LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 05

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 05 (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 05
Ngày ban hành 01/02/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 01/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban chỉ đạo công tác bầu cử huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Trực tiếp khách đến chúc tết HĐND-UBND huyện (cả ngày).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp &PTNT, Phòng KT-HT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc HĐND huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 02/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Viếng Nghĩa liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Thành phần: Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện để xét khen thưởng tổng kết công tác năm 2020 cho các tập thể, Khối – Cụm và cá nhân trên địa bàn huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Ông Lưu Quốc Nhật - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện; ông Nguyễn Ngọc Lĩnh - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện; bà Lê Thị Mỹ Linh – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện; ông Võ Ngọc Khánh – Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện; ông Đào Việt Hùng – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch; ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng Phòng Nội vụ; ông Lã Quang Thịnh – Chuyên viên Phòng Nội vụ, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi thăm và chúc tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Tư pháp, Huyện đoàn, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Các đồng chí có mặt tại trụ sở HĐND-UBND huyện vào lúc 09 giờ để cùng đi).
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Trực tiếp khách đến chúc tết HĐND-UBND huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng GD&ĐT, Phòng VH-TT, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Dân tộc, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
6. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến cùng Thường trực Huyện ủy: Tiếp công dân định kỳ .
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp UBND tỉnh thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Quốc gia. Thông qua Chương trình làm việc năm 2021 của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND xã Tân Lợi khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cùng dự: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lê Quang Trung.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường xã Tân Lợi.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Đi thăm và chúc tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Ban CHQS huyện, Công an huyện, Phòng GD-ĐT, Phòng VHTT, Phòng LĐTB-XH, LĐLĐ huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Các đồng chí có mặt tại trụ sở HĐND-UBND huyện vào lúc 13 giờ 30 để cùng đi).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Trực tiếp khách đến chúc tết HĐND-UBND huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp &PTNT, Phòng KT-HT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc HĐND huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 03/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ 00: Cùng Thường trực Huyện ủy: Chủ trì tại điểm cầu của huyện Lễ kỷ niệm 03/02/2021 và tuyên dương bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu năm 2020 (hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến cấp huyện).
Cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện.
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện.
- 08 giờ 30: Đi thăm và tặng quà các gia đình cán bộ, chiến sỹ đang tại ngũ, dự bị động viên, dân quân thường trực có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Tân Khai.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, Hội CCB, BCH Quân sự huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Tại thị trấn Tân Khai.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Trực tiếp khách đến chúc tết HĐND-UBND huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp &PTNT, Phòng KT-HT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc HĐND huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi thăm và chúc tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Tư pháp, Huyện đoàn, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Các đồng chí có mặt tại trụ sở HĐND-UBND huyện vào lúc 13 giờ để cùng đi).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Trực tiếp khách đến chúc tết HĐND-UBND huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Các Ban HĐND huyện, Phòng TC-KH, Phòng NN&PTNT, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 14 giờ 00: Dự Lễ bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Thị Bur, xã Tân Lợi do Ngân hàng VietcomBank tài trợ.
Địa điểm: Tại Hộ gia đình bà Thị Bur, ấp Sóc Lết, xã Tân Lợi.
- 16 giờ 30: Đi thăm và chúc tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 tại Quân đoàn theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Ban CHQS huyện, Công an huyện, Phòng GD-ĐT, Phòng VH-TT, Phòng LĐTB-XH, LĐLĐ huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Các đồng chí có mặt tại trụ sở HĐND-UBND huyện vào lúc 15 giờ để cùng đi).
Địa điểm: Tại Sở Chỉ huy Quân đoàn 4 (số 189 đường ĐT743B, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án: Đường trục chính Bắc Nam (giai đoạn 3), Trung tâm Văn hóa TDTT huyện và đường Đông Tây 9, xã Tân Khai.
Thành phần: Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 04/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi thăm và chúc tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện (cả ngày).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Tư pháp, Huyện đoàn, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Các đồng chí có mặt tại trụ sở HĐND-UBND huyện vào lúc 07 giờ để cùng đi).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Trực tiếp khách đến chúc tết HĐND-UBND huyện (cả ngày).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Các Ban HĐND huyện, Phòng TC-KH, Phòng NN&PTNT, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Đi thăm và tặng quà “Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu” và các học viên đang chữa bệnh bắt buộc tại cơ sở Cai nghiện tỉnh Bình Phước nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Mời cùng đi: Lãnh đạo UBMTTVN huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng LĐTB&XH, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Hội Cựu Chiến binh, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Phạm Trung (Các đồng chí có mặt tại trụ sở HĐND-UBND huyện vào lúc 07 giờ để cùng đi).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Đi thăm và chúc tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 (cả ngày).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Ban CHQS huyện, Phòng Nông nghiệp &PTNT, Hội CCB huyện, Ban Dân tộc HĐND huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Các đồng chí có mặt tại trụ sở HĐND-UBND huyện vào lúc 07 giờ để cùng đi).
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp Ban Tổ chức triển khai Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bình Phước lần thứ I năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh
THỨ SÁU (ngày 05/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thành phần: Có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường HĐND – UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao năm 2020.
Thành phần: Phó TP phụ trách Phòng NN&PTNT; Chủ tịch UBND các xã: Phước An, Tân Quan.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp định kỳ Ban Chỉ đạo 2437 (Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi và biên giới giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh Bình Phước), tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, định hướng 2021 (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Trực tiếp khách đến chúc tết HĐND-UBND huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng GD-ĐT, Phòng VH-TT, Phòng LĐTB-XH, Phòng Dân tộc, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Đi công tác cơ sở.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng KT-HT, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Các đồng chí có mặt tại trụ sở HĐND-UBND huyện vào lúc 13 giờ để cùng đi).

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay5,743
  • Tháng hiện tại200,453
  • Tổng lượt truy cập6,414,708
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây