đô thị Tân Khai (khu 500ha).
Mời họp: TP. Tài nguyên & Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND xã Tân Khai, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền bà Trần Ngọc Điệp - Trưởng phòng Dân tộc huyện chủ trì Hội nghị Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho Hội đồng già làng, Người có uy tín, Trưởng, phó ấp, sóc là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2017 (Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung)
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Thanh Bình.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất dự án Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico tại xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản.
Cùng dự: ông Nguyễn Tấn Cường – TP. TN-MT, ông Đồng Văn Kiên – PGĐ. CN TTPTQĐ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 01/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với Đảng ủy – UBND  xã Tân Lợi, Cho ý kiến xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã; điều chỉnh quy hoạch Trung tâm hành chính xã Tân Lợi (UBND xã Tân Lợi chuẩn bị nội dung,  mời đơn vị tư vấn và bố trí thành phần họp cấp xã)
Cùng đi: ông Nguyễn Vũ Tiến - Trưởng phòng KTHT; bà Huỳnh Thị Thu Trang - Trưởng phòng VH – TT huyện; ông Nguyễn Tấn Cường – Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện (Các ngành chuyên môn nghiên cứu cơ sở pháp lý và chuẩn bị ý kiến để góp ý).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, Trụ sở UBND xã Tân Lợi.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi công tác tỉnh Bình Phước, làm việc với các Sở, ngành về công tác hỗ trợ huyện Hớn Quản tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương tinh liệt sĩ, 45 năm ngày chiến thắng chốt chặn Tàu Ô (cả ngày).
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tư pháp trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bà Điểu Thị Lệ Thu và ông Glerup Jens Peter.
Thành phần: Lãnh đạo và công chức phòng Tư pháp, bà Điểu Thị Lệ Thu và ông Glerup Jens Peter (Giao Phòng Tư pháp mời)
Cấp xã: Lãnh đạo và công chức Tư pháp Hộ tịch xã Phước An.
Thời gian,địa điểm: 9 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với Thường trực Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (Thống nhất Dự thảo Chương trình phối hợp giữa Huyện ủy với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long giai đoạn 2017 – 2020)
 Thành phần: ông Nguyễn Vũ Tiến – Trưởng phòng KTHT huyện; ông Nguyễn Tấn Cường – Trưởng phòng TN&MT, bà Huỳnh Thị Thu Trang – Trưởng phòng VH – TT, ông Hoàng Văn Toán – Phó Giám đốc TT VH TT huyện; ông Lê Văn Phú – Trưởng Đài TT – TH huyện; ông Nguyễn Văn Kiện – Chánh VP HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự ký kết Chương trình phối hợp giữa Huyện ủy với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long giai đoạn 2017 – 2020.
Cùng dự: VPUB: Chánh Văn phòng, các PCVP.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 02/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Đi công tác cơ sở (cả ngày)
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp hội đồng xét sáng kiến ngành giáo dục năm học 2016-2017 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo phòng Nông ngiệp và Phát triển nông thôn dự họp đề xuất nội dung, nhiệm vụ thực hiện chương trình số 200/CTr-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn giai đoạn 2016-2020 nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản (theo giấy mời số 427/GM-SKHCN ngày 25/5/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp Sở KH&CN tỉnh.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG  

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay1,447
  • Tháng hiện tại1,447
  • Tổng lượt truy cập6,423,393
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây