LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 01

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 01 (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 01
Ngày ban hành 05/01/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dungTHỨ HAI (ngày 04/01)
SÁNG:
1. Các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự chào cờ tháng 01/2021.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban huyện trong khu TTHC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Sân chào cờ UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực Huyện ủy.
Nội dung:
- 08 giờ 00: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo dự thảo Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ năm 2021; xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học; công tác nhân sự Hội LHTN, Hội LHPN.
- 09 giờ 30: UBND huyện báo cáo kết quả xác minh, giải quyết đơn kiến nghị của bà Trần Thị Chẻo; rà soát diện tích đất trụ sở cũ UBND thị trấn Tân Khai.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến, Chánh VP HĐND-UBND, lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND thị trấn Tân Khai.
Địa điểm: Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, Đài TT-TH huyện về công tác chuyên môn của các đơn vị.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, Đài TT-TH huyện, CV Minh.                                                                                                                    
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý.
Thành phần: Trưởng các Phòng: Nội vụ, TC-KH, KT-HT; Lãnh đạo Văn phòng, CV các khối.                                                                                                            
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Chủ trì họp thống nhất giải quyết việc chi trả lương cho 16 nhân viên hợp đồng của Trung tâm Y tế huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – KH, Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP, CV (Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.                       
THỨ BA (ngày 05/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp tư vấn giải quyết kiến nghị của các hộ dân tại ấp Sóc Ruộng, xã Tân Quan (do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Tân Quan, CV Quang (giao Phòng KT-HT, UBND xã Tân Quan chuẩn bị các tài liệu liên quan).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Thường trực Huyện ủy: Tiếp công dân định kỳ .
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.  
Nội dung: Thông qua các dự thảo:
- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021.
- Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy năm 2021.
- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch mỗi cấp ủy viên, đảng viên chung tay trong công tác giảm nghèo, làm đường bê tông xi măng năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười tám, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Minh Tâm.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, Hội trường UBND xã Minh Tâm.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 06/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi thăm doanh nghiệp, trang trại tiêu biểu trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện.
Mời cùng đi: Chủ tịch HĐND huyện, TP. Tài chính - KH, CCT. Chi cục Thuế khu vưc Bình Long - Hớn Quản, CVP.HĐND-UBND huyện, TP. Phòng KT-HT, GĐ. TTDV Nông nghiệp.
Thời gian, Địa điểm: Các đồng chí có mặt tại trụ sở UBND huyện vào lúc 07 giờ để cùng đi xe chung do phòng NN&PTNT chuẩn bị.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười tám, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã An Phú.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, Hội trường UBND xã An Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 08 giờ 00: Họp các ngành giải quyết đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất về chính sách bồi thường cho bà Đinh Thị Hờn.
- 09 giờ 00: Họp các ngành về giải quyết vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Linh liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng tại đường Đông Tây 9, Trung tâm Văn hóa Thể dục thể thao huyện (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Phòng VH-TT: Dự Lễ Khai mạc Giải vô địch quốc gia Việt Dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 27, năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30, tại Tượng đài Phước Long Chiến thắng, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, Bình Phước.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
 2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Đi thăm doanh nghiệp, trang trại tiêu biểu trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện.
Thành phần: Trưởng Công an huyện, Trưởng Đài TT-TH huyện, PTP NN&PTNT, Phó trưởng BTCHU kiêm PTP Nội vụ.
Thời gian, Địa điểm: Các đồng chí có mặt tại trụ sở Huyện ủy vào lúc 13 giờ để cùng đi xe chung do phòng NN&PTNT chuẩn bị.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (07/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm TTATGT giai đoạn 2016 -2020 và Năm an toàn giao thông 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 và Năm an toàn giao thông 2021.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Ủy ban MTTQVN huyện, Công an huyện, Phòng KT-HT, Phòng GD&ĐT, Huyện đoàn, Hội LHPN, Hội CCB, Hội Nông dân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường B - Công an tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự Hội nghị tổng kết công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII (mở rộng).
Nội dung:
- Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 03-CT/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy về về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Thông qua Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021.
- Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020; Thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2021.
- Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 03-KH/HU của Huyện ủy mỗi cấp ủy viên, đảng viên chung tay trong công tác giảm nghèo và làm đường bê tông xi năm 2020.
- Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2020.
Thành phần: Trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Công an năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Công an huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp thông qua Đề án “Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2020 - 2025 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 08/01)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Hội trường BCH Quân sự huyện.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn: Dự kỳ họp cuối năm 2020, HĐND xã Phước An khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cùng dự: Phó Ban Dân tộc HĐND huyện Phạm Ngọc Thùy Linh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường xã Phước An.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự kỳ họp cuối năm 2020, HĐND xã Đồng Nơ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cùng dự: Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Đỗ Thị Kim Oanh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường xã Đồng Nơ.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự kỳ họp cuối năm 2020, HĐND xã Minh Tâm khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường xã Minh Tâm.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến cùng Bí thư Huyện ủy: Đi thăm doanh nghiệp, trang trại tiêu biểu trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện.
Thành phần: PTP phụ trách phòng NN&PTNT, PTP phụ trách phòng TN-MT, Phó Trưởng Công an huyện, PGĐ phụ trách Ban QLDAĐTXD huyện.
Thời gian, Địa điểm: Các đồng chí có mặt tại trụ sở Huyện ủy vào lúc 07 giờ để cùng đi xe chung do phòng NN&PTNT chuẩn bị.
6. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện: Dự Hội thảo trực tuyến (do Văn phòng Chính phủ tổ chức) chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số theo Công văn số 1692/VPCP-HC ngày 29/12/2020 của Văn phòng Chính phủ.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc với Sở Tài chính. Thành phần: Trưởng phòng TC-KH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Sở Tài chính.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay4,913
  • Tháng hiện tại199,623
  • Tổng lượt truy cập6,413,878
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây