LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 06 + 07

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 06 + 07 (từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 06 + 07
Ngày ban hành 23/02/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 08/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Trao Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.
Cùng dự:
Thành phần: Ông Nguyễn Ngọc Lĩnh - Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Phòng Nội vụ; ông Lê Văn Anh – Phó Trưởng Phòng Nội vụ; ông Võ Ngọc Khánh – Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; ông Trần Hải Hà – Trưởng Phòng NN và PTNT, ông Huỳnh Đức Trung – Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, ông Đào Thanh Lam – Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Khối đoàn thể huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Đi thăm và chúc tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Ban CHQS huyện, Công an huyện, Phòng GD-ĐT, Phòng VHTT, Phòng LĐTB-XH, LĐLĐ huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Các đồng chí có mặt tại trụ sở HĐND-UBND huyện vào lúc 08 giờ 00 để cùng đi).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Trực tiếp khách đến chúc tết HĐND-UBND huyện (cả ngày).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp &PTNT, Phòng KT-HT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc HĐND huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi thăm và chúc tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Tư pháp, Huyện đoàn, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Các đồng chí có mặt tại trụ sở HĐND-UBND huyện vào lúc 13 giờ 30 để cùng đi).
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Lễ bàn giao Nhà Đại đoàn kết do Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh Bình Phước tài trợ cho các hộ nghèo tại xã Tân Hưng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hộ gia đình ông Điểu Dân, ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản.
THỨ BA (ngày 09/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Trực tiếp khách đến chúc tết HĐND-UBND huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Các Ban HĐND huyện, Phòng TC-KH, Phòng NN&PTNT, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Trực tiếp khách đến chúc tết HĐND-UBND huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng GD&ĐT, Phòng VH-TT, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Dân tộc, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 10/02 - 29 Tết)
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đến hết ngày 16/02/2021.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Thành phần: PCVP Phạm Trung và CC, VC, NV Văn phòng theo Thông báo số 63/TB-VP ngày 05/02/2021 của Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 11/02 – 30 Tết):
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.  
Thành phần: CVP Võ Ngọc Khánh và CC, VC, NV Văn phòng theo Thông báo số 63/TB-VP ngày 05/02/2021 của Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 12/02 – 01 Tết):
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Thành phần: CVP Võ Ngọc Khánh và CC, VC, NV Văn phòng theo Thông báo số 63/TB-VP ngày 05/02/2021 của Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
THỨ BẢY (ngày 13/02 – 02 Tết):
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.  
Thành phần: PCVP Lê Đình Vân và CC, VC, NV Văn phòng theo Thông báo số 63/TB-VP ngày 05/02/2021 của Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
CHỦ NHẬT (ngày 14/02 – 03 Tết):
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Thành phần: PCVP Phạm Trung và CC, VC, NV Văn phòng theo Thông báo số 63/TB-VP ngày 05/02/2021 của Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
TUẦN 07

THỨ HAI (ngày 15/02 – 04 Tết)
Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Thành phần: CVP Võ Ngọc Khánh và CC, VC, NV Văn phòng theo Thông báo số 63/TB-VP ngày 05/02/2021 của Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
THỨ BA (ngày 16/02 – 05 Tết)
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Thành phần: PCVP Lê Đình Vân và CC, VC, NV Văn phòng theo Thông báo số 63/TB-VP ngày 05/02/2021 của Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Phòng khách HĐND-UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 17/02)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực Huyện ủy.
Nội dung: UBND huyện và Văn phòng Huyện ủy báo cáo tình hình Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 18/02)
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 19/02):
Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay4,720
  • Tháng hiện tại199,430
  • Tổng lượt truy cập6,413,685
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây