Lịch tuần làm việc 8

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 08 (từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2017)

Số kí hiệu Lịch tuần làm việc 8
Ngày ban hành 20/02/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

Nội dung

THỨ HAI (ngày 20/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng công tác đại biểu HĐND cấp xã năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tham gia đoàn của UBND tỉnh cùng tổ công tác của Chính phủ đi khảo sát dự án đường BT Minh Hưng – Đồng Nơ.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại tuyến đường Minh Hưng – Đồng Nơ.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp thống nhất các nội dung về việc lập kế hoạch sử dung đất đến năm 2017 của huyện Hớn Quản (Phòng TN-MT huyện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu dự họp và mời đơn vị tư vấn)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Sở TN-MT tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với lãnh đạo Phòng VHTT, TTVHTT huyện về kết quả hoạt động 02 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2017 (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản).
Thời gian:
- 14 giờ, làm việc với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng VHTT
- 15 giờ, làm việc với các Phó giám  đốc TTVHTT huyện
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến.
THỨ BA (ngày 21/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy (công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 của các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, công tác phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, khen thưởng năm 2016, thông qua Đề án nhân sự Hội Cựu chiến binh huyện).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tham gia lớp bồi dưỡng công tác đại biểu HĐND cấp huyện năm 2017 đến hết ngày 23/02/2017.
Thành phần: các đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, VPUB: ông Võ Ngọc Khánh-PCVP, Chuyện viên Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm DSKHHGĐ huyện về kết quả hoạt động 02 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng đầu năm năm 2017 (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản).
Mời họp: Trưởng phòng Y tế; GĐ, các PGĐ Trung tâm Y tế huyện, GĐ, PGĐ Trung tâm DSKHHGĐ huyện, VPUB: Chuyên viên VHXH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Tiếp công dân định kỳ.
Cùng tiếp: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng TN&MT, Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Tham gia lớp bồi dưỡng công tác đại biểu HĐND cấp huyện năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với lãnh đạo Phòng LĐTBXH, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; Bảo hiểm xã hội huyện; Phòng GD-ĐT huyện về kết quả hoạt động 02 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng đầu năm năm 2017 (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản)
Thành phần: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng LĐTBXH; GĐ, PGĐ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên huyện; GĐ, PGĐ Bảo hiểm xã hội huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện, VPUB: Chuyên viên VHXH.
Thời gian:
- 14 giờ, làm việc với Phòng GD-ĐT huyện.
- 15 giờ, làm việc với Phòng LĐTBXH; GĐ, PGĐ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện; GĐ, PGĐ Bảo hiểm xã hội huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 22/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Tham gia lớp bồi dưỡng công tác đại biểu HĐND cấp huyện năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với lãnh đạo Phòng Dân tộc, Đài TT-TH huyện về kết quả hoạt động 02 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2017 (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản)
Thành phần: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc, Trưởng Đài TT-TH huyện, VPUB: Chuyên viên VHXH.
Thời gian:
- 8 giờ, làm việc với Phòng Dân tộc.
- 9 giờ, làm việc với Đài TT-TH huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Họp các ngành về cung cấp thông tin cho Tòa án nhân dân huyện trong giải quyết vụ án của của bà Nguyễn Thị Thu và bà Nguyễn Thị Thanh Nga và một số vụ án khác (Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, CN Văn phòng đăng ký đất đai huyện, VPUB: Chánh Văn phòng, CV Quang.
- Chủ tịch UBND xã Tân Hưng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
 
 
CHIỀU
 1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (Triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2017).
Cùng dự: TP. Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Đi trao nhà tình thương cho hộ bà Phạm Thị Nhị, xã Tân Khai (Hội Nạn nhân CĐDC/ Điôxin chuẩn bị nội dung).
Mời cùng đi: Lãnh đạo UBMTTQVN, Hội LHPN, Huyện đoàn.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại tổ 5, ấp 5, xã Tân Khai. 
3.  Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp về việc đề nghị UBND tỉnh thuận chủ trương thu hồi 30ha tại Khu đô thị mới Nam An Lộc (thuộc xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản) giao về huyện Hớn Quản quản lý theo thư mời số 08/GM-SXD ngày 17/02/2017 của Sở Xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Sở Xây dựng tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 23/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Chủ trì hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào TDBVANTQ; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Thành phần: (có thư mời riêng)
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Làm việc với lãnh đạo các Hội đặc thù huyện về kết quả hoạt động 02 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2017 (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản)
Thành phần: Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội đặc thù huyện, VPUB: Chuyên viên VHXH.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp trực tuyến.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Dự họp thông qua đề cương, kỹ thuật và Dự toán kinh phí thực hiện Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh theo giấy mời số 09/GM-SNN ngày 17/02/2017 của Sở NN&PTNT tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp Chi cục Kiểm lâm (số 637 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài)
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài: Họp xét công nhận, đánh giá các sáng kiến kinh nghiệm năm 2016 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Thành viên Hội đồng sáng kiến cấp huyện
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện. 
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Dự Đại hội Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng khách UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 24/02)
SÁNG
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Văn Lâm: Họp.
a. Thông qua chương trình, báo cáo tại buổi họp dân giải quyết việc cắm mốc cho ông Đặng Đình Quý (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, CN. Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã An Phú, VPUB: CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
b. Nghe báo cáo việc vận động hộ bà Lê Thị Vẽ bàn giao đất bị thu hồi để thực hiện dự án đường Đông Tây 7 nối dài (CN. Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Mời họp: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Tân Khai, VPUB: CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
c. Nghe Phòng TN-MT báo cáo việc giải quyết tranh chấp đường đi của bà Nguyễn Thị Thu Hà, xã Tân Hiệp.
Thành phần: Thanh tra huyện, Lãnh đạo Phòng TN-MT, Phòng KT-HT, VPUB: CV Quang.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự kỷ niệm 28 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3/1989-03/32017; 58 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 03/3/1959-03/3/2017.
Mời cùng đi: Lãnh đạo UBMTTQVN, Công an, Ban CHQS, Hội Cựu Chiến binh, Hội LHPN, Huyện đoàn (tập trung tại UBND huyện lúc 6 giờ để cùng đi)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Đồn Biên phòng Tà Pét.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn: Dự kỷ niệm 62 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1995-27/02/2017).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
CHIỀU
1. Chủ tịch UBND, các PCT HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
2. Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Kiện: Chủ trì họp bộ phận chuyên môn Văn phòng.
Thành phần: các PCVP, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến.
 
Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)

                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,251
  • Tháng hiện tại1,251
  • Tổng lượt truy cập6,423,197
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây