Lịch tuần làm việc 48

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 48 (từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2016)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 48
Ngày ban hành 28/11/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 28/11)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi công tác cơ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh (Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung tài liệu)
Cùng dự: Trưởng phòng NN&PTNT huyện, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA (ngày 29/11)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp UBND huyện.
Mời dự: Thường trực HĐND huyện.
a. Trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ công chức huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Các ủy viên UBND huyện, Lãnh đạo Phòng TN-MT, Trung tâm VHTT, Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp-Giáo dục thường xuyên Hớn Quản; ông Nguyễn Tuấn Khanh-Giám đốc và ông Nguyễn Văn Cảnh-PGĐ Trung tâm, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh-CV Phòng TN-MT, ông Đoàn Thanh Lâm-VC TTVHTT huyện.
Thời gian: 8 giờ.
b. Thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, quốc phòng an ninh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung tài liệu báo cáo)
Thành phần: Các ủy viên UBND huyện, Lãnh đạo: Chi cục Thống kê,  Kho bạc, Chi cục Thuế huyện, VPUB: PCVP tổng hợp, CV các khối.
Thời gian: 8 giờ 15 phút.
d. Thông qua dự thảo tóm tắt kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện (Hạt Kiểm lâm chuẩn bị chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).
Thành phần: Các ủy viên UBND huyện, Hạt Kiểm lâm thị xã Bình Long – huyện Hớn Quản, VPUB: CV Quang.
Thời gian: 9 giờ 30 phút.
e. Thanh tra huyện xin ý kiến việc tham mưu UBND huyện báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí phục vụ kỳ họp HĐND huyện (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung trực tiếp báo cáo)
Thành phần: Các ủy viên UBND huyện, VPUB: CV Hoàng.
Thời gian: 10 giờ.
e. Thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán thu, chi nhân sách nhà nước năm 2017; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2017 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo)
Thành phần: các ủy viên UBND huyện, Chi cục Thuế, Kho bạc, VPUB: CV Hoàng.
Thời gian: 10 giờ 10 phút.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với Giám đốc Sở Y tế tỉnh.
Cùng dự: Trưởng phòng Y tế huyện.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Sở Y tế tỉnh.
3. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ
Cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện, Đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
 
 
 
 
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Trả lời phỏng vấn Phóng viên Chuyên mục Đời sống và Pháp luật thuộc Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch.
THỨ TƯ (ngày 30/11)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy tại phòng họp Thường trực Huyện ủy
a. Công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt cấp huyện giai đoạn 2020 – 2025; công tác tổ chức hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch giai đoạn 2020 – 2025.
Thời gian: 08 giờ 00.
b. Cho ý kiến về Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Ủy ban nhân huyện, với Công an huyện giai đoạn 2016 – 2021.
Thời gian: 08 giờ 30.
c. Thông qua Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo kinh tế hợp tác huyện. Cho ý kiến về Quy chế hoạt động, Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo kinh tế hợp tác huyện (Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chuẩn bị nội dung cùng dự và trực tiếp báo cáo).
Thời gian: 09 giờ 00.
d. UBND huyện báo cáo các Tờ trình thông qua kỳ họp HĐND huyện (UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Trưởng phòng TC-KH, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian: 09 giờ 30.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường trung tâm Trại giam Tống Lê Chân (xã Minh Tâm)
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi công tác tại Thị xã Phước Long (cả ngày)
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp các ngành xem xét giải quyết đơn kiến nghị của ông Cao Văn Thẩm (UBND xã Thanh An chuẩn bị nội dung, tài liệu)
 
Mời họp: Phòng TN-MT, Thanh tra huyện, UBND xã Thanh An, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp tại Phòng họp UBND huyện.
a. Họp Ban ATGT huyện: Thông qua báo cáo  kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2016; xem xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong hoạt động đảm bảo an toàn giao thông năm 2016 (Công an huyện chuẩn bị nội dung báo cáo)
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họpUBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Phòng LĐTBXH, Phòng Y tế, Phòng GD-ĐT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, Hội trường UBND xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 01/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
a. Công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt cấp huyện giai đoạn 2020 – 2025; công tác tổ chức hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch giai đoạn 2020 – 2025.
b. Thông qua các dự thảo: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016 (theo Quy chế làm việc của Huyện ủy khóa XI); Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Chương trình làm việc năm 2017 của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
c. Thông qua các dự thảo: Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017.
d. Thông qua Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với UBND huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự án trọng điểm của huyện giai đoạn 2016 -2021.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
2.  Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 02/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi thăm tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trang trại trên địa bàn xã Tân Quan (giao UBND xã Tân Quan thông báo đến các Doanh nghiệp, trang trại)
- Trại chăn nuôi gà của bà San Kim Duyên;
- Doanh nghiệp tư nhân Gạch Thành Công.
Thành phần cùng đi: VPUB: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Quang, Phòng NN-PTNT, Phòng TN-MT, UBND xã Tân Quan, Phóng viên Đài TT-TH huyện (Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7 giờ)
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
a. Dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường tỉnh.
b. Dự Họp Ban tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước: Rà soát lại công tác chuẩn bị tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự buổi kiểm tra của BCĐ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh về kiểm tra tại huyện (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra)
Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, CV Quang.
- Lãnh đạo UBND các xã.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự họp tổng kết Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện: Dự tổng kết công tác thi đua khen thưởng và chấm điểm cụm thi đua năm 2016 (UBND xã Phước An mời)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND xã Phước An.
THỨ BẢY (ngày 03/12)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi thăm tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn xã An Khương (giao UBND xã An Khương thông báo đến các Doanh nghiệp)
- Công ty TNHH MTV Gạch Thanh Hương- ấp 1;
- Công ty TNHH MTV SX TM Đô Thành-ấp 4.
Thành phần cùng đi: VPUB: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Quang, Phòng KT-HT, Phòng TN-MT, UBND xã An Khương, Phóng viên Đài TT-TH huyện (Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7 giờ)
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Đi thăm tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn xã Tân Khai (giao UBND xã Tân Khai  thông báo đến các Doanh nghiệp)
- Công ty TNHH MTV Phước Thắng;
- Công ty TNHH MTV XNK Lê Vy.
Thành phần cùng đi: VPUB: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, CV Quang, Phòng KT-HT, Phòng TN-MT, UBND xã Tân Khai, Phóng viên Đài TT-TH huyện (Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 14 giờ 00)
 
 
CHỦ NHẬT (ngày 04/12)
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu Lịch sử Việt Nam năm 2016.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường Ban CHQS huyện.
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                      TL. CHỦ TỊCH

                                                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay680
  • Tháng hiện tại188,284
  • Tổng lượt truy cập6,402,539
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây