LỊCH LÀM VIỆC Tuần 04

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 04 (từ ngày 21/01 đến ngày 25/01/2019)

Số kí hiệu (từ ngày 21/01 đến ngày 25/01&#x
Ngày ban hành 21/01/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 21/01)
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp các ngành triển khai hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân di cư tự do từ Campuchia về sinh sống dưới chân cầu Sài Gòn, xã Minh Tâm (theo Công văn số 111/UBND-NC ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh).
Kính mời dự: Lãnh đạo UB.MTTQVN huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND xã Minh Tâm, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi thăm và chúc tết Trạm Biên phòng cửa khẩu Hoa Lư, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoa Lư, Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Lộc Thịnh (Tà Vát), Đồn Biên phòng Lộc Thành (Tà Pét).
Thành phần: Lãnh đạo: UB.MTTQVN huyện, Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn, Liên đoàn lao động, Phòng Y tế, Đài Truyền thanh – Truyền hình (dự, đưa tin), Phó chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện phụ trách Quản trị.
Thời gian, địa điểm: 12 giờ 15 phút tập trung tại UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dùng cơm thân mật với cán bộ, chiến sỹ Trại giam Tống Lê Chân.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 phút, tại Trung tâm Chỉ huy Trại giam Tống Lê Chân.
4. UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 4 dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 22/01)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2018.
Cùng dự: Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường B, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh
- 08 giờ: Đi thăm, chúc tết theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND huyện.
Thành phần: Các Phó ban HĐND huyện, CV (Tuyên).
- 11 giờ: Dùng cơm thân mật với cán bộ, công chức Chi cục Thuế huyện nhân dịp tổng kết năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Địa điểm: Tại trụ sở Chi cục Thuế huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 10 giờ: Cùng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng về công bố kết quả thanh tra (PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
Địa điểm: 10 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
- 11 giờ: Dùng cơm cùng cán bộ công chức, viên chức Sở Kế hoạch – Đầu tư.
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Địa điểm: Tại trụ sở Sở Kế hoạch – Đầu tư.
4. UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
- Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 ngành Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi thăm, chúc Tết theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND huyện.
Thành phần: Có thông báo riêng.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 23/01)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn cùng Bí thư Huyện ủy đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tập trung tại trụ sở Huyện ủy để cùng đi với Đoàn của tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh đi thăm, tặng quà gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại các xã: Phước An, Tân Hưng (Phòng LĐTB&XH chuẩn bị quà).
Thành phần: Lãnh đạo: UB.MTTQVN huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, các Ban HĐND huyện, đại diện Phòng lao động Thương binh & Xã hội; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP quản trị.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tập trung tại Phòng Lao động Thương binh & Xã hội.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự buổi làm việc với Thanh tra tỉnh về đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Thinh (Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ chuẩn bị hồ sơ).
Thành phần: Chánh Thanh tra huyện, TP.Tài nguyên & Môi trường, Trưởng phòng nội vụ và công chức liên quan; lãnh đọa UBND thị trấn Tân Khai và công chức liên quan; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
4. UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT dự Hội nghị triển khai công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 và vinh danh khen thưởng các nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên có thành tích xuất sắc tại các kỳ liên hoan, hội diễn, Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15 phút, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh Bình Phước.
- Lãnh đạo Phòng Dân tộc dự Họp mặt cán bộ hưu trí, già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn huyện.
Kính mời dự: Lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Ban Dân Vận Huyện ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn.
Thành phần:
- Cấp huyện: Lãnh đạo: Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Y tế, Phòng NN&PTNT, Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện, Đài truyền thanh - Truyền hình (dự và đưa tin).
- Cấp xã: Bí thư, lãnh đạo UBND xã, UBMTTQVN xã, cán bộ Dân tộc  - Tôn giáo, cán bộ hưu trí, già làng, Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Thành phần mời của xã giao UBND xã mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 14 giờ: Họp Thành viên UBND huyện, nội dung: Giao biên chế các cơ quan hành chính huyện năm 2019 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các Ủy viên UBND huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Tuyên).
- 14 giờ 15 phút: Họp xét khen thưởng tổng kết năm 2018 cho các tập thể, khối – cụm và cá nhân trên địa bàn huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (giao Phòng Nội vụ mời).
- 15 giờ 45 phút: Họp xét tinh giản biên chế đợt II năm 2019 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng Phòng và Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện; Trưởng phòng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện: CVP, CV (Tuyên).
- 16 giờ 30 phút: Họp thống nhất việc thực hiện các khoản thu sau khi Chỉ thị 12 bãi bỏ, khó khăn của ngành GD&ĐT về việc thiếu CBQL, giáo viên của các trường trên địa bàn huyện (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung, tài liệu)
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Giáo dục & Đào tạo, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Minh).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc tại trụ sở.
3. Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng dự Hội nghị tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường Sở Giao thông vận tải.

THỨ NĂM (ngày 24/01)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng phiên thứ 14 (cả ngày), nội dung: (1) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; (2) đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy; (3) báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018; (4) Chương trình làm việc năm 2019 của Thường trực, BTV Tỉnh ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; (5) thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng; (6) thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy (theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi thăm, tặng quà gia đình thương binh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại xã An Phú.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng lao động Thương binh & Xã hội; PCVP tổng hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi thăm và chúc Tết Tiểu đoàn 208, Trạm Quân báo Quân khu 7.
Thành phần: Lãnh đạo: Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đài Truyền thanh – Truyền hình (dự, đưa tin); PCVP tổng hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tập trung tại trụ sở UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 25/01)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi thăm, chúc tết các huyện: Dương Minh Châu, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; huyện Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh.
Thành phần: Lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện, Đài Truyền thanh – Truyền hinh (dự, đưa tin), PCVP quản trị Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ, tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dùng cơm tất niên cùng cán bộ, chiến sỹ với Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ, tại BĐBP tỉnh (ấp 2, xã Tân Thành, TP.Đồng Xoài).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp mặt thân mật cùng TT.Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ, tại trụ sở UBND huyện Chơn Thành.
4. UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo dự Đại hội đại biểu Hội cựu giáo chức tỉnh Bình Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 (Ban vận động thành lập Hội cựu giáo chức mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường A, Sở Giáo dục & Đào tạo.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay6,334
  • Tháng hiện tại207,132
  • Tổng lượt truy cập6,421,387
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây