Lịch tuần làm việc 3

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 03 (từ ngày 16/01 đến ngày 19/01/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 3
Ngày ban hành 16/01/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 16/01)
 SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Khương.
Cùng dự: VPUB: CV Vân (Thư ký).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ,tại Đảng ủy xã An Khương.
3. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Trực, tiếp các đơn vị đến chúc tết (cả ngày)
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
a. Dự kiểm điểm chi bộ Chi cục thuế huyện.
Cùng dự: PCVP Võ Ngọc Khánh, CV Hoàng (Thư ký).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Chi cục Thuế huyện.
b. Dự liên hoan cùng CBCC, VC ngành Công thương nhân dịp tổng kết năm 2016, mừng xuân Đinh Dậu 2017.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại Sở Công thương tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung:
a. Dự kiểm điểm chi bộ Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện.
Cùng dự: VPUB: CV Tuyên (Thư ký).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng Giáo dục – Đào tạo huyện.
b. Dự kiểm điểm chi bộ Phòng Dân tộc huyện.
Cùng dự: VPUB: CV Tuyên (Thư ký).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại phòng Dân tộc huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Đi thăm, chúc tết Đồn Biên phòng Tà Vát.
Thời gian, địa điểm, thành phần cùng đi: (có thư mời riêng)
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở KH&ĐT tỉnh.
THỨ BA (ngày 17/01)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
a. Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.
Thành phần: có thư mời riêng
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
b. Dự liên hoan tổng kết công tác Biên phòng năm 2016, mừng xuân Đinh Dậu 2017 và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2017)
Cùng dự: Lãnh đạo Công an, Ban CHQS, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN, Huyện đoàn, VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ, tại Đồn Biên phòng Tà Pét (ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh)
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Cùng với Đoàn của tỉnh do đ/c Nguyễn Văn Dũng – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đi thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo huyện Hớn Quản (Phòng LĐTB-XH thông báo thời gian đoàn đến thăm đến các gia đình và hướng dẫn đoàn đi)
Thành phần: Lãnh đạo Phòng LĐTB-XH huyện.
Thời gian, địa điểm: tập trung tại UBND huyện lúc 7 giờ 30
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Hội nghị gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, Hội đồng già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017.
Thành phần: có thư mời riêng
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện Phòng TN&MT huyện, Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp Thành viên Hội đồng giao đất ở cho cán bộ công chức: Thông qua danh sách cán bộ công chức được giao đất (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: Các Thành viên Hội đồng giao đất ở cho CBCC huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
6. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Trực, tiếp các đơn vị đến chúc tết (cả ngày)
7. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện: Dự Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2016-2017 của ngành GD&ĐT tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường A, Sở GD&ĐT.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi thăm, chúc tết Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp nhân dịp xuân Đinh Dậu năm 2017.
Cùng đi: Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, 30 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Họp Thường trực HĐND huyện thống nhất các ý kiến kiến nghị HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ ba (VP HĐND-UBND huyện phối hợp chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm; (các thành phần khác có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Dự kiểm điểm chi bộ phòng Văn hóa – Thông tin huyện.
Cùng dự: VPUB: CV Vân (Thư ký).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng Văn hóa – Thông tin huyện.
b. Dự kiểm điểm chi bộ Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện và chi bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.
Cùng dự: VPUB: CV Vân (Thư ký).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Đài TT-TH huyện.
THỨ TƯ (ngày 18/01)
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016 (cả ngày)
Cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Trực, tiếp các đơn vị đến chúc tết (cả ngày)
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng KT-HT dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của BQL Khu kinh tế.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại BQL Khu kinh tế tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền ông Nguyễn Duy Mạnh-Trưởng phòng Tu Pháp huyện chủ trì trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
Thành phần: Lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp, ông Nguyễn Gia Vương, bà Nguyễn Thị Thu Tâm (giao Phòng Tư pháp mời)
- Lãnh đạo và công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Lợi
- Phóng viên Đài TT-TH huyện đưa tin
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
 
THỨ NĂM (ngày 19/01)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, an táng 47 hài cốt liệt sỹ và dâng hương viếng các anh linh liệt sỹ nhân dịp đón Tết Đinh Dậu năm 2017.
Thành phần: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 00 tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
2. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Nơ (cả ngày)
Cùng dự: VPUB: CV Hoàng (Thư ký).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung: Dự kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng  ủy xã An Phú.
Cùng dự: VPUB: CV Tuyên (Thư ký).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã An Phú.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi tặng quà cho các đối tượng chính sách tại xã Tân Quan, Thanh Bình, Thanh An, Trung tâm GDLĐXH xã Minh Lập (Phòng LĐTB-XH chuẩn bị quà và thông báo đến các gia đình mà đoàn đến thăm; đi cả ngày).
Thành phần: Lãnh đạo UBMTTQVN, Hội Cựu Chiến binh, Lãnh đạo và công chức Phòng LĐTB-XH, Phóng viên Đài TT-TH huyện (tập trung tại UBND huyện lúc 7 giờ 30)
5. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Trực, tiếp các đơn vị đến chúc tết (cả ngày)
6. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm. Họp:
- 8 giờ: Thống nhất đơn giá thu tiền sử dụng đất tái định cư cho các hộ dân tại khu Trung tâm hành chính xã An Phú (Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: Lãnh đạo: Chi cục Thuế, Phòng TN-MT, Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, UBND xã An Phú.
- 9 giờ 30: Thông qua Chứng thư thẩm định giá bồi thường đất rừng sản xuất cho Công ty SXXD TM & NN Hải Vương để thực hiện dự án khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico.
Mời họp: Trưởng các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT; CN Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND xã Đồng Nơ; lãnh đạo Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico, Công ty SXXDTM&NN Hải Vương (do CN Trung tâm PTQĐ mời).
Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.
 
CHIỀU
1. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Dự họp đánh giá việc phối hợp công tác với Thường trực HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp B, Trụ sở HĐND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
           TỐI
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự đêm hội “Xuân yêu thương” và tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại Khu TTHC huyện Hớn Quản.
THỨ SÁU (ngày 20/01)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Khai.
Cùng dự: VPUB: PCVP Võ Ngọc Khánh, CV Hoàng (Thư ký).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã Tân Khai.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự hội nghị hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường A, Bộ CHQS tỉnh.
3. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Trực, tiếp các đơn vị đến chúc tết (cả ngày)
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị tổng kết công tác thu thuế năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 của Chi cục Thuế huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Chi cục Thuế huyện.
5. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Trực, tiếp các đơn vị đến chúc tết (cả ngày)
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng VHTT huyện: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Sở VH-TT&DL.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Sở VH-TT&DL tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự kiểm điểm chi bộ Tài chính – Thống kê.
Cùng dự: VPUB: PCVP Võ Ngọc Khánh, CV Hoàng (Thư ký).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Trực, tiếp các đơn vị đến chúc tết
THỨ BẢY (ngày 21/01)
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự Lễ hội Bánh chưng xanh huyện Hớn Quản lần thứ III năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại UBND xã An Phú.
 
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG                              

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay423
  • Tháng hiện tại188,027
  • Tổng lượt truy cập6,402,282
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây