Văn bản theo chủ đề: Lịch công tác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 lịch tuần 22/2023 29/05/2023 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 22 năm 2023 (từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2023
2 lịch tuần 21/2023 22/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21 năm 2023 (từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023)
3 Bổ sung lịch làm việc tuần 19/2023 10/05/2023 THÔNG BÁO Điều chỉnh Lịch làm việc Tuần thứ 19/2023.
4 lịch tuần 19/2023 08/05/2023 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 19 năm 2023 (Từ ngày 08/5 đến ngày 12/5/2023)
5 lịch tuần 18/2023 01/05/2023 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 18 năm 2023 (Từ ngày 01/5 đến ngày 05/5/2023
6 THÔNG BÁO Điều chỉnh Lịch làm việc Tuần thứ 17� 26/04/2023 THÔNG BÁO Điều chỉnh Lịch làm việc Tuần thứ 17/2023.
7 lịch tuần 17/2023 24/04/2023 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 17 năm 2023 (Từ ngày 24/4 đến ngày 28/4/2023
8 Bổ sung lịch làm việc tuần 16/2023 19/04/2023 Bổ sung lịch làm việc tuần 16/2023
9 lịch tuần 16/2023 17/04/2023 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 16 năm 2023 (Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2023)
10 lịch tuần 15/2023 10/04/2023 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 15 năm 2023 (Từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2023)
11 lịch tuần 14/2023 03/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 năm 2023 (từ ngày 03/4 đến ngày 07/4/2023)
12 lịch tuần 13/2023 27/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13 năm 2023 (từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2023)
13 lịch tuần 12/2023 20/03/2023 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 12năm 2023(từ ngày 20/3đến ngày 24/3/2023)
14 THÔNG BÁO Điều chỉnh Lịch làm việc tuần 11/ 16/03/2023 THÔNG BÁOĐiều chỉnh Lịch làm việc tuần 11/2023
15 lịch tuần 11/2023 13/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 năm 2023 (từ ngày 13/3 đến ngày 18/3/2023)
16 lịch tuần 10/2023 05/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10 năm 2023 (từ ngày 06/3 đến ngày 10/3/2023)
17 bổ sung lịch làm việc tuần 09/2023 01/03/2023 THÔNG BÁO
Điều chỉnh, bổ sung Lịch làm việc tuần 09/2023
18 lịch tuần 09/2023 27/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09 năm 2023 (từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2023)
19 lịch tuần 08/2023 20/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08 năm 2023 (từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2023)
20 Bổ sung lịch làm việc tuần 07/2023 14/02/2023 THÔNG BÁOVề điều chỉnh, bổ sung Lịch làm việc tuần lễ 07 năm 2023
21 lịch tuần 07/2023 13/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 07 năm 2023 (từ ngày 13/02 đến ngày 17/02/2023)
22 lịch tuần 06/2023 06/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 06 năm 2023 (từ ngày 06/02 đến ngày 10/02/2023)
23 bổ sung lịch làm việc tuần 05/2023 02/02/2023 THÔNG BÁO Về việc bổ sung Lịch làm việc Tuần lễ 05/2023 (Lần 2)
24 lịch tuần 05/2023 30/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 05 năm 2023 (từ ngày 30/01 đến ngày 03/02/2023)
25 lịch tuần 03 và 04/2023 17/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 03 - 04 năm 2023 (từ ngày 16/01/2023 đến ngày 29/01/2023)
26 lịch tuần 02/2023 09/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 02 năm 2023 (từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023)
27 lịch tuần 52 26/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 52 năm 2022 (từ ngày 26 – 30/12/2022)
28 lịch tuần 51 19/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 51 năm 2022 (từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2022)
29 lịch tuần 49 05/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 49 năm 2022 (từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2022)
30 lịch tuần 48 28/11/2022 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 48 năm 2022 (từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2022)
31 THÔNG BÁO: điều chinh, bổ sung lịch làm việc 03/11/2022 THÔNG BÁO: điều chinh, bổ sung lịch làm việc tuần 44/2022
32 LỊCH TUẦN 44 31/10/2022 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 44 năm 2022 (từ ngày 31/10 đến ngày 04/11/2022)
33 LỊCH TUẦN 43 24/10/2022 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 43 năm 2022 (từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2022)
34 1818/UBND-TH 29/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 (BỔ SUNG 2)
35 1802/UBND-TH 27/09/2022 Lịch làm việc Tuần 39 (bổ sung)
36 39/LLV-UBND 26/09/2022 Lịch làm việc Tuần 39
37 lịch tuần 38 19/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 38 năm 2022 (từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)
38 lịch tuần 37 12/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 37 năm 2022 (từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2022)
39 bổ sung lịch làm việc tuần 36 06/09/2022 THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh, bổ sung Lịch làm việc Tuần 36/2022
40 lịch tuần 36 05/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 36 năm 2022 (từ ngày 05/9 đến ngày 09/9/2022)
41 lịch tuần 34 22/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 34 năm 2022 (từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2022)
42 lịch tuần 33 15/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 33 năm 2022 (từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2022)
43 lịch tuần 32 09/08/2022 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 32 năm 2022 (từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2022)
44 lịch tuần 31 01/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 31 năm 2022 (từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2022)
45 lịch tuần 30 26/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 30 năm 2022 (từ ngày 25/7 đến ngày 29/7/2022)
46 lịch tuần 25 21/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 25 năm 2022 (từ ngày 20/6 đến ngày 24/6/2022)
47 bổ sung lịch làm việc tuần 23 07/06/2022 THÔNG BÁOVề việc điều chỉnh, bổ sung Lịch làm việc Tuần 23/2022.
48 TUẦN 23 06/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 năm 2022 (từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)
49 LỊCH TUẦN 22 30/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 năm 2022 (từ ngày 30/5 đến ngày 05/6/2022)
50 LỊCH TUẦN 21 23/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 năm 2022 (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)
51 lịch tuần 20 16/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 20 năm 2022 (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022)
52 lịch tuần 18 05/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 18 năm 2022 (từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022)
53 LỊCH TUẦN 17 25/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 17 năm 2022 (từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)
54 LỊCH TUẦN 16 18/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 năm 2022 (từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022)
55 lịch tuần 15 12/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 15 năm 2022 (từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)
56 TUẦN 14 04/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 năm 2022 (từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022)
57 TUẦN 13 28/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022)
58 lịch tuần 12 21/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 12 (từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022)
59 TUẦN 11 14/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 (từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022)
60 tuần 10 11/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 10 (từ ngày 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022)
61 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 50 13/12/2021 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 50 (từ ngày 13/12 đến ngày 17/12//2021)
62 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49 06/12/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 49 (từ ngày 06/12 đến ngày 10/12//2021)
63 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48 29/11/2021 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48 (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021)
64 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 23 08/06/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 12/6/2021)
65 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 22 31/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 22 (từ ngày 30/5/2021 đến ngày 04/6/2021)
66 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 21 24/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 21 (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021)
67 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 20 19/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 20 (từ ngày 15/5/2021 đến ngày 23/5/2021)
68 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 19 10/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 19 (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021)
69 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 18 (từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021)
70 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 17 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 17 (từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021)
71 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 16 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)
72 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 15 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 15 (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021)
73 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)
74 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 13 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 13 (từ ngày 28/3/2021 đến ngày 02/4/2021)
75 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 12 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 12 (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021)
76 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 11 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 11 (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021)
77 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 10 08/03/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 10 (từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021)
78 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 09 01/03/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 09 (từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021)
79 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 08 23/02/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 08 (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)
80 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 06 + 07 23/02/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 06 + 07 (từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021)
81 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 05 01/02/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 05 (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)
82 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 04 25/01/2021 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 04 (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021)
83 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 03 18/01/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 03 (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021)
84 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 02 11/01/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 02 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)
85 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 01 05/01/2021 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 01 (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)
86 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 53 28/12/2020 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 53 (từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021)
87 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 52 22/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 52 (từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020)
88 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 51 22/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 51 (từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020)
89 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 50 22/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 50 (từ ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020)
90 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49 22/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 49 (từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020)
91 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48 23/11/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 48 (từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020)
92 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 47 16/11/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 47 (từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020)
93 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 46 09/11/2020 LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 46 (từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020)
94 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 45 06/11/2020 (từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020)
95 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 44 26/10/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 44 (từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020)
96 Lịch làm việc tuần 43 19/10/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 43 (từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)
97 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 42 12/10/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 42 (từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020)
98 Lịch làm việc tuần 41 05/10/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 41 (từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020)
99 LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 40 28/09/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 40 (từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020)
100 Lịch làm việc tuần 39 21/09/2020 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 39 (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020)
Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập88
  • Hôm nay9,329
  • Tháng hiện tại19,468
  • Tổng lượt truy cập6,877,414
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây