LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 14 (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 14
Ngày ban hành 30/03/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Nguyễn Văn Sáng

Nội dung

THỨ HAI (ngày 30/3)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực Huyện ủy – phiên thứ 5
Nội dung: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo dự kiến phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Hội ý.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng của y tế cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm cầu huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và các Khoa, Phòng có liên quan; Trạm Y tế các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp truyền hình trực tuyến của Chi nhánh Viettel Bình Long.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy – phiên thứ 4:
- 14 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo dự kiến phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác cán bộ, công tác đảng.
- 15 giờ: Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII; phương án phối hợp với Đài PT-TH và Báo Bình Phước về công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ; Thủ trưởng các đơn vị: TN-MT, NN-PTNT, KT-HT, GD-ĐT, TC-KH, VH-TT, LĐ-TBXH, Nội vụ.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Đi kiểm tra Khu cách ly y tế tập trung của huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng GD-ĐT, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Khai B (giao Phòng GD-ĐT mời).
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại Trường Mầm non Tân Khai B.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 31/3)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Báo cáo Thường trực Huyện ủy và xin chủ trương một số nội dung:
- 08 giờ: Việc Chi khu Quân sự huyện ChekBoRay – Vương quốc Campuchia xin hỗ trợ kinh phí và vật chất để xây nhà làm việc; việc tham dự Tết truyền thống của người Khmer.
Thành phần: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Quyền Trưởng phòng TC-KH.

- 08 giờ 30: Ban Chỉ đạo Đề án tự hào Lịch sử Việt Nam xin chủ trương kinh phí hoạt động năm 2020.
Thành phần: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Quyền Trưởng phòng TC-KH.
- 09 giờ: Xin chủ trương sắp xếp tổ chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện năm 2020; việc chi trả phụ cấp ưu đãi (theo Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập) cho giáo viên hợp đồng trong biên chế đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập.
Thành phần: Trưởng phòng GD-ĐT; Trưởng phòng Nội vụ; Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Quyền Trưởng phòng TC-KH.
- 10 giờ: Xin chủ trương cấp một phần đất an táng tại Khu từ trần Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
Thành phần: Phó TP phụ trách Phòng KT-HT; Phó TP phụ trách Phòng  LĐTBXH; Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Quyền Chánh Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ (do UBND huyện chủ trì).
Kính mời dự: CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham dự kiểm tra thực địa khu vực thăm dò xuống sâu khoáng sản đá xây dựng tại mỏ đá Núi Gió.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại mỏ đá Núi Gió, ấp Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVTVTU, Trưởng BDVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh (phụ trách huyện)
Nội dung: Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trước khi trình thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp BTVHU.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp thông qua dự thảo Kế hoạch phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020 (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Liên đoàn lao động huyện;
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tư pháp, Phòng VH-TT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 01/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi khảo sát mỏ đá vôi Thanh Lương.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp &PTNT; lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND xã An Phú, Minh Tâm (thành phần của huyện tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 07 giờ 30 phút để cùng đi).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại mỏ đá vôi Thanh Lương.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Trao Quyết định bổ nhiệm đối với ông Lê Minh Dũng – Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện.
Kính mời dự: Đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, ông Lê Minh Dũng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Hội ý.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, Chuyên viên các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 02/4)
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Nghỉ Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 ÂL); CBCC, VC, NV Văn phòng HĐND-UBND huyện trực Lễ theo quy định.
THỨ SÁU (ngày 03/4):
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.


Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay9,243
  • Tháng hiện tại19,382
  • Tổng lượt truy cập6,877,328
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây