Lịch tuần làm việc 24

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 24 (từ ngày 12/6 đến ngày 16/6/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 24
Ngày ban hành 15/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 12/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Thường trực Huyện ủy.
- UBND huyện báo cáo tình hình thu, chi ngân sách, giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2017 (ông Lâm Văn Đạt – TP. TC-KH chuẩn bị nội dung, tài liệu, cùng dự và báo cáo - chốt số liệu đến 31/5/2017 và ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2017).
Cùng dự: ông Nguyễn Văn Kiện - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện.
- Xin chủ trương tổ chức Tọa đàm chọi trâu (VP HĐND - UBND huyện chuẩn bị nội dung , tài liệu).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, bà Huỳnh Thị Thu Trang – TP. VHTT, ông Nguyễn Văn Kiện - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện.
          Thời gian: 14 giờ.
- Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ.
Thời gian: 15 giờ.
Địa điểm: Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp nghe Đoàn Thanh tra 337 báo cáo kết quả thanh tra quản lý, sử dụng đối với các dự án tại khu dân cư Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường tham dự họp xem xét vị trí thực hiện dự án đầu tư Mỏ đá vôi, sét, laterit do Công ty CP-Tập đoàn Thaigroup làm chủ đầu tư (theo Công văn số 960/SKHĐT-KTĐN ngày 07/6/2017 của Sở Kế hoạch – Đầu tư).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh.
TỐI
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ Khai mạc vòng loại giải Bóng đá Thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30, Tại Nhà tập TDTT đa năng - Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh.
THỨ BA (ngày 13/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi khám sức khỏe định kỳ.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Dự dâng hương và họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Sư đoàn 7.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại Khu Tượng đài chiến thắng Tàu Ô.
b. Họp cho ý kiến chỉ đạo trong công tác phối hợp tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 giữa Huyện Đoàn Hớn Quản và Đoàn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung và mời thành phần cấp tỉnh, Trường Đại học Kinh tế TpHCM)
Thành phần: Thường trực Tỉnh Đoàn; lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh nhiên Tỉnh Đoàn; BTV Đoàn Trường và các Đội công tác xã hội Trường Đại học Kinh tế TP. HCM; Đại diện lãnh đạo Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, BTV Huyện đoàn, cán bộ cơ quan chuyên trách Huyện đoàn và Nhà thiếu nhi huyện, VPUB: LĐVP, CV Minh.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp UBND tỉnh, thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 4, của HĐND tỉnh khóa IX:
- Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017;
- Báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;
- Dự thảo nghị quyết về:
+ Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;
+ Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017;
- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2017;
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí đường bộ Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT;
- Dự thảo Tờ trình  của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 18/2015/NQ-CP ngày 14/12/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện: Tiếp công dân định kỳ (TTHU chủ trì)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở năm Đinh Dậu 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Họ đạo huyện Chơn Thành.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự làm việc với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh về việc kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận số 57, 58-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tôn giáo, về công tác đối với đạo Tin lành.
Thành phần: Trưởng Công an huyện; Chính trị viên BCHQS huyện; Trưởng phòng Nội vụ huyện; Trưởng phòng Dân tộc huyện; Trưởng phòng KT-HT huyện; Trưởng phòng TN-MT huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
THỨ TƯ (ngày 14/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Thành viên UBND huyện.
- 8 giờ: Lấy ý kiến thành viên UBND huyện về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Khương đối với ông Nguyễn Thanh Hum - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học An Khương (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
- 8 giờ 30: Thông qua dự thảo báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng an ninh huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Thành viên UBND huyện gồm: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Thủ trưởng các Phòng chuyên môn, VPUB: CVP, PCVP, CV các khối.
- Đại diện lãnh đạo Kho bạc, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê.
- 9 giờ 30: Phòng TC-KH chuẩn bị tài liệu và thông qua tóm tắt các nội dung:
+ Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững;
+ Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;
+ Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
- 10 giờ 30: Phòng TN-MT thông qua tóm tắt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thành viên UBND huyện gồm: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Thủ trưởng các Phòng chuyên môn, VPUB: CVP, PCVP, CV các khối.
Mời họp: Chi cục Trưởng Chi cục Thuế.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Làm việc với Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2017.
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 45, tại Phòng làm việc của Chủ tịch UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi công tác huyện Bù Đốp theo Kế hoạch của Thường trực HĐND huyện (cả ngày).
Mời cùng đi: Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND huyện, VPUB: PCVP Quản trị, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại HĐND huyện Bù Đốp (tập trung tại UBND huyện lúc 6 giờ 30 để cùng đi)
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp thông qua các nội dung về việc thành lập Hội Luật gia (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung)
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, VPUB: CVP, CV Vân.
Thời gian và địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Họp phân công, công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm Hội Chọi trâu (Phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Huyện Đoàn; VPUB: LĐVP, CV Minh.
- Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Khai; Ban quản lý Đình thần Tân Khai (Giao UBND xã Tân Khai mời)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Họp thống nhất công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2017 và 45 năm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô 28/8/1972-28/8/2017 (Phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần mời: Đại diện lãnh đạo Sư đoàn 7; Đại diện lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh Bình Phước; Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Đài Truyền thanh - Truyền hình; VPUB: LĐVP, CV Minh.
- Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn ủy quyền ông Lâm Văn Đạt – TP. Tài chính Kế hoạch đi kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, các quyết định của UBND huyện về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo.
Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 1007 của Huyện ủy; lãnh đạo các Phòng: KT-HT, VHTT, GD-ĐT, LĐTB&XH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Tân Hiệp.
THỨ NĂM (ngày 15/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 3 - kỳ họp thứ 4) HĐND huyện khóa XI ( VP HĐND – UBND huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu.)
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn.
          - Thông qua Dự thảo Chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2017 của Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn.
          - UBND huyện: Báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) và 45 năm Ngày Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972 – 28/8/2017); thông qua các Kịch bản điều hành Lễ kỷ niệm (bà Huỳnh Thị Thu Trang – TP.VHTT chuẩn bị nội dung, tài liệu, cùng dự và báo cáo)
          Thành phần: Trưởng Công an huyện; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng Y tế huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện; Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao; Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện (phụ trách Thi đua khen thưởng); Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Khai.
          Thời gian, địa điểm: 14 giờ, phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp rà soát đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Tân Lợi (Phòng NN&PTNT, UBND xã Tân Lợi chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Phòng NN&PTNT, Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, Phòng GD-ĐT, Phòng VHTT, Phòng LĐTB&XH, Phòng Y tế,VPUB: CV Quang.
Cấp xã: Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Tân Lợi (giao UBND xã Tân Lợi mời)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ SÁU (ngày 16/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
a. Họp các ngành xem xét, giải quyết đơn của ông Trần Văn Hải ngụ tại ấp An Tân, xã An Phú, huyện Hớn Quản về khiếu nại việc cấp Giấy CNQSD đất không đúng quy định của pháp luật (Phòng TN-MT chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Mời họp: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
b. Họp xem xét giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường – GPMB  dự án đường trục chính Bắc – Nam giai đoạn 1 thuộc TTHC huyện Hớn Quản (CN. TTPTQĐ chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, NN&PTNT, Ban QLDAXD, CN. TTPTQĐ, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
- Lãnh đạo UBND xã Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Chủ trì Lễ phát động Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, kỷ niệm Ngày môi trường thế giới (05/6), Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22/5) và phát động phong trào Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017 trên địa bàn huyện (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng ban chuyên môn, các hội, đoàn thể huyện.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30 phút, tại trụ sở Công an huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG  

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay5,104
  • Tháng hiện tại199,814
  • Tổng lượt truy cập6,414,069
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây