Lịch tuần làm việc 26

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 26 (từ ngày 26/6 đến ngày 30/6/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 26
Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 26/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp Thường trực Huyện ủy.
- 8 giờ: Thông qua công tác nhân sự; dự thảo văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng phát triển đảng viên.
- 8 giờ 30: Cho chủ trương thực hiện công trình thanh niên “Cầu thanh niên” tại xã Tân Hiệp.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Công tác nhân sự, công tác Đảng.
- Thông qua Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017; Dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 68-TB/TW ngày 30/12/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
- Thông qua Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp xem xét tiến độ thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh và những khó khăn, vướng mắc.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung tài liệu: Trưởng phòng TN&MT huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
               CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi khảo sát vị trí dự kiến tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Y tế huyện.
Cùng đi: Trưởng phòng Y tế, Giám đốc TTYT, GĐ Ban QLDAĐTXD, lãnh đạo Trung tâm VHTT, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Trung tâm Y tế huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị sơ kết công tác TĐ-KT và phong trào thi đua quyết thắng cụm thi đua 05 huyện biên giới 06 tháng đầu năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Hội trường Ban CHQS huyện.
THỨ BA (ngày 27/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Tọa đàm “Trò chơi chọi trâu trong tâm thức dân gian, thực trạng và xu hướng biến đổi trong đời sống hiện tại ở Hớn Quản”.
Thành phần: (có thư mời riêng).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp UBND tỉnh.
- 7 giờ 30: Kiểm điểm tình hình điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
- 9 giờ 30: Sơ kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm.
Cùng dự: Trưởng phòng NN&PTNT huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng TN-MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện chủ trì trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
Thành phần: Lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp, lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Hiệp, ông Mai Thinh Hung và bà Nguyễn Thị Đan Thanh (giao Phòng Tư pháp mời).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00 tại phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 28/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi giám sát việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị theo Chương trình giám sát của Huyện ủy.
Thành phần: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định 1011 của Huyện ủy, gồm: Ông Vũ Xuân Sơn – PCN.Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Chánh – PTB. Ban Dân vận Huyện ủy, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Trụ sở Công an huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ khởi công xây dựng công trình thanh niên “Cầu thanh niên” tại suối Rul, ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại suối Rul, ấp 4, xã Minh Tâm.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp xem xét tình hình quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn huyện (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế & Hạ tầng, VPUB: CVP, CV Quang.
- Chủ tịch UBND các xã: Thanh An, An Khương, Tân Hưng, Tân Lợi, An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Đồng Nơ, Tân Hiệp, Tân Quan, Phước An, Thanh Bình.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi giám sát việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị theo Chương trình giám sát của Huyện ủy.
Thành phần: Thành viên đoàn giám sát theo Quyết định 1011 của Huyện ủy, gồm: Ông Vũ Xuân Sơn – PCN.Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Chánh – PTB. Ban Dân vận Huyện ủy, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh về giám sát việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm.
Thành phần: Theo thư mời số 58/UBND-VX ngày 22/6/2017 của UBND huyện, VPUB: LĐVP, CVVX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Cùng dự: ông Lê Văn Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 29/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng (tại điểm cầu của huyện).
Thành phần: VPUB: CVP, các PCVP.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp.
- 14 giờ: Họp xem xét hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân chỉnh lý biến động đất đai khi hiến đất làm đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị báo cáo, tài liệu).
Thành phần: Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
Cấp xã: Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Khai.
- 15 giờ 30: Họp xem xét, giải quyết đề nghị của UBND xã Tân Khai về điểm bán thực phẩm an toàn tại chợ Tân Khai (UBND xã Tân Khai chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT, TP. Tài chính – Kế hoạch, Trưởng các Trạm: Khuyến nông, Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi – Thú y, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Khai (thành phần của xã giao UBND xã Tân Khai mời).
Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị Tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV (đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung)
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Tài chính  -Kế hoạch, Phòng GD-ĐT, Phòng LĐTB&XH huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế (Tập trung tại UBND huyện lúc 13 giờ để cùng đi).
Thành phần: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và cử tri các xã Tân Quan, xã Phước An (Thành phần cấp xã giao UBND xã Tân Quan, xã Phước An mời).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Quan.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 30/6)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI (mở rộng).
Nội dung:
- Quán triệt, triển khai: Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước về chuyển đổi, phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2017 – 2020; Kế hoạch số 66-KH/HU ngày 12/6/2017 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.
- Đánh giá công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.
- Sơ kết 05 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 68-TB/TW ngày 30/12/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
Thành phần: ông Nguyễn Văn Kiện - Bí thư chi bộ VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Trường Tiểu học Tân Lợi, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự khai mạc và tham quan diễn tập Phòng cháy chữa cháy (UBND thị xã Đồng Xoài mời).
- 13 giờ 30: Dự khai mạc diễn tập Phòng cháy, chữa cháy tại Hội trường UBND phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
- 15 giờ: Tham quan diễn tập PCCC tại chợ Đồng Xoài, thị xã Đồng Xoài.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay1,722
  • Tháng hiện tại7,657
  • Tổng lượt truy cập6,429,603
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây